Bestuur

Bestuurstaken

Het bestuur heeft als taak:

  • het voorstellen doen voor het te volgen beleid en dit vaststellen;
  • het onderhouden en stimuleren van de interne en externe communicatie;
  • het onderhouden en stimuleren van de interne en externe contacten;
  • het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen;
  • het jaarlijks verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Contact

De dagelijkse contacten van en naar bestuursleden verlopen rechtstreeks of via het secretariaat

Organisatie

De interne activiteiten en bijeenkomsten (zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, de Algemene Leden Vergadering, de haringparty, de barbecue en het najaarsevenement) worden georganiseerd door de evenementen-commissie:  Gerdine van Loon, Barbara van Heusden, Ivo Kalthoff en Kees Swierts.

Externe activiteiten

Naast de (interne) bestuurstaken nemen de bestuursleden ook deel aan diverse externe activiteiten, stuur- en werkgroepen, et cetera, want de OVSV is bij veel activiteiten direct of indirect betrokken.

De OVSV is bij veel activiteiten direct of indirect betrokken. Onderstaand vermelden wij enkele activiteiten om u een indruk te geven wat ons als vereniging bezighoudt, voor of achter de schermen.

Sinds de stuurgroep “Samen aan Zet” enige jaren geleden is geformeerd vindt er elk kwartaal een overleg plaats met de wethouder Economische Zaken en ambtenaren van de afdeling Economische Ontwikkeling. De voorzitter en enkele bestuursleden van de OVSV  maken deel uit van deze stuurgroep, waarin de voortgang en eventuele aanpassingen van het economisch beleid besproken worden.

Op de Beursvloer vinden bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar om te netwerken en te handelen in betrokkenheid met “gesloten beurzen”.

Met de provincie Utrecht vindt onder andere overleg plaats over diverse beleidspunten, zoals de ontsluiting van de N230 (Zuilense Ring), de aansluiting op de A2 en de bereikbaarheid vanuit Maarssen, Maarsseveen en Maarssenbroek. Ook de ontwikkelingen betreffende de N201 (provinciale weg tussen Vinkeveen en Hilversum) worden behandeld.

Bestuur