Netwerken en stamppot eten – nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Zuurkool- en boerenkoolstamppot, een toespraak van de voorzitter en proosten op het jaar dat voorligt: ziedaar de traditionele ingrediënten van onze nieuwjaarsbijeenkomst. Natuurlijk in De Olifant in Breukelen. Altijd een druk bezocht evenement van onze ondernemersvereniging. Zo ook op 10 januari!

De glazen worden geheven, ondernemers schudden handen en omhelzen elkaar. We zien veel blije gezichten op de nieuwjaarsbijeenkomst. De kerstvakantie wordt besproken, plannen voor het nieuwe jaar uitgewisseld. Toch is het een receptie met een zwart randje. Want burgemeester Marc Witteman, die traditiegetrouw bij dit evenement aanwezig was, is ons op Kerstavond ontvallen. Voorzitter Cees van den Oosten gedenkt de burgemeester aan het begin van zijn nieuwjaarsspeech: ‘Het was een burgemeester die het geweldig goed heeft gedaan. Een week voor zijn overlijden sprak hij ons bestuurslid Adrie de Lange uit Kockengen nog, en vroeg hem vooral iedereen de hartelijke groeten te doen op deze bijeenkomst. Dat typeert hem.’ Van den Oosten last uit piëteit een moment stilte in. Ook meldt hij dat er geen wethouders tijdens de nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn omdat zij in verband met het overlijden deze maand geen representatieve taken vervullen.

Lokale Ondernemerslijst

Cees van den Oosten attendeert de ondernemers op de Lokale Ondernemerslijst waarop bedrijven uit Stichtse Vecht zich kunnen inschrijven. Via deze lijst vergroten zij de kans om bij gemeentelijke aanbestedingen opdrachten te verwerven. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn Emma Steenbergen en Marjolein Schotman van gemeente Stichtse Vecht aanwezig om te helpen bij de inschrijving. Rond de tien ondernemers maken gebruik van deze gelegenheid.

Meer uitbreidingsmogelijkheden

Cees van den Oosten geeft in zijn toespraak een overzicht van de plannen van het OVSV-bestuur voor 2019 die van belang zijn voor bedrijven en werknemers: ‘Er is een goede samenwerking met zeven andere ondernemersverengingen uit West-Utrecht, waardoor belangrijke onderwerpen nog meer gewicht krijgen bij gemeenten en provincie. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan uitbreiding van bedrijfsterreinen toeneemt. Samen met de gemeente spreken we over uitbreidingsmogelijkheden voor circa 3,5 hectare voor de komende jaren. Dat sluit aan bij het STEC-rapport van de gemeente. Ook blijft er grote behoefte aan woningbouw, onder meer voor de werknemers in ons gebied. De wachttijden voor huurwoningen in onze regio zijn onacceptabel lang. Wij willen dat woningbouw meer prioriteit krijgt bij gemeenten en provincie. Een derde punt is het tekort aan met name technisch personeel. Daarom blijven we aandacht geven aan de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt en aan initiatieven als bijvoorbeeld de Techniekdagen.’

 Bereikbaarheid en energietransitie

Cees van den Oosten vervolgt: ‘Ook maakt onze OVSV zich samen met de regio sterk voor een betere bereikbaarheid van onze bedrijfsterreinen. We rekenen erop dat in het nieuwe jaar de aanpassingen aan de Noordelijke Randweg eindelijk van de grond komen. En tot slot is de energietransitie een belangrijk aandachtspunt, waarbij de OVSV samen met de gemeente werkt aan een plan om daken van bedrijfsgebouwen van zonnepanelen te voorzien. Ondernemers hebben hier voordeel van en tegelijkertijd wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de energietransitie. In onze gemeente is globaal 200.000 vierkante meter hiervoor geschikt. Dat kan 19 miljoen Kw/h elektra opleveren: stroom voor 5000 huishoudens! Laten we de tijd nemen om nieuwe technieken die aanstaande zijn, af te wachten. Ik denk hierbij aan nieuwe technieken als het gebruik van waterstof, ook voor auto’s, waarover het ECUB in december een informatieavond organiseerde. Dit soort initiatieven is beter dan burgers en bedrijven op kosten te jagen voor klimaatmaatregelen die duur zijn en nauwelijks effect hebben. Doelmatigheid, effectiviteit en kostenbewustzijn moeten voorop staan – dit staat overigens ook in het collegeprogramma van Stichtse Vecht.’

