Duurzame mobiliteit met ECUB – Just add Water(stof)

Terugblik bijeenkomst –

Just add Water(stof)

Duurzame mobiliteit is een van de speerpunten van ECUB. Wij geloven naast het elektrisch rijden op een batterij ook in een toekomst voor het elektrisch rijden op waterstof. 

Bijeenkomst Just add Water(stof) groot succes

Wat een energie zat er in de zaal! Meer dan negentig mensen lieten zich donderdag 6 december tijdens de waterstofbijeenkomst
‘Just add Water(stof)’ informeren over de mogelijkheden van waterstof voor mobiliteit. De bijeenkomst die door het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) georganiseerd werd vond plaats bij het bedrijf Ampco Flashlight, gevestigd op het bedrijventerrein de Wetering – Haarrijn in Utrecht.

Naast kennisoverdracht over kansen van waterstof voor bedrijven waren ook het stimuleren van de vraag voertuigen en waterstofproductie en de organisatie van systeemintegratie beoogde doelen.

Diverse bedrijven gaven aan dat zij de intentie hebben om een waterstofvoertuig aan te schaffen wanneer er voldoende tankmogelijkheden zijn en het financieel haalbaar is.

Zij maakten dit kenbaar door de plaatsing van hun bedrijfslogo en een handtekening op een groot bord.

Bedrijven werden ook opgeroepen om deel te nemen aan drie werkgroepen die in het leven zijn geroepen:
1. De werkgroep waterstof-personenauto’s
2. De werkgroep waterstoftransport
3. De werkgroep waterstofproductie en systeemintegratie

Diverse ondernemers gaven zich hier al voor op. Zou u u deel willen nemen aan een van deze werkgroepen? Laat het ons weten! Mail naar Bert Strijker: b.strijker@ecub.nl.

Samen brengen we waterstofkansen naar de regio Utrecht.

Meer weten over de bijeenkomst en meer foto’s zien?

Lees en bekijk hier meer…

Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven in werking. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 ieder bedrijf dat energiebesparingsplichtig is, een rapport bij het bevoegd gezag inleveren over de genomen energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Daarbij moet waarschijnlijk ook een planning voor de maatregelen die nog niet uitgevoerd zijn. Een bedrijf of instelling is energiebesparings-plichtig wanneer het meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 kubieke meter aardgas (of equivalent) verbruikt.


Voorbereiding leden door ECUB
ECUB gaat al haar leden voorbereiden op deze naderde wetswijziging. De komende tijd bezoeken wij alle onze leden om hen in het systeem van EnergiePartners te krijgen. Het online monitoringssysteem van EnergiePartners, de Energieplanner, is zo ingericht dat bedrijven eens ze in de Energieplanner hun hun resultaten bijhouden, gemakkelijk een rapportage voor het bevoegd gezag in pdf kunnen uitprinten.Meer weten? Lees verder…
Nieuwe SDE+ rondes
Bent u grootverbruiker van stroom en denkt erover om zonnepanelen aan te schaffen? Vraag dan SDE+ subsidie aan. De nieuwe aanvraagronde start op 12 maart. Hulp nodig? Laat het ons weten.Lees hier meer…
Liesbosch en Laagraven in Nieuwegein ook aangesloten
Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven breidt uit naar Nieuwegein! Na de uitbreiding vorig jaar naar Stichtse Vecht gaat ECUB de komende 3 jaar ook aan de slag op de bedrijventerreinen Liesbosch en Laagraven in Nieuwegein.Lees hier meer…
Nieuwe ECUB-leden

ECUB verwelkomde in de afgelopen periode de volgende bedrijven als lid:

* Wasserij / Linnenverhuur G. van der Kleij & Zn. B.v. in Utrecht

* Modern BV, Van Schaik in Stichtse Vecht

* Schulp Vruchtensappen B.V. / sap-perserij in Stichtse Vecht

* Terberg Leasing B.V. in Utrecht

* Stylepoint BV in Utrecht

* Muntstad Maarssen in Utrecht

Netwerken en stamppot eten – nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Zuurkool- en boerenkoolstamppot, een toespraak van de voorzitter en proosten op het jaar dat voorligt: ziedaar de traditionele ingrediënten van onze nieuwjaarsbijeenkomst. Natuurlijk in De Olifant in Breukelen. Altijd een druk bezocht evenement van onze ondernemersvereniging. Zo ook op 10 januari!

