Woonruimte voor medewerkers

De provincie stelt in haar notitie dat: een voldoende en aantrekkelijk woningaanbod voor zowel de denkers als de doeners belangrijk is voor het functioneren van de Utrechtse economie. Door een ontoereikend woningaanbod dreigen bedrijven zich deels elders te vestigen, omdat er geen woonruimte is voor hun medewerkers.

De OVSV sluit zich bij die mening aan. Maar wat dan? Als de OVSV denken wij dat een versnelling noodzakelijk is voor de woningbouw voor personeel: voldoende en betaalbare woningen zijn zeer gewenst!
De huidige wachttijden op een woning in Stichtse Vecht (meer dan 10 jaar) vinden wij onacceptabel. De woningmarkt is te duur door schaarste en lange procedures. Naar onze mening wordt dit met name veroorzaakt door vooral binnenstedelijk en binnen de “rode contouren” te willen en te moeten bouwen. Vooralsnog zien wij wel plannen en ontwikkelingen, maar worden er in onze ogen te weinig “palen geslagen”.

Als de OVSV vinden wij dan ook dat de provincie, daar waar dat verantwoord is, op korte termijn uitbreidingslocaties moet toestaan door de “rode contouren” te verleggen via wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS 2013-2028).

In deze Structuurvisie wordt uitgegaan van een totale behoefte van 1.800 woningen voor onze gemeente (tot 2028), waarvan 400 in het project Hof van Breukelen. In de herijking (2016) wordt echter ook aangegeven dat de Hof van Breukelen wegvalt voor woningbouw. Daardoor verwacht de provincie dat het realiseren van de 1.800 woning geen gemakkelijke opgave zal worden. Des te meer hechten wij als de OVSV aan concrete stappen om aan de behoefte van de 1.800 woningen te voldoen. Strak vasthouden aan het bouwen binnen de “rode contouren” helpt daarbij niet.