Haringparty 2022

Geweldig om elkaar na twee jaar corona eindelijk weer live te ontmoeten!

Volop energie op zonovergoten Haringparty
Het had geen mooiere dag kunnen zijn voor onze traditionele Haringparty. Op deze zonnige vrijdag 17 juni smaakte de haring bovendien ‘vertrouwd lekker’ en was-ie ‘bijzonder goed gefileerd’. Een uitstekende basis voor zo’n zeventig ondernemers en een aantal genodigde leden van de plaatselijke politiek om weer eens goed met elkaar in gesprek te gaan.  

De locatie voor dit evenement was als vanouds bij De Heeren van Maarssen. Onder grote parasols serveerden dames in eigenwijze ‘Volendamse’ klederdracht daar de lekkerste vishapjes en bittergarnituur. Vanachter zijn kraam verzorgde Dirk Donselaar de Hollandse Nieuwe. Heerlijk in stukjes gesneden en dit jaar niet alleen met het vertrouwde snipperuitje, maar ook met parten zure bom en Amsterdamse uitjes on the side.  

Bij de meeste aanwezigen gleden de ‘maatjes’ soepeltjes naar binnen. Toch was er ook een enkeling die moest bekennen helemaal niet van haring te houden. Zoals de kersverse D66-wethouder Dick Polman. Wel stoer dat hij zich liet overhalen om er toch eentje te proberen. Zonder uitjes dan, voor de pure beleving.

Speciaal welkom
De nieuwe OVSV-voorzitter Rijchart van Oord, die in april jl. het stokje overnam van Cees van den Oosten, hield een welkomstwoordje. “Geweldig om elkaar na twee jaar corona eindelijk weer live te ontmoeten”, sprak de voorzitter. “Dat is toch wel de kracht van de OVSV: elkaar ontmoeten, verbinden, en als het even kan: zaken doen.”

Zijn speciaal welkom ging naar de net benoemde en herkozen wethouders Karin van Vliet (Streekbelangen), Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal), Arjan Wisseborn (VVD) en de eerder genoemde Dick Polman. Met een glas wijn of bier in de hand begaven zij zich, net als een aantal andere bekenden en minder bekenden uit het politieke veld, inmiddels tussen de lokale ondernemers. Burgemeester Ap Reinders was op dat moment nog in aantocht, maar ook hij voegde zich later losjes in het gezelschap.

Op het haringfestijn presenteerden zich deze keer relatief veel zzp’ers. Al dan niet omdat het ZZP-platform Stichtse Vecht zonder voorzitter en een te laag aantal leden helaas niet meer goed verder kan en omdat ook zij samenwerking en verbinding zoeken. Wellicht zorgen de eenpitters ook voor wat verjonging en nieuwe ideeën waarnaar het bestuur van de OVSV op zoek is.

Grappen en grollen
Omdat ‘vis moet zwemmen’ – meer dan eens gehoord – werd het langzaamaan steeds gezelliger op het terras en werd het grapgehalte hoger. Het mooie weer, de versnaperingen en het weerzien na lange tijd deden iedereen zichtbaar en hoorbaar erg goed.

Na deze lange en gezellige bijeenkomst kijken we nu al uit naar de volgende meeting na de zomervakantie. Op donderdag 15 september staat immers de jaarlijkse barbecue gepland bij Goudestein. Met college, gemeenteraad en een aantal uitgenodigde ambtenaren kan er dan door de ondernemers en de politici over en weer volop genetwerkt worden!

Tekst en foto’s door ‘Monique Linnemann Taal & Tekst’

Voorzitterswissel op zonnige voorjaarsbijeenkomst 

Elkaar in de ogen kijken, de hand schudden en bijpraten zonder tussenkomst van een computerscherm. Wat hebben we daarnaar uitgekeken! Op woensdag 20 april hadden we weer onze eerste live bijeenkomst. Met een bijzonder tintje vanwege de voorzitterswissel én een welkom aan ons jongste lid van veertien jaar.

Onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst kon vanwege de coronabeperkingen helaas niet doorgaan. Dit is onze eerste ontmoeting sinds de ALV in november 2021. Bij Paviljoen de Wilgenplas praten tientallen ondernemers en raadsleden van Stichtse Vecht met elkaar bij. Op 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen; we nodigden de nieuwe gemeenteraadsleden uit voor een ongedwongen kennismaking met onze leden.