De glazen worden geheven, ondernemers schudden handen en omhelzen elkaar. We zien veel blije gezichten op de nieuwjaarsbijeenkomst. De kerstvakantie wordt besproken, plannen voor het nieuwe jaar uitgewisseld. Toch is het een receptie met een zwart randje. Want burgemeester Marc Witteman, die traditiegetrouw bij dit evenement aanwezig was, is ons op Kerstavond ontvallen. Voorzitter Cees van den Oosten gedenkt de burgemeester aan het begin van zijn nieuwjaarsspeech: ‘Het was een burgemeester die het geweldig goed heeft gedaan. Een week voor zijn overlijden sprak hij ons bestuurslid Adrie de Lange uit Kockengen nog, en vroeg hem vooral iedereen de hartelijke groeten te doen op deze bijeenkomst. Dat typeert hem.’ Van den Oosten last uit piëteit een moment stilte in. Ook meldt hij dat er geen wethouders tijdens de nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn omdat zij in verband met het overlijden deze maand geen representatieve taken vervullen.

Lokale Ondernemerslijst

Cees van den Oosten attendeert de ondernemers op de Lokale Ondernemerslijst waarop bedrijven uit Stichtse Vecht zich kunnen inschrijven. Via deze lijst vergroten zij de kans om bij gemeentelijke aanbestedingen opdrachten te verwerven. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn Emma Steenbergen en Marjolein Schotman van gemeente Stichtse Vecht aanwezig om te helpen bij de inschrijving. Rond de tien ondernemers maken gebruik van deze gelegenheid.

Meer uitbreidingsmogelijkheden

Cees van den Oosten geeft in zijn toespraak een overzicht van de plannen van het OVSV-bestuur voor 2019 die van belang zijn voor bedrijven en werknemers: ‘Er is een goede samenwerking met zeven andere ondernemersverengingen uit West-Utrecht, waardoor belangrijke onderwerpen nog meer gewicht krijgen bij gemeenten en provincie. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan uitbreiding van bedrijfsterreinen toeneemt. Samen met de gemeente spreken we over uitbreidingsmogelijkheden voor circa 3,5 hectare voor de komende jaren. Dat sluit aan bij het STEC-rapport van de gemeente. Ook blijft er grote behoefte aan woningbouw, onder meer voor de werknemers in ons gebied. De wachttijden voor huurwoningen in onze regio zijn onacceptabel lang. Wij willen dat woningbouw meer prioriteit krijgt bij gemeenten en provincie. Een derde punt is het tekort aan met name technisch personeel. Daarom blijven we aandacht geven aan de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt en aan initiatieven als bijvoorbeeld de Techniekdagen.’