 Stamppotbuffet

Na de woorden van Cees van den Oosten opent chef-kok Frank Opperhuizen van De Olifant het winterkostbuffet. Ondernemers en de aanwezige raadsleden genieten van de boerenkool met worst, zuurkool met spek en de hutspot. Nu kan het ondernemersjaar 2019 pas écht beginnen!

Staat u al op de Lokale Ondernemerslijst? U meldt zich aan via www.stichtsevecht.nl/ondernemerslijst

Een sprankelend 2017! – nieuwjaarsbijeenkomst De Olifant

Traditiegetrouw ontmoet ondernemend Stichtse Vecht elkaar op de nieuwjaarsbijeenkomst bij De Olifant in Breukelen. OSV-voorzitter Angelika Pelsink blikt vooruit op 2017, de burgemeester spreekt en we nemen afscheid van bestuurslid Lex Meijers. 

Het is druk in De Olifant. Er wordt geproost, gezoend, er worden handen geschud. Het gezelschap is gemêleerd: veel ondernemers uiteraard, burgemeester Witteman en wethouder De Groene, en ook Arie van Wouwe van Parkmanagement is erbij. Angelika Pelsink heet het gezelschap van harte welkom en noemt wat hoogtepunten van 2016: het aantrekken van de economie, de haringparty nieuwe stijl, de culinaire boottocht en de oprichting van Ondernemend Netwerk Stichtse Vecht.

Vooruitblik 2017

Wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar? Er komt een digitaal Marktplein, vertelt Angelika. Een database voor ondernemers, die de gemeente kan gebruiken bij het uitzetten van opdrachten. Er komt weer een verkiezing Ondernemer van het Jaar en op 22 februari is staatssecretaris Eric Wiebes te gast, die komt spreken over ondernemen & de fiscus.

Afscheid Lex Meijers

We nemen afscheid van Lex Meijers, bestuurslid sinds 2008. Angelika: ‘Lex kunnen we zien als de bewaker van de goede dingen van de Vobmo (de vroegere naam van de OSV, red.). Hij is ook de drijvende kracht achter bedrijvenplatform Utrecht West en had regelmatig zijn woordje klaar tijdens raad- en commissievergaderingen om de belangen van ondernemers te behartigen.’

Begrijpelijke taal

Dan krijgt burgemeester Marc Witteman het woord. Hij attendeert de ondernemers op de verbeterde communicatie vanuit de gemeente, zoals de nieuwsbrieven op maat en What’s App-groepen. Sterke aandacht gaat dit jaar naar begrijpelijke taal: ‘Ontvangt u een ingewikkelde brief? Stuur ‘m vooral aan ons terug!’ Ook wijst Witteman de aanwezigen op de energiescan die ondernemers kunnen laten doen en op de openstelling van het bedrijfsrestaurant op vrijdag voor flexende zzp’ers.

En dan is het tijd voor het buffet! Dit jaar geen stamppot zoals de afgelopen jaren, maar een heerlijk Italiaans buffet met tiramisu toe. Ook tijdens de koffie wordt nog lang nagepraat.

Netwerken en stamppot eten tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

Bij De Olifant werd op 14 januari de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de OSV gehouden. Tijdens de bijeenkomst vertelde voorzitter Angelika Pelsink over de plannen voor 2016. Ook wethouder Pieter de Groene was aanwezig. 

Bij binnenkomst krijgen ondernemers de mogelijkheid een gratis profielfoto te laten maken door Maan Limburg. Angelika heet de aanwezigen welkom en stelt de vijftien nieuwe leden van 2015 voor. ‘2015 was een succesvol jaar voor ondernemers in Stichtse Vecht,’ vertelt Angelika. ‘De Thematour heeft veel betekend voor ons. En dat is nog maar het begin. In 2016 gaan we aan de slag met glasvezel, komt er een pilotproject voor winkeliers via ROC Hilversum en gaan we een digitaal platform ontwikkelen voor en door ondernemers. We hebben 6 evenementen op de rol voor komend jaar, waaronder een business-to-businessevenement in februari en de vervroegde ALV bij bouwbedrijf Van Engen op 21 april.’