Afscheid wethouder Maarten van Dijk

Voorzitter Cees van den Oosten verwelkomt de aanwezigen en benadrukt de goede contacten die de OVSV heeft met de gemeente. Speerpunten hierbij zijn bedrijfsvestigingsbeleid, bereikbaarheid, energietransitie en woningbouw. Cees van den Oosten: ‘Het is belangrijk om het netwerken tussen bedrijven en de overheid te bevorderen. We zijn wederzijds van elkaar afhankelijk voor versterking van de economie en werkgelegenheid.’ Cees vraagt Maarten van Dijk naar voren voor een afscheidswoord. ‘Maarten was wethouder Economische Zaken in een lastige tijd, hij heeft ruim twee jaar met de coronamaatregelen te maken gehad. Hij zette zich zeer in voor alle regelingen van het Rijk, de provincie en de gemeente en schreef lobbybrieven als ondernemers in de knel waren geraakt.’ Ook Maarten neemt het woord, blikt terug en vooruit en dankt Cees en de OVSV van harte voor de samenwerking: ‘Je bent politiek zeer geëngageerd en hebt een enorm kennisdossier. Hier heb je ons scherp mee gehouden.’  Lees verder onder de foto

Nieuwe rol Cees van den Oosten

Tijdens de ALV was al aangekondigd dat Cees van den Oosten stopt als voorzitter van de OVSV. Rijchart van Oord neemt het voorzittersstokje over. Hij bedankt Cees voor 6,5 jaar voorzitterschap: ‘Je hebt met grote inzet veel tijd in onze vereniging gestopt. We zijn er blij mee dat je als adviseur voor contacten met de overheid bij ons betrokken blijft. We zijn bevoorrecht met jouw kwaliteit en jouw bestuurlijke ervaring. Fijn dat jij je blijft inzetten voor de mooie Vechtstreek.’ Lees verder onder de foto

Vers schepijs

Het is tijd voor een mooi buffet van Rosco Catering. En na het buffet is er nog een verrassing: ons jongste lid, Nourdin Ramdan, schept ijs als dessert. Hij is vorig jaar zijn eigen kleine onderneming gestart, N-ice aan de Vecht. Nourdin komt met een prachtige ijskar, die hij samen met zijn vader heeft gebouwd, het terrein oprijden. Omdat hij jonger dan 18 is, heeft hij van ons ‘contributievrijdom’ gekregen. Geweldig dat ook jonge ondernemers ons weten te vinden! 

Bekijk de agenda voor onze komende activiteiten!

Afscheid bestuursleden

Afgelopen week namen we afscheid van drie bestuursleden: Henk Bosman, Leo Vonk en Adri de Lange (zie de foto, van links naar rechts). Het afscheid was al aangekondigd in de ALV van november van vorig jaar. Het diner om hen nog eens extra in het zonnetje te zetten en te bedanken, kon vanwege de coronamaatregelen nu pas plaatsvinden.

Henk Bosman zit al in het bestuur sinds 1997! Vanwege deze lange staat van dienst en alle verdiensten is Henk tijdens de ALV voorgedragen als erelid, waartoe unaniem is besloten. Henk blijft het bestuur adviseren over de NRU.


Adri de Lange is een bekend gezicht in Kockengen en heeft de belangen van de ondernemers van deze gemeente jarenlang met verve vertegenwoordigd in ons ondernemersvereniging. We hopen en vertrouwen op een waardige vervanger voor Adri.


Leo Vonk is voor sommigen ook wel bekend van de Fietsboot en zijn rederij op de Vecht. Hij had binnen het bestuur de portefeuille Recreatie en Toerisme en deed daarnaast de IT. Leo heeft ons verlaten om te verhuizen. 


Onze dank is groot aan alle drie de heren en gelukkig hebben ze toegezegd nog regelmatig naar onze bijeenkomsten te blijven komen!

‘Ondernemers zijn optimistische mensen’ – burgemeester Reinders spreekt tijdens ALV

Een toespraak van burgemeester Ap Reinders, bestuurswisselingen en de benoeming van een erelid. Dat waren enkele hoogtepunten van onze ALV op 11 november 2021 bij De Olifant in Breukelen. Daarnaast was het ook fijn om elkaar weer in de ogen te kunnen kijken, te kunnen netwerken en te genieten van een heerlijk buffet. 

