Voorzitterswissel op zonnige voorjaarsbijeenkomst 

Elkaar in de ogen kijken, de hand schudden en bijpraten zonder tussenkomst van een computerscherm. Wat hebben we daarnaar uitgekeken! Op woensdag 20 april hadden we weer onze eerste live bijeenkomst. Met een bijzonder tintje vanwege de voorzitterswissel én een welkom aan ons jongste lid van veertien jaar.

Onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst kon vanwege de coronabeperkingen helaas niet doorgaan. Dit is onze eerste ontmoeting sinds de ALV in november 2021. Bij Paviljoen de Wilgenplas praten tientallen ondernemers en raadsleden van Stichtse Vecht met elkaar bij. Op 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen; we nodigden de nieuwe gemeenteraadsleden uit voor een ongedwongen kennismaking met onze leden.

Afscheid wethouder Maarten van Dijk

Voorzitter Cees van den Oosten verwelkomt de aanwezigen en benadrukt de goede contacten die de OVSV heeft met de gemeente. Speerpunten hierbij zijn bedrijfsvestigingsbeleid, bereikbaarheid, energietransitie en woningbouw. Cees van den Oosten: ‘Het is belangrijk om het netwerken tussen bedrijven en de overheid te bevorderen. We zijn wederzijds van elkaar afhankelijk voor versterking van de economie en werkgelegenheid.’ Cees vraagt Maarten van Dijk naar voren voor een afscheidswoord. ‘Maarten was wethouder Economische Zaken in een lastige tijd, hij heeft ruim twee jaar met de coronamaatregelen te maken gehad. Hij zette zich zeer in voor alle regelingen van het Rijk, de provincie en de gemeente en schreef lobbybrieven als ondernemers in de knel waren geraakt.’ Ook Maarten neemt het woord, blikt terug en vooruit en dankt Cees en de OVSV van harte voor de samenwerking: ‘Je bent politiek zeer geëngageerd en hebt een enorm kennisdossier. Hier heb je ons scherp mee gehouden.’  Lees verder onder de foto

Nieuwe rol Cees van den Oosten

Tijdens de ALV was al aangekondigd dat Cees van den Oosten stopt als voorzitter van de OVSV. Rijchart van Oord neemt het voorzittersstokje over. Hij bedankt Cees voor 6,5 jaar voorzitterschap: ‘Je hebt met grote inzet veel tijd in onze vereniging gestopt. We zijn er blij mee dat je als adviseur voor contacten met de overheid bij ons betrokken blijft. We zijn bevoorrecht met jouw kwaliteit en jouw bestuurlijke ervaring. Fijn dat jij je blijft inzetten voor de mooie Vechtstreek.’ Lees verder onder de foto

Vers schepijs

Het is tijd voor een mooi buffet van Rosco Catering. En na het buffet is er nog een verrassing: ons jongste lid, Nourdin Ramdan, schept ijs als dessert. Hij is vorig jaar zijn eigen kleine onderneming gestart, N-ice aan de Vecht. Nourdin komt met een prachtige ijskar, die hij samen met zijn vader heeft gebouwd, het terrein oprijden. Omdat hij jonger dan 18 is, heeft hij van ons ‘contributievrijdom’ gekregen. Geweldig dat ook jonge ondernemers ons weten te vinden! 

Bekijk de agenda voor onze komende activiteiten!

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn