Winkelleegstand – de stand van zaken (2)

Het landelijk leegstandpercentage in retail is de afgelopen jaren gestegen naar gemiddeld ca. 7,8 %. Ook in Stichtse Vecht is winkelleegstand een probleem. Hoe kon dit probleem ontstaan? OSV-bestuurslid Willem J.R. Sorel schrijft er een drieluik over. Vandaag deel 2: enkele oplossingsrichtingen.

 

In de winkel

  • Zorg dat je onderscheidend bent en kijk: wie is en wat wil de consument.
  • Innoveer om een goede marktpositie te krijgen. Zorg voor marktconforme producten, voeg nieuwe diensten toe en verander eventueel je businessmodel.
  • Kijk hoe je concurrenten het doen en ga luisteren/kijken bij collega’s. Bezoek nieuwe winkels en concepten.
  • Accepteer in de winkel niet meer dat de middelmaat standaard is. Ondernemen is in deze tijd topsport. Lever dus een topinspanning! Helaas wordt nog teveel geëxploiteerd op de oude leest. ‘We hebben het altijd zo gedaan, dus… ook morgen!’

Huurder en verhuurder

Huurders vinden dat de verhuurders star zijn in het vasthouden van de overeengekomen huur- en lopende ROZ-huurcontracten. Gezien de lange periode van ruim 8 jaar waarin we nu verkeren, heeft elke huurder al een expiratieonderhandeling (1 x per 5 jaar) meegemaakt. De oplossing voor de huurder wordt niet altijd gehonoreerd. Een huurkorting voor een bepaalde tijd is vaak het maximale wat haalbaar is. Maar voor de verhuurder/eigenaar is leegstand ook een groot probleem. Het verlagen van de huur over een langere periode heeft voor de verhuurder grote consequenties voor zijn solvabiliteit. Een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing is een boekhoudkundige maatregel, dus afboeken op de waarde van het vastgoed. Dit brengt echter het rendement en de solvabiliteit van zijn bedrijf in gevaar.

De rol van de overheid

Voor- en tegenstanders lijken toch meer en meer tot elkaar te komen. Een oplossing is uiteraard gewenst, omdat de leegstand steeds meer toeneemt.

De nieuwste ontwikkelingen zijn dat de nationale en provinciale overheden zich gaan bemoeien met het aanpassen van hun beleid. Opmerkelijk is de golf van faillissementen die de laatste zes maanden heeft plaatsgevonden, met veel leegstand tot gevolg. V&D is hier uiteraard het grootste voorbeeld van.

Minister Kamp heeft daarom maatregelen genomen om de leegstand en andere bijkomende negatieven aspecten een halt toe te roepen. De laatste weken hebben 53 gemeenten een retailovereenkomst met minister Kamp ondertekend. Overleg tussen verhuurders en overheid wordt aangescherpt. Een team onder leiding van Marijke van Hees (ex-partijvoorzitter PvdA) gaat gemeenten en provincies helpen om het winkeloppervlak terug te brengen. Diverse scenario’s en mogelijkheden passeren de revue:

  • versnellen van bestemmingmutaties op de winkelpanden;
  • creëren van bijvoorbeeld nieuwe diensten en ambachten in voorheen winkelpanden;
  • geen bouwvergunning verlenen voor nieuwbouw van winkels en winkelcentra;
  • sloop van solitaire winkelpanden en verouderde winkelstrips op aanlooplocaties.

Verder zouden gemeentes de vergunningprocedures, op alle gebied waar mogelijk, moeten verkorten. Andere adviezen aan gemeenten zijn: wensen van ondernemers meer faciliteren, een retaildeskundige of vaste contactpersoon aanstellen, de bereikbaarheid en communicatie optimaliseren en overleg initiëren tussen eigenaren van vastgoed en huurders.

De overheid heeft zich in deze problematiek helaas lange tijd afzijdig gehouden.  Hopelijk leveren deze nieuwe initiatieven door gezamenlijke inspanning van de overheden resultaat op. Hoe gaan we hiermee aan de slag in Stichtse Vecht? Je leest het in blog 3!