Bestuur

Het bestuur van de OVSV bestaat in 2019 uit 10 leden. Voorzitters van lokale ondernemersverenigingen en het ZZP-platform Stichtse Vecht maken hier deel van uit.
Het bestuur:
– doet voorstellen voor het te volgen beleid en stelt dit vast;
– onderhoudt en stimuleert de interne en externe communicatie;
– onderhoudt en stimuleert de interne en externe contacten;
– zet nieuwe ontwikkelingen in gang;
– legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Het dagelijks bestuur bestaat in 2019 uit:

De dagelijkse contacten van en naar bestuursleden verlopen via het secretariaat of rechtstreeks via bovenstaande adresgegevens.
Het secretariaat is als volgt bereikbaar:
p/a Gerdine van Loon
Tel: 063 04 96 522
Email: secretariaat@ovsv.nl
Postadres: Postbus 123, 3620 AC Breukelen
Bezoekadres: p/a Bouwbedrijf Van Schaik, Poeldijk 1, 3621 CZ Breukelen

Het algemeen bestuur bestaat uit:

Het algemeen bestuur komt minimaal 11 x per jaar bijeen en vaker als de omstandigheden daarom vragen.

De interne activiteiten en bijeenkomsten voor de vereniging zelf, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, de Algemene Leden Vergadering, de haringparty, de barbecue en het najaarsevenement, worden voorbereid, georganiseerd en gecoöodineerd door Gerdine van Loon en Willem Sorel.
Naast de (interne) bestuurstaken nemen de bestuursleden ook deel aan diverse externe activiteiten, stuur- en werkgroepen, et cetera, want de OVSV is bij veel activiteiten direct of indirect betrokken.

Klik op het onderwerp om op de volgende pagina te komen

Activiteiten samen met de gemeente

Plaatselijke evenementen

Regionale activiteiten