 Bereikbaarheid en energietransitie

Cees van den Oosten vervolgt: ‘Ook maakt onze OVSV zich samen met de regio sterk voor een betere bereikbaarheid van onze bedrijfsterreinen. We rekenen erop dat in het nieuwe jaar de aanpassingen aan de Noordelijke Randweg eindelijk van de grond komen. En tot slot is de energietransitie een belangrijk aandachtspunt, waarbij de OVSV samen met de gemeente werkt aan een plan om daken van bedrijfsgebouwen van zonnepanelen te voorzien. Ondernemers hebben hier voordeel van en tegelijkertijd wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de energietransitie. In onze gemeente is globaal 200.000 vierkante meter hiervoor geschikt. Dat kan 19 miljoen Kw/h elektra opleveren: stroom voor 5000 huishoudens! Laten we de tijd nemen om nieuwe technieken die aanstaande zijn, af te wachten. Ik denk hierbij aan nieuwe technieken als het gebruik van waterstof, ook voor auto’s, waarover het ECUB in december een informatieavond organiseerde. Dit soort initiatieven is beter dan burgers en bedrijven op kosten te jagen voor klimaatmaatregelen die duur zijn en nauwelijks effect hebben. Doelmatigheid, effectiviteit en kostenbewustzijn moeten voorop staan – dit staat overigens ook in het collegeprogramma van Stichtse Vecht.’

 Stamppotbuffet

Na de woorden van Cees van den Oosten opent chef-kok Frank Opperhuizen van De Olifant het winterkostbuffet. Ondernemers en de aanwezige raadsleden genieten van de boerenkool met worst, zuurkool met spek en de hutspot. Nu kan het ondernemersjaar 2019 pas écht beginnen!

Staat u al op de Lokale Ondernemerslijst? U meldt zich aan via www.stichtsevecht.nl/ondernemerslijst

Helga van Leur bij eindejaarsbijeenkomst: ‘Vandaag heb jij morgen in handen!’

Een uniek museum en een unieke spreker: zie daar de ingrediënten voor een zeer geslaagde eindejaarsbijeenkomst van de OVSV op donderdag 29 november. In het Healey Museum in Vreeland bekeken we stijlvolle automobielen, luisterden naar klimatoloog Helga van Leur en genoten van een heerlijk driegangendiner.

Op de traditionele eindejaarsbijeenkomst met spreker heet vicevoorzitter Willem J.R. Sorel ons van harte welkom in het eerste en enige Healey Museum ter wereld. Het museum is op 24 november 2012 geopend op het terrein van een proefboerderij in Vreeland. Het idee voor een permanente expositie en kenniscentrum ontstond bij een paar mensen met een groot hart voor de auto’s van het merk Austin-Healey. Het plan werd opgevat om unieke exemplaren van Healey’s en Austin-Healey’s tentoon te stellen in een multifunctionele ruimte, waar ook lezingen en diners kunnen worden gehouden. En dat plan is uitgevoerd. Hans van de Kerkhof, initiatiefnemer van de stichting Healey Museum, geeft een rondleiding langs fel en meer ingetogen gekleurde auto’s, stuk voor stuk een lust voor het oog. Zo bekijken we de Works 3000 Healey die speciaal door de fabriek gebouwd is om te racen op het circuit van Sebring. Ook de allervroegste Healey’s zijn te zien in de collectie, zoals de eerste auto gebouwd door de ontwerper zelf, Donald Mitchell Healey.

Urgentie is hoog

Na de rondleiding nemen we plaats in het atrium, waar klimatoloog Helga van Leur ons bijpraat over de laatste duurzaamheidsontwikkelingen. Haar presentatie ‘Vandaag heb je morgen in handen’ is een positief verhaal over alles wat we wél kunnen doen aan het klimaatprobleem. Helga: ‘Heeft u ook zo genoten van de afgelopen zomer? De modellen schoten van de schaal af. Record na record werd verbroken. Het is een feit dat het klimaat verandert en de urgentie om hier iets tegen te doen, is hoog. Technologie kan ons hierbij onder meer helpen. Maar dan moet de mens wel in actie komen.’ Helga pleit voor een tweesporenbeleid: ‘Bij een lekkage moet je én snel repareren én zorgen dat je lekkage in de toekomst voorkomt. Deze gedachte geldt ook voor vermindering van de CO2-uitstoot.’

Nieuwe kansen

‘Vooruitdenken is belangrijk. We willen allemaal veilig zijn en overleven. Dus moeten we zorgen dat de aarde ook voor toekomstige generaties behouden blijft. Geen “ja maar” meer, maar “oké, hoe dan?”. Ondernemers zijn creatief: duurzaam denken biedt nieuwe kansen! Ga samenwerken – als bedrijven onderling, maar ook met de overheid. Neem barrières weg en benut elke zonnestraal. Vandaag heb jij morgen in handen!’

Driegangendiner

Na de optimistische presentatie van Helga van Leur praten ondernemers na bij een heerlijk driegangendiner, verzorgd door traiteurie Oud Loosdrecht. Compleet met grand dessert en verse koffie van de Kaldi-koffiekar. Helga biedt het OVSV-bestuur als dank voor de organisatie het boek ‘Drawdown’ aan, een boek over het keren van klimaatontwrichting. Diverse ondernemers gaan met de klimatoloog in gesprek én grijpen de kans om met Helga en hun favoriete Healey op de foto te gaan. Kortom: het was een waar feestje!

Bekijk hier de video-impressie van de eindejaarsbijeenkomst 

Heerlijk nazomeren tijdens OVSV-barbecue op Goudestein

Ruim 85 ondernemers, politici en gemeentemedewerkers ontmoetten elkaar gisteren tijdens de jaarlijkse nazomerbarbecue op Goudestein. Een traditie die al vele jaren niet weg te denken is uit onze gemeente Stichtse Vecht. Voorafgaand aan de barbecue werd een korte presentatie gegeven over ECUB, het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven.

Voorzitter Cees van den Oosten heet alle aanwezigen welkom en vraagt een warm applaus voor Van der Schaft Culinair die de barbecue dit jaar verzorgt. Cees vervolgt: ‘We staan hier op het terrein van een historisch pand, Goudestein. Dit prachtige gebouw is neergezet door rijke Amsterdamse kooplieden. In die tijd werd het openbaar bestuur gecombineerd met ondernemerschap: de man die Goudestein liet bouwen, was tegelijkertijd burgemeester van Amsterdam. In deze tijd is het ondenkbaar dat handel en openbaar bestuur in een hand liggen. Maar we zijn wel blij dat wij ons als ondernemersvereniging mogen verheugen in een goede relatie met de gemeente.’

Ongedwongen kennismaken

Willem J.R. Sorel neemt het woord en vertelt dat vandaag niet alleen ondernemers, fractievoorzitters en enkele wethouders aanwezig zijn. Ook verschillende teamleiders van de diverse afdelingen van de gemeente die met ondernemers in contact staan, zijn voor de barbecue uitgenodigd. ‘Zo kunnen we ongedwongen kennismaken met elkaar.’ Dan nodigt Willem de manager van de ECUB uit bij het spreekgestoelte. Bert Strijker, die we in mei al ontmoetten bij een presentatie over duurzaamheid bij Warmtebouw, vertelt dat de gemeente Stichtse Vecht en de OVSV zich hebben aangesloten bij ECUB op samen te werken aan verduurzaming van bedrijven.

Handboek Duurzaamheid

Bert Strijker van ECUB: ‘De komende 2,5 jaar gaan we hier in Stichtse Vecht aan de slag. Na Utrecht zijn we blij dat we met het collectief de provincie ingaan. Samen met de gemeente en de OVSV helpen we ondernemers bij het verduurzamen van panden, met als belangrijkste doel de energiekosten te reduceren en nieuwe duurzame energievormen te ontwikkelen.’ ECUB schreef in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het handboek ‘Aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’. Bert Strijker overhandigt dit handboek aan de wethouder van Milieu en Duurzaamheid, Linda van Dort, en de wethouder van Economische Zaken Frank van Liempdt. Bert Strijker: ‘We helpen ondernemers van hun ambitie naar realisatie. Je kunt met verduurzaming ook gewoon geld verdienen.’

