Nieuwjaarsbijeenkomst 2023

Ondernemers gefopt op drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst met ‘special guest’ in De Olifant. 

Na twee jaar geen nieuwjaarsreceptie vanwege corona was het donderdag 12 januari extra fijn om het nieuwe jaar samen af te trappen. De opkomst van een kleine honderd OVSV’ers en andere genodigden was daarvan het bewijs. Ook een heel bijzondere gastspreker en het traditionele stamppottenbuffet lokten de ondernemers massaal naar restaurant De Olifant in Breukelen om daar op het nieuwe jaar te proosten.  

Welkom geheten door voorzitter Rijchart van Oord waren naast OVSV-leden, introducés en genodigden ook de wethouders, een aantal fractieleden en medewerkers van de gemeente aanwezig. Allen goed geluimd en met frisse zin om vooruit te blikken op 2023.
“Met zoveel aanmeldingen kun je wel zeggen dat de vereniging springlevend is”, sprak de voorzitter verheugd.

Ondernemend, Verbindend en Samen Vooruit
Met trots sprak Van Oord ook over de vorig jaar vernieuwde communicatie-uitingen van de OVSV: de opgefriste website, het nieuwe logo – een ontwerp van lid Sjon de Goeij, waarin de verbinding met de Vecht naar voren komt – en het nieuwe motto met de letters OVSV – Ondernemend, Verbindend en Samen Vooruit.

Uitval en afscheid
Niet onbenoemd kon de afwezigheid van twee bestuursleden blijven: penningmeester Kees van Schaik, die nog herstellende is van gecompliceerde beenbreuken en de naweeën daarvan, en Harry Spruijt, die in de zomer een hersenbloeding kreeg met complicaties en eveneens nog herstellende is. Van Oord sprak de wens uit dat Kees en Harry op termijn weer helemaal de oude worden.

Na vele jaren trouwe dienst nam de OVSV met bloemen en ‘iets lekkers onder de kurk’ afscheid van John en Ria Corbeel van Corbeel accountants & adviseurs. Zij verzorgden lange tijd de administratie en facturatie van de vereniging. Accountantskantoor IDiNG ‘Grip op cijfers’ in Breukelen neemt het stokje van hen over. Ria: “We laten het nu over aan de jeugd en gaan genieten van onze vrije tijd. Zo fijn dat na vijftig werkzame jaren nu niks meer moet.”

Speciale aandacht voor jongere ondernemers
Naast de plannen voor dit jaar om meer bijeenkomsten te organiseren, meer bedrijven te bezoeken (‘Meld je aan bij het bestuur’) en meer samen te werken met partners, wil de OVSV in 2023 graag jongere ondernemers welkom heten. Dit om nieuwe dynamiek binnen de vereniging te brengen.

Gefopt
En toen was het de beurt aan internationale gastspreker Hr. Doktor Ing. Marcus Becker, die het gezelschap zou meenemen naar ‘De Vechtstreek 2035: ein Blick in die Zukunft’. De schrik zat er bij sommigen in toen dr. Becker zijn betoog in het Duits begon af te steken. Een vergissing, zo bleek… Toen hij met zwaar Duits accent zijn lezing in het Nederlands vervolgde, werd al gauw duidelijk Herr Doktor – in werkelijkheid Pieter de Rijk – een grappenmaker was. Hij nam niet alleen de Nederlander op de hak met diens zuinigheid, het WK-verlies van Duitsland en de toiletrol als primaire levensbehoefte tijdens corona, maar ook de Duitser kreeg ervan langs met ludieke voorbeelden van ‘Ordnung muss sein’ en ‘Waar zouden we zijn zonder humor? In Duitsland.’
Kortom: erg vermakelijk en verrassend. ‘Een cadeautje’ volgens Ingeborg Koot van IK Organiseer. En, zoals Gerrit Verhoef van Symbio Boomverzorging het verwoordde: ‘Wat was hij goed hè!’

Na alle hilariteit die deze verrassingsact bracht, opende wethouder Karin van Vliet het niet te versmaden stamppottenbuffet en was het nog een paar uurtjes aangenaam eten, drinken en netwerken met z’n allen.

Noteer maar vast de volgende OVSV-bijeenkomst: de ALV op 16 maart. Deze vindt eind van de middag plaats bij ons lid Frits van Dijk van Bison Bowling in Maarssen. Dat wordt na het officiële deel nog even lekker een balletje gooien.

Tekst en fotografie: Monique Linnemann Taal & Tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn