Winkelleegstand – de stand van zaken (3)

Het landelijk leegstandpercentage in retail is de afgelopen jaren gestegen naar gemiddeld ca. 7,8 %. Ook in Stichtse Vecht is winkelleegstand een probleem. Hoe kon dit probleem ontstaan? OSV-bestuurslid Willem J.R. Sorel schrijft er een drieluik over. Deel 1 en 2 verschenen in juni op deze site. Vandaag het derde en laatste deel: oplossingen voor Stichtse Vecht.

De afgelopen jaren zijn diverse pogingen ondernomen om verschillende partijen om de tafel te krijgen. Dat was een moeizaam proces, dat vaak bleef steken in aardig naar elkaar kijken en praten. Op het moment dat de handjes moesten wapperen, gebeurde er niet veel en werden er vooral stokpaardjes bereden. Maar samenwerken betekent concessies doen.

De stokpaardjes van de verschillende partijen

Bij het oplossen van de winkelleegstand draait het vooral om huurders/gebruikers, vastgoedeigenaren en de lokale overheid. Regelmatig terugkerende stokpaardjes en standpunten van deze drie partijen:

  • Blijven wijzen en roepen dat de eigenaar nooit iets doet en alleen maar de maandelijkse huur incasseert.
  • Een pand jaren leeg laten staan omdat de gevraagde huur niet wordt betaald en huurcontacten waar mogelijk niet willen aanpassen.
  • Afstand houden en roepen dat iets een zaak is van private marktpartijen.

Stokpaardjes berijden helpt niet. Wat dan wel?

Voor de drie partijen is nu van belang: ga om de tafel zitten en maak een plan van aanpak. Aandachtspunten hierbij zijn:

  1. Houd rekening met specifieke kenmerken

Binnen de kernwinkelvoorzieningen van elk dorp zijn specifieke kenmerken die een andere aanpak vergen – vaak door historie ontstaan. Dat geldt dus ook voor Breukelen, Maarssen, Kockengen, Loenen enzovoort. Voor onze gemeente Stichtse Vecht is het van cruciaal belang een basispakket aan branches te behouden. We praten dan in elk geval over de dagelijkse levensbehoeften. Voor elke kern binnen onze gemeente varieert deze behoefte en mogelijkheid.

  1. Wees flexibel en maak gebruik van de mogelijkheden

De aantrekkingskracht van de diverse winkelgebieden voor bezoekers van buiten onze gemeente heeft grote potentie. Vooral ‘s zomers, als er veel toeristen zijn in Stichtse Vecht. De Vecht als parel binnen onze gemeente is een natuurlijke binding die onvoldoende wordt uitgenut. Openingstijden zullen aangepast moeten worden naar het seizoen, activiteiten zullen grensoverschrijdend en professioneel georganiseerd moeten worden (denk aan festivals!). Vanuit de gemeente zou de toeristenbranche ondersteuning moeten krijgen waar mogelijk, initiatieven van lokale partijen zouden na toetsing op haalbaarheid gesteund moeten worden. Ook zouden samenwerkingsverbanden onderling vanzelfsprekend moeten zijn.

Een goed voorbeeld op dit moment is het project ‘De Nieuwe Winkelstraat’ in Maarssen. De overkoepelende werkgroep heeft een stuurgroep geformeerd met plaatselijke belanghebbenden uit alle partijen, ondersteund door de gemeente en de Rabobank.

  1. Maak een dynamisch winkelplan

Doorgaan zoals het was kan niet meer. Zorg voor passie en ontwikkel met elkaar een dynamisch winkelplan. Dit kan voor de diverse winkelgebieden anders zijn. De uitkomst en redding kan zijn om te denken in concepten en te kijk naar wat we hebben: de Vecht, een fietsrijke omgeving, enzovoort. Kortom: bied de juiste mix en faciliteiten, waardoor de consument zegt: ‘daar wil ik naar toe!’

Wat zijn jouw ervaringen met winkelleegstand in Stichtse Vecht? Heb jij oplossingen? We horen graag jouw reactie!