Word ook lid van ECUB!
Een lidmaatschap van EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven heeft grote voordelen. Bedrijven die lid worden krijgen eerst een energiescan waarbij hun gehele energiehuishouding onder de loep wordt genomen. Zo weet u als ondernemer precies waar u staat, welke energiebesparende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de wettelijk geldende verplichtingen en welke aanvullende maatregelen interessant zijn. Vervolgens wordt u begeleid bij het doorvoeren van deze maatregelen en kunt u gebruik maken van collectieve voordelen op het gebied van inkoop energie, ledverlichting en zonnepanelen.

Wilt u weten wat u kunt besparen? Neem contact op met Bert Strijker, manager ECUB. Dit kan via b.strijker@ecub.nl of 06 – 20735360.

Negometrix – Ondernemerslijst voor aanbestedingen van werken en diensten in de Gemeente Stichtse Vecht

Op 27 juni is de ondernemerslijst ten behoeve van het platform Negometrix door de gemeente gepresenteerd.

Deze lijst biedt de mogelijkheid voor lokale ondernemers van binnen de gemeente Stichtse Vecht om zich in te schrijven en hun bedrijf de presenteren op de ondenemerslijst van het platform Negometrix voor aanbestedingen en werken van de gemeente Stichtse Vecht. Door de gemeente Stichtse Vecht worden ieder jaar veel werken en diensten uitbesteed aan externe bedrijven / partijen van binnen de gemeentegrens maar ook daar buiten.

De gemeentepolitiek heeft met de OVSV in de Economische Visie afgesproken om de lokale economie (het MKB) zoveel mogelijk te stimuleren binnen het kader van de aanbestedingswet voor het uitbesteden van werken, diensten en leveringen. In dezelfde Economische Visie is een tabel opgenomen als leidraad voor de gemeentelijke budgethouders. Vanaf 27 juni kan elke organisatie die dat wenst zich inschrijven op het platform en zo zijn / haar bedrijf maximaal presenteren, zodat de budgethouders van de gemeente de bedrijven die dit wensen op een simpele en snelle manier kunnen vinden.

Als deelnemend bedrijf / organisatie zult u zich echter eerst moeten inschrijven bij Negometrix. Dit kan via de link: Inschrijven op ondernemerslijst Negometrix

Het is van belang dat zoveel mogelijk ondernemingen zich inschrijven, zodat de budgethouders van de gemeente een groot aanbod en diversiteit hebben om hun werken / diensten te kunnen uitbesteden.

De inloopavond van 27 juni was goed bezocht en heeft gelijk een aardig aantal nieuwe aanmeldingen gegenereerd op de ondernemerslijst voor het platform Negometrix van de gemeente Stichtse Vecht.

Ondernemers schrijf u in zodat we de lokale omzet zoveel mogelijk binnen onze gemeente houden!

Namens het bestuur OVSV,
Kees van Schaik en
Harry Spruijt.

Trainingsmiddag ‘Digitaal Veilig’

Op 28 juni organiseerde MKB Nederland (in samenwerking met de gemeente) een workshop cybercrime, gehouden door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Deze interessante middag werd geopend door burgemeester Witteman (waarschijnlijk een van zijn laatste officiële daden nu hij met ziekteverlof gaat).
De zaal zat niet echt vol, maar de (gratis) workshop was erg interessant. Een actueel onderwerp dat meer belangstelling had verdiend.

Nagenoeg alle burgers en bedrijven in Nederland maken gebruik van internet. Internet biedt echter niet alleen voordelen: ook criminelen maken er gebruik van bij het plegen van delicten. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn steeds vaker slachtoffer van cybercrimimaliteit. De meeste voorkomende vormen van cybercriminaliteit zijn ransomware, phishing, identiteitsfraude en oplichting . Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf bedrijven in het mkb met cybercriminaliteit te maken heeft gehad. De schade bij een cyberincident kan groot zijn. Denk daarbij alleen al aan de kosten voor herstel of vervanging van de website, programma’s of data, maar ook omzetverlies en reputatieschade. 
De toehoorders kregen tot slot praktische preventietips en handvatten die direct toepasbaar zijn.