Veiligheid voor alles: bij binnenkomst van het restaurant wordt onze QR-code gecheckt. Voorzitter Cees van den Oosten heeft zich moeten afmelden wegens ziekte; Kees Swierts leidt daarom de vergadering. Die begint met een blik op de notulen van de vorige ALV op 26 maart 2019. Vanwege de pandemie hebben we vorig jaar geen ledenvergadering georganiseerd. Geen enkel evenement kon doorgaan; de laatste bijeenkomst was de nieuwjaarsbijeenkomst in maart 2020. Gelukkig hadden we wel een barbecue in september van dit jaar. Dat neemt niet weg dat de vereniging actief is geweest, meldt Kees. Zo is er elk kwartaal overleg met de gemeente in de stuurgroep ‘Samen aan zet’, zijn er overleggen met de provincie Utrecht en werken we samen met andere ondernemersverenigingen in het Platform Bedrijven Utrecht West (PBUW) (zie voor een uitgebreid overzicht het jaarverslag). Kees meldt dat de volgende ALV pas weer in maart 2023 plaatsvindt: het zou vreemd zijn om over een paar maanden, zo kort op deze ALV, weer een ledenvergadering te organiseren. 

Henk Bosman erelid

Er vinden een paar bestuurswisselingen plaats. Adrie de Lange, Leo Vonk en Henk Bosman verlaten het bestuur. Henk Bosman wordt benoemd tot erelid. Henk is lid van de OVSV sinds 1989 (toen nog Vereniging van Ondernemers in Breukelen, Maarssen en Omstreken – Vobmo) en jarenlang zeer actief in het bestuur. Kees Swierts overhandigt Henk een bos bloemen en roemt zijn jarenlange inzet als secretaris, organisator van bedrijfsbezoeken en de aandacht voor bereikbaarheid en infrastructuur. Als bestuursleden worden herkozen Harrie Spruijt, Kees van Schaik, Martijn Meesters en Kees Swierts. Als nieuwe leden worden benoemd Barbara van Heusden, Ivo Kalthoff en Rijchart van Oord. Rijchart wordt benoemd als vice-voorzitter en het plan is dat hij op termijn het voorzittersstokje van Cees van den Oosten over zal gaan nemen. 

lees verder onder de foto

Bewondering

Dan introduceert Kees Swierts burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht: ‘Fijn dat hij ons voor het eerst kan toespreken. We zijn blij met de gemeente als partner van de OVSV.’ Burgemeester Reinders begint met enkele ondernemerscijfers. Zo zijn er 7.200 bedrijven in Stichtse Vecht gevestigd, waarvan 1250 bedrijven op de twaalf bedrijventerreinen. Er zijn ruim 3000 zzp’ers. ‘Ondernemers zijn belangrijk voor onze economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid en voor levendige dorpskernen. Ze zorgen ook voor solidariteit, zoals we zien in deze tijden van corona. Achter dit virus gaat veel leed schuil, als samenleving zijn we steeds minder in staat om samen te leven. Ik ben blij met de vele initiatieven die ontstonden, ook van ondernemers. Ik heb ook bewondering voor ondernemers die een bedrijf zijn gestart in deze moeilijke tijd. Ondernemers zijn optimistische mensen die het heft in eigen handen nemen.’

Faciliteren en verbinden

‘De rol van ons als gemeente is om ondernemers te laten ondernemen,’ vervolgt Reinders. ‘Dat doen wij door te faciliteren en te verbinden met alle kennis en kunde die we hebben. De Dag van de Ondernemer is hier een voorbeeld van en ook ons structurele overleg met het bedrijfsleven. Ik houd me daarnaast bezig met openbare orde en veiligheid. Ik ben een groot voorstander van het Keurmerk Veilig Ondernemen, waarmee je veiligheid integraal benadert en goede afspraken maakt met elkaar.’ De burgemeester rondt af met een uitnodiging: ‘De deur staat bij ons altijd open voor uw wensen en ideeën. U kunt op mijn steun rekenen. Samen zorgen we ervoor dat Stichtse Vecht een mooie economische regio blijft met heel veel kansen.’ 

Verslag en foto’s: Olga Leever

Eindelijk … weer een traditionele bbq!

Dit jaar hebben we toch nog een barbecue kunnen houden. Normaal houden we de barbecue vlak na de zomervakantie, in september, maar door de coronamaatregelen hebben we het dit jaar moeten uitstellen. Vorig jaar hadden we helemaal geen barbecue, nu dus met vertraging. 

We dachten de barbecue traditiegetrouw te kunnen houden in de tuin van Goudestein en we planden alles op 16 september. Maar helaas, we moesten de zaak toch weer afblazen. Gelukkig kon het op 7 oktober wél doorgang vinden. Een andere datum en een andere locatie. We konden terecht bij De Wilgenplas. Gastheer Hans Ros wilde ons graag ontvangen. En wat voor een ontvangst!

