Visie

De OVSV is een toonaangevende, vooruitstrevende en inspirerende ondernemersvereniging. Zij biedt haar leden een stimulans voor persoonlijke en bedrijfskundige ontwikkeling. De OVSV is gericht op voortdurende verbetering en vernieuwing.
Dit zijn de kernwaarden:
representeren
– inspireren
– netwerken
– samenwerken
– vernieuwen