Haring happen bij de Heeren van Maarssen

Het haringseizoen is weer geopend! Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe werd op dinsdag 12 juni traditioneel geveild. Net zo traditioneel vierden wij daags daarna onze Haringparty in Maarssen.

Vrijdag 15 juni kwamen ruim 85 ondernemers en de plaatselijke politiek bijeen om op het zonovergoten terras van De Heeren van Maarssen haring te happen. Zoals elk jaar werden er ook andere heerlijke hapjes en drankjes geserveerd. Onze voorzitter Cees van den Oosten heette de aanwezigen hartelijk welkom en verwelkomde in het bijzonder Frank van Liempdt, de nieuwe wethouder van Economische Zaken. Van den Oosten sprak zijn waardering uit voor de organisatie van de Haringparty en benadrukte de netwerkfunctie van dit soort evenementen. Want ontmoeten, verbinden en business doen: daar draait het om bij Ondernemersvereniging Stichtse Vecht!

Duurzaamheidsadviezen tijdens bedrijfspresentatie Warmtebouw en ECUB

Wat is de route naar een duurzaam pand? En wat zijn de voordelen van verduurzaming voor mijn onderneming? Ruim vijftig ondernemers kwamen naar een interessante bedrijfspresentatie over dit onderwerp bij Warmtebouw Technische Installaties op 3 mei. Een impressie van de avond.

Directeur Herman Schiltkamp is trots op het bedrijfspand van Warmtebouw op bedrijventerrein De Wetering – Haarrijn. Het bedrijf zit hier nu sinds anderhalf jaar gevestigd en richt zich sterk op duurzaam ondernemen. Zo heeft het bedrijf een aparte businessunit Duurzaam Advies. Niet voor niets was Warmtebouw in 2017 de winnaar van de eerste Healthy Urban Office Challenge (HUOC), een prijs voor het meest inspirerende groene, gezonde en slimme kantoor.

Verplicht energielabel in 2023

De ondernemers van de OVSV krijgen een presentatie over duurzame bedrijfsvoering. Want dat is allang geen luxe meer: het is een must. Allereerst laat Patrick van Echtelt van Warmtebouw zien met welke wetten ondernemers de komende jaren te maken krijgen. Zo komt er in 2023 een verplichting voor kantoren om minimaal energielabel C te hebben. Patrick vertelt de ondernemers wat de route is naar een verduurzaming van het bedrijfspand. Met quickscans kan het bedrijf laten onderzoeken waar verbetering behaald kan worden. Vervolgens zijn er talloze mogelijkheden: onder meer kierdichting, dubbel glas, zonnepanelen, een warmtepomp en warmteterugwinning uit ventilatielucht. Het pand van Warmtebouw is zelf een voorbeeld in het vooruitstrevend toepassen van deze duurzame voorzieningen: ledverlichting, zonnepanelen, warmteterugwinning uit ventilatielucht, enzovoort.

 Handboek verduurzaming

Tweede spreker is Bert Strijker van het ECUB (Energie Collectief Utrechtse Bedrijven). Dit is een coöperatie zonder winstoogmerk, opgericht door en voor ondernemers uit de regio Utrecht.  Ook de gemeente Stichtse Vecht heeft zich aangesloten en stimuleert dit initiatief. Bert begint zijn verhaal met een opsomming van de voordelen van een duurzaam bedrijfspand voor ondernemers: het levert goed rendement op, leidt tot een verkleining van de ecologische voetafdruk en verhoging van de waarde van het pand en geeft het bedrijf een positieve uitstraling. ECUB wil in 2020 30% CO2-reductie bereiken voor aangesloten bedrijven.  Het ECUB heeft een handboek uitgebracht voor de aanpak van collectieve verduurzaming en biedt OVSV-voorzitter Cees van den Oosten een exemplaar aan.