Mooie opkomst

De Wilgenplas bleek een perfecte plek voor onze barbecue: ruime opzet buiten met een mooie, overdekte barbecueplek, en een ruime zaal. Ook dit jaar een ruime opkomst: zo’n veertig OVSV-leden, ongeveer twintig politici en gemeenteambtenaren, aangevuld met externe gasten en enkele leden van het zzp-platform. Een boeiend gezelschap. Deze jaarlijkse netwerkbijeenkomst heeft eens te meer bewezen dat deze barbecue een uitgelezen moment is voor het aanhalen van de contacten tussen de politici en de ondernemers van Stichtse Vecht. 

Wethouderswissel

Zoals gebruikelijk werd de barbecue officieel geopend door voorzitter Cees van den Oosten. Hij bedankte in zijn toespraak de mensen die het mogelijk hadden gemaakt dat we weer een barbecue konden houden. Ook roemde hij de goede contacten en de samenwerking tussen de ondernemers en de politici, tussen OVSV en de ambtenaren. Hij vertelde dat die dag onze wethouder Economie, Maarten van Dijk, had aangegeven dat hij na de verkiezingen geen wethouder of raadslid meer zou zijn. En Cees heette de opvolger van de afgetreden wethouder Klomps welkom in ons gezelschap. Arjan Wisseborn stelde zich daarop kort voor. 

Samenwerking gemeente

Maarten van Dijk lichtte in een toespraak zijn motivatie toe om na de verkiezingen niet langer in de plaatselijke politiek actief te blijven. Tot de verkiezingen beloofde Maarten met onverminderde inzet en energie zijn werk te blijven doen als wethouder. Maarten bedankte in zijn speech de OVSV voor de goede samenwerking, maar hij benoemde ook de ongelooflijke inzet van de ambtenaren van de afdeling Economie. Binnenkort gaan we weer met elkaar in gesprek tijdens de kwartaalbespreking van de stuurgroep Samen aan Zet. 

Tijd voor de barbecue!

En toen was tijd voor de barbecue. Rosco Catering, de uitbater van De Wilgenplas, zette een perfecte maaltijd neer. Cees van den Oosten had Hans Ros al bedankt voor zijn gastheerschap en nu konden we allemaal ervaren wat voor een goede kwaliteit deze maaltijd had. Een groot deel van het gezelschap bleef buiten op het terras eten, ook toen het frisser en donkerder werd. Tot het echt te koud werd en toen hebben we binnen de maaltijd afgerond. 

Ons eerstvolgende evenement is de Algemene Leden Vergadering op 11 november. Zet deze datum vast in je agenda, meer info volgt snel!

Verslag: Kees Swierts

De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Rob van de Vlierd van Upstairs Fotografie (lid van zzp-platform Stichtse Vecht).

Online ontmoeten op de Dag van de Ondernemer

‘Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik een kaartje op de deurmat vond.’ Zo reageerde een van de ondernemers uit Stichtse Vecht toen zij een ansichtkaart met complimenten van een mede-ondernemer ontving. De kaartenactie maakte deel uit van de anders-dan-andere Dag van de Ondernemer 2020, georganiseerd door gemeente Stichtse Vecht, Ondernemersvereniging Stichtse Vecht en het ZZP-platform.

Vrijdag 20 november werd voor de vijfde keer de Dag van de Ondernemer georganiseerd in Stichtse Vecht. Een dag waarbij ondernemers in het zonnetje worden gezet en het ondernemerschap wordt gevierd. Vanwege corona scheen dat zonnetje iets anders dan anders. Maar ondernemen is kansen zien. Wat gebeurde er wél dit jaar? 

Complimenten vanuit de gemeente

Omdat er geen live-netwerkbijeenkomst kon zijn, maakte de gemeente in plaats daarvan deze video, waarin wethouder Maarten van Dijk ondernemers een hart onder de riem stak en vier ondernemers vertelden over hun uitdagingen in dit lastige jaar.

‘Je bent een topper’

Op borden langs de weg kregen ondernemers in de gemeente een schouderklopje uitgedeeld. Fijn dat je er bent! En op de Dag van de Ondernemer zelf ontvingen 8000 ondernemers post van de gemeente: twee ansichtkaarten met de tekst ‘Je bent een topper’ en ‘Goed werk’. De kaarten waren onbeschreven; ondernemers gebruikten de kaarten om een persoonlijk compliment of steuntje in de rug te kunnen versturen. 

