Technisch onderwijs

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Utrecht sluiten nog steeds niet goed op elkaar aan. Met name in onze regio blijkt een tekort aan technisch opgeleid personeel. Een groot tekort aan technisch personeel zorgt hier en daar voor grote problemen binnen de bedrijfsvoering.

De OVSV hecht eraan om te komen tot een structureel overleg tussen onderwijs en arbeidsmarkt over verbetering van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. Wij constateren dat er in Stichtse Vecht geen MBO- of ROC-opleiding bestaat die gericht is op technisch geschoold personeel: handjes als timmerlieden en monteurs. Aan deze categorie medewerkers is grote behoefte. Wij willen dan ook op korte termijn de opleiding van technisch personeel aantrekkelijker maken en verbeteren. De OVSV zal hiervoor contact leggen met Broeckland College (VMBO) in Breukelen.

Ontwikkelingen als het opzetten van eigen onderwijs door ondernemers (zoals op Lage Weide en een regionale Tech Campus in Woerden) volgen wij met belangstelling. Ondersteuning vanuit de provincie vinden wij van groot belang.