Rondleiding en buffet

Na de presentatie krijgen we een rondleiding door het pand van Warmtebouw, waarna er een uitstekend buffet verzorgd wordt door Rosco Catering. Want een avond als deze gaat niet alleen over duurzame bedrijfsvoering, maar ook over verduurzaming van het ondernemersnetwerk in Stichtse Vecht.

Interesse in een gratis quickscan van jouw bedrijfspand? Lees er hier meer over en meld je aan!

Makkelijker aanbesteden: workshops tijdens DvdO

Croissants, een gekookt eitje en verse koffie: in het gemeentekantoor stond afgelopen vrijdag om 8.00 uur een ontbijtbuffet klaar voor ondernemend Stichtse Vecht. Voor de tweede achtereenvolgende jaar vierden we de Dag van de Ondernemer, een initiatief van MKB Nederland. Een dag met inhoud: ondernemers werden bijgepraat over het lokale aanbestedingsbeleid van de gemeente. Ander nieuws is, dat er een lokale leverancierslijst komt voor Stichtse Vecht.

Na het croissantje met een glas jus d’orange doen wethouders Pieter de Groene en Warner van Vossen de aftrap van de dag. Zij vertellen over de ontwikkelingen binnen het aanbestedingsbeleid van de gemeente. Stichtse Vecht werkt sinds vorig jaar met Negometrix, een digitaal platform waarmee ondernemers hun aanbestedingsdocumenten kunnen aanleveren. De gemeente werkt met een digitaal startformulier bij het uitzetten van aanbestedingen: dat verplicht de gemeente om bepaalde stappen te zetten in het aanbestedingsproces.

Best Value Aanbesteden

Plenair krijgen de ondernemers een korte uitleg over het inkoopbeleid van de gemeente. Daarna gaan we in twee groepen uiteen: er is een workshop over Negometrix en over Best Value aanbesteden. Tijdens de Negometrix-workshop zien ondernemers stap voor stap hoe zij een profiel kunnen aanmaken om mee te kunnen doen aan gemeentelijke aanbestedingen, en hoe het aanbestedingsproces werkt. In de andere workshop wordt uiteengezet wat Best Value Procurement inhoudt. Dit is een manier van aanbesteden waarbij alleen de allerbelangrijkste functionele specificaties op papier worden gezet: het wat, en niet het hoe.

Nieuw: leverancierslijst

Negomatrix kent sinds kort een nieuwe applicatie, de leverancierslijst. Lokale ondernemers kunnen hun unique selling points op deze lijst presenteren. En het inkoopproces wordt zo ingericht dat het raadplegen van de leverancierslijst door budgethouders als standaard wordt ingevoerd. Stichtse Vecht is van plan deze applicatie aan te schaffen. Hiermee zijn we, na Helmond, de tweede gemeente in Nederland die gebruik maakt van de leverancierslijst. Een lang gekoesterde wens van de OSV gaat dan in vervulling. Gemeente en OSV hebben de afgelopen jaren gezocht naar een platform waarop ondernemers uit Stichtse Vecht zich kunnen presenteren aan de budgethouders en in de praktijk bleek dit weerbarstige materie. Nu de applicatie bestaat zullen gemeente en OSV zich gezamenlijk inzetten om de leverancierslijst toegankelijk te maken voor alle lokale ondernemers.

Duurzaam ondernemen

Vrolijkstemmend nieuws dus voor ondernemers uit Stichtse Vecht. Want duurzaam ondernemen begint met lokaal zakendoen. En daarvoor slaan de gemeente en de ondernemersvereniging de komende tijd de handen ineen.

 


De toekomst is voor early adopters – bedrijfsbezoek met Tom Coronel

De vernieuwde showroom van Toyota Van Ekris in Maarssen aan de Kometenweg vormde het sfeervolle decor van ons najaarsevenement met als spreker Tom Coronel. Relevant als je bedenkt dat het onderwerp ‘Mobiliteit met oog op de toekomst’ is.  Of zou dat zijn bedacht naar aanleiding van de locatie? Hoe dan ook: het sprak de 110 bezoekers aan. En terecht!

Schone oplossingen voor de mobiliteit waarbij het draait om de details: zo schoon is het water dat uit de auto komt van de waterstof-mobiel. Gewoon te drinken!

Ze weten wat ondernemen is bij autobedrijf Van Ekris. Dat wijzen de getallen uit. Niet voor niets staan er 105 jaren in de geschiedenisboeken van de onderneming. Dat levert een bijzonder brede en gevarieerde clientèle, veel kennis en kunde en de signatuur ‘hofleverancier’ op. Stefan van Ekris vertelt kort in de openingspresentatie over het ontstaan van het bedrijf en schakelt dan snel door naar het verhaal van heden ten dage. Gaan we met z’n allen elektrisch rijden? Of zijn we binnenkort klaar voor waterstof? Of een hybride-systeem waarin verschillende zaken worden gekoppeld? De vraag van de consument (en de ondernemer in de zaal) zal het aanbod bepalen, zo voorspelt hij. Zolang het een schoon antwoord is, gaat Van Ekris mee in de te ontwikkelen concepten. Sterker nog, kent het bedrijf de mogelijkheden. De antwoorden liggen op de plank. Er kan al zoveel, zo weet Van Ekris, dat ze als bedrijf in de startblokken staan. Samen met de ondernemer, als betrokken consument, leveren ze oplossingen op maat. Van Ekris is klaar voor die start, klaar voor de –schone – toekomst.

Early adopter

De avond werd afgesloten met een hilarische interactieve quiz via app op de mobiele telefoon. De vragen gingen over de avond. Wie had er het beste opgelet? Dat was winnaar Max Schuurman. Hij zegevierde. Een complete poetsbeurt voor de auto viel hem ten deel.

Na een zeer smakelijk voor- en hoofdgerecht van Traiteurie Oud Loosdrecht was het tijd voor Turbo Tom. Op hoge snelheid kregen de OSV-leden in een uur de eigenwijze kijk op ondernemingszaken gepresenteerd van Tom Coronel. Deze autocoureur houdt zich naast racen al jaren bezig met ondernemen. Vooral via internet. Met enkele tips en trucs en vele voorbeelden en praktijkervaringen geeft hij de aanwezigen een kijkje in de keuken. Als een early adopter van vele marketing- en communicatiestrategieën laat hij zien dat snel reageren, maar vooral goed luisteren, kijken en feedback halen bij concurrenten de manier is om beter te worden en doelen te bereiken. Hij schetst avontuur, durf en passie voor het ondernemerschap. Hij heeft een onnavolgbare competitiedrang met zijn broer, die weinigen kunnen volgen. Maar die hem hebben gebracht waar hij nu staat. Hij weet ook dat hij ‘hinderlijk’ kan overkomen door zijn enthousiasme. Maar, zegt hij relativerend, ‘het zit in mijn genen. Kijk daardoorheen en neem tot je wat je kunt gebruiken.’

Youtube en Snapchat

Via de zoekmachine in opkomst (Youtube, doe daar wat mee!), Snapchat (het is er … onderzoek het!) en Instagram (alle doelgroepen zijn te bereiken) weet hij de luisteraars te raken. Omdat het werkt! De inspiratiesessie van Tom Coronel schudt menig bezoeker wakker, en zet ze, op z’n minst aan tot nadenken. Hoe fijn is dat aan het begin van het weekend? Ondernemen houdt nooit op … Dat zie je maar weer! Met dank aan Toyotadealer Van Ekris en onze eigen Ondernemersvereniging Stichtse Vecht.

Tekst en fotografie: Annet Koops

RTV Stichtse Vecht maakte een videoverslag van de bijeenkomst!