Samen met de gemeente

Activiteiten in Stichtse Vecht 

Samen aan Zet 

Sinds de stuurgroep “Samen aan Zet” enige jaren geleden is geformeerd vindt er elk kwartaal een overleg plaats met de wethouder Economische Zaken en ambtenaren van de afdeling Economische Ontwikkeling. De voorzitter en enkele bestuursleden van de OVSV  maken deel uit van deze stuurgroep, waarin de voortgang en eventuele aanpassingen van het economisch beleid besproken worden.

Stichting Leergeld 

In 2019 is in onze gemeente, in navolging van vergelijkbare activiteiten in het land, een Stichting Leergeld opgericht. De stichting richt zich op het bestrijden van armoede onder kinderen, op de gebieden Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn.

Negometrix 

Het project Negometrix is samen met de Gemeente Stichtse Vecht gerealiseerd. Doel van dit project was het opstarten van een database met lokale ondernemers die actief benaderd kunnen worden voor het uitbesteden van opdrachten en/of het inkopen van goederen voor de lokale overheden.

Kerngroep Recreatie en Toerisme 

Mede op basis van de ‘Beleidsnota Recreatie en Toerisme’ (2015) is door de kerngroep R&T in 2018/2019 het ‘Kompas Kwaliteitstoerisme’ uitgewerkt.

Onderwijs 

De OVSV heeft al enkele jaren geleden geconstateerd dat de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het (technisch) onderwijs onvoldoende is. Wij hechten aan een structureel overleg ter verbetering van die aansluiting. De eerste contacten in dit kader zijn gelegd met het Broeckland College.

Energietransitie 

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende decennia. Vanuit Europa, het rijk en gemeenten zelf zijn ambitieuze doelstellingen opgesteld voor CO2-neutraal. Om de doelstellingen te behalen hebben gemeenten een belangrijke rol, gelet op hun taken binnen de ruimtelijke ordening, gebouwde omgeving, en als overheid die dicht bij haar bewoners staat. De OVSV neemt deel aan diverse overleggen met de gemeente Stichtse Vecht en andere overheden over de energietransitie, de doelstellingen en de consequenties van de maatregelen.

Retail en Horeca 

Binnen de gemeente Stichtse Vecht wordt veel aandacht besteed aan de faciliteiten voor horeca en retail. Recente voorbeelden zijn de Horecavisie (2019), de Retailvisie (2016) en het project Hazeslinger in Breukelen. Het betreft hier de revitalisatie en nieuwe indeling van het parkeerterrein op de Hazeslinger en de nieuwe ontwikkelingen betreffende de Aldi.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over onze vereniging, activiteiten of website? Neem dan contact met ons op.