‘Het initiatief ligt bij u’

Wethouder Pieter de Groene roept ondernemers op om meer samen op te trekken met de gemeente. ‘U bent er om te ondernemen. De gemeente is er om u te faciliteren. Wij kunnen u helpen, maar het initiatief ligt bij u.’ De Groene vraagt ondernemers mee te denken over het verminderen van de regeldruk. ‘In 2015 zijn maar liefst 17 onnodige regels afgeschaft. Helpt u ons mee aan een verdere deregulering in 2016?’

Stamppot

Het is bijna tijd voor het traditionele stamppotbuffet, dat geopend wordt door de dames in het gezelschap. Maar niet voordat Angelika Pelsink een gezamenlijke toost uitbrengt: ‘We maken samen een economisch bruisend Stichtse Vecht. Voor nu en in de toekomst.’


 

SONY DSC                                 SONY DSC

SONY DSC

 


SONY DSC

SONY DSC

 

SONY DSC

SONY DSC

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

SONY DSC

SONY DSC

 

 

SONY DSC

SONY DSCSONY DSC

 

 

SONY DSC

 

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

‘Laten we samen welvarend zijn’ – nieuwjaarsbijeenkomst De Olifant

nieuwjaarsbijeenkomst OSV 22-1-2015
nieuwjaarsbijeenkomst OSV 22-1-2015

‘De Vecht kronkelt door ons werkgebied en verbindt ons,’ zegt voorzitter Angelika Pelsink in haar nieuwjaarsspeech tijdens de eerste OSV-bijeenkomst van dit jaar. ‘In 2013 hebben we er met elkaar op gevaren met rederij De Tijd.  Samen welvarend dus. En dat wens ik u ook voor 2015.’

Het is druk bij De Olifant in Breukelen op deze 22e januari. Ondernemers en plaatselijke politici heffen er het glas op een mooi nieuwjaar. Angelika Pelsink blikt vooruit en noemt enkele aandachtspunten. Zoals het aanbestedingsloket dat er komt bij de gemeente. En de eerste bijeenkomst van de uitvoeringsagenda van de economische visie op 2 februari. ‘We volgen de ontwikkelingen op de voet: bevordert de maatregel de economie en de bedrijvigheid in Stichtse Vecht?’

Dromen

Angelika geeft het woord aan wethouder Eric Balemans, plaatsvervanger voor wethouder Economische Zaken Pieter de Groene. ‘Dromen zijn bedrog, zingt Marco Borsato. Maar is dat zo? Dromen zijn het begin van ondernemerschap. Wij als gemeente onderkennen dat. We hebben elkaar nodig als gelijkwaardige partners. En hiertoe zie ik grote kansen in 2015. Welke kansen pakken we? Weet dat de deur van de gemeente altijd voor u open staat!’

Verbindingen aangaan

Na het praatje van de wethouder laat een van de nieuwe OSV-leden, Maaike Vergouwen van Classic Traveler, een diapresentatie zien van de Vecht. De foto’s maakten zij en haar partner vanaf de mast van een schip dat over de Vecht voer. ‘Ik sluit me aan bij de woorden van Eric Balemans: durf je dromen te dromen. Met Classic Traveler heb ik dat ook gedaan: wij vormen een platform voor creatieven, ondernemers en andere partijen. Zoals de gemeente Amsterdam met wie we twee jaar samenwerkten. Ik geloof in het Amerikaanse model: niet kijken naar de overheid, maar zelf je bedrijf staande houden. Onder meer door verbindingen aan te gaan met elkaar.’

Stamppot

En dan is het tijd voor het traditionele stamppotbuffet, een borrel en een goed gesprek. Het nieuwe jaar is definitief begonnen.

[BMo_scrollGallery id=9 sG_thumbPosition=bottom sG_images=1 duration=slow gallery_width=600 gallery_height=400 thumbs_width=100 thumbs_height=100 sG_caption=1 sG_start=1 sG_loop=1 sG_loopThumbs=1 sG_clickable=1 sG_opacity=40 sG_area=200 sG_scrollSpeed=2 sG_autoScroll=0 sG_aS_stopOnOver=1 sG_diashowDelay=0 sG_followImages=1 sG_responsive=1 ]