Online event

Daarnaast organiseerden de OVSV en ZZP-platform Stichtse Vecht een online borrel op de Dag van de Ondernemer. Daarin spraken Cees van den Oosten (voorzitter OVSV) en Kees Swierts (voorzitter ZZP-platform Stichtse Vecht) de aanwezige ondernemers toe en brachten samen met wethouder Maarten van Dijk een toost uit op het ondernemerschap. Ondernemers wisselden online ervaringen uit. Lees verder onder de afbeelding

Ondernemerschap leeft

De kaarten van de actie zijn lang houdbaar. Complimenten en schouderklopjes kunnen namelijk altijd. Dus u ziet de boodschappen nog wel eventjes voorbijkomen. En als deze anders-dan-andere Dag van de Ondernemer iets heeft laten zien, is het wel dat ondernemerschap leeft in Stichtse Vecht. #fijndatjeerbent

Verslag en foto’s: Olga Leever

Corona-nieuws vanuit de gemeente

Vanuit de gemeente hebben we het verzoek gekregen om u op de hoogte te brengen van nieuwe informatie betrekking tot het Coronavirus. Deze informatie is bruikbaar voor u als ondernemer.

Om wat voor informatie gaat het?

  • een overzicht van steunmaatregelen die vanuit de provincie beschikbaar zijn voor ondernemers (dus ook voor de ondernemers vanuit Stichtse Vecht)
  • een monitor met daarin de laatste cijfers over de impact van corona op onze economie; met in de tabellen ook cijfers over Stichtse Vecht
  • een uitnodiging voor het invullen van een tweede enquête die de provincie zal versturen naar ondernemers over dit onderwerp.

De informatie vindt u via deze link. De link is geldig tot 9-9-2020.

Bestuursbrief aan college Stichtse Vecht

Ons bestuur heeft een brief gestuurd aan het college van Stichtse Vecht, dat sinds vorige week een nieuwe samenstelling heeft. Daarin gaan wij onder meer in op de voorgestelde wijzigingen in het bestaande Collegewerkprogramma. Ook doen wij het college enkele suggesties.

Wij hebben met instemming kennisgenomen van de nieuwe samenstelling van het college. De voorgestelde wijzigingen in het bestaande Collegewerkprogramma spreken ons aan en zijn in lijn met beleidspunten waar door ons bij verschillende voorstellen aandacht voor is gevraagd.

Lees hier de gehele brief aan het college.

Update corona-regelingen

Het coronavirus heeft ons dagelijks leven stevig beïnvloed. Ondanks dat er inmiddels tal van versoepelingen zijn aangekondigd, blijven het onzekere tijden.

We hebben u meerdere keren informatie doorgestuurd van de gemeente met daarin informatie over lokale regelingen en rijksmaatregelen. Op deze regelingen zijn aanvullingen en wijzigingen gekomen die in een brief van de gemeente worden toegelicht. Klik hier voor de brief.

URECA-regeling

Ook informeren wij graag u over URECA: de Utrecht Region Economische Corona Alliantie. Deze is opgericht door ondernemers en biedt kosteloos hulp in de vorm van een sparringpartner of advies voor alle ondernemers (ook ZZP’ers) in de provincie Utrecht. Presentatie URECA. 

Voucherregeling

Daarnaast sturen we u graag het nieuwsbericht over de voucherregeling. Een mooi en krachtig statement om in deze onzekere tijd adviestegoed beschikbaar te stellen (met dank aan de Provincie Utrecht) voor aanvullend advies en ondersteuning. Nieuwsbericht vouchers.
Zie ook: https://bit.ly/URECA_adviestegoed

We vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn. En wensen u sterkte in de komende periode.

Namens het bestuur,

Cees van den Oosten, Voorzitter
Gerdine van Loon, Secretariaat

Foto: Marten Bork voor Unsplash

Klein Krediet Corona-regeling

Er komt een extra landelijke financieringsregeling aan; Klein Krediet Corona (KKC). De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro).

De Europese Commissie moet de regeling nog goedkeuren, waarna hopelijk in mei nog aanvragen gedaan kunnen worden. Deze lening is mogelijk interessant voor de kleinere ondernemers uit Stichtse Vecht. Meer informatie vindt u via deze link.

Regelingen met overheidsgarantie

Met deze KKC-regeling, de BMKB-C regeling (krediet tot 1,5 miljoen), de Go-C regeling (1,5 – 150 miljoen euro) zijn er straks kredietregelingen met overheidsgarantie beschikbaar in alle categorieën.

Meer over coronaregelingen

Heeft u andere vragen over corona? Kijk dan op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van de Kamer van Koophandel . Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.