Oplossing verkeersproblematiek Zuilense Ring …?

Wat is de stand van zaken rondom de verkeersproblemen op de Noordelijke Randweg Utrecht? We nodigden Marc Klinkers, projectleider NRU van de Provincie Utrecht, uit om ons bij te praten over dit onderwerp. Na de presentatie hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering, gisteravond bij De Eendracht Maarssen.

‘De Divergerende Diamant’: dat is de intrigerende titel van de presentatie van Marc Klinkers. Klinkers laat ons enkele feiten en cijfers zien. De dagintensiteit van de Zuilense Ring is bijvoorbeeld 150.000 voertuigen per dag. En het verkeer neemt almaar toe. Er zijn daarom al jaren plannen om de NRU aan te passen, met als doel de verkeersdoorstroming te verbeteren.


Marc Klinkers vertelt dat er plannen zijn voor trajectcontrole
, eind 2018. Dit is een van de oplossingen voor een betere doorstroming. Verder moet er een oplossing komen voor de korte invoegstrook bij Maarssen. Fly-overs zijn niet mogelijk, door de bebouwing en door de grote hoogteverschillen. Gedacht wordt aan een Divergerende Diamant: een aanpassing van de rijstroken die het aantal conflictpunten op de weg terugbrengt van 26 naar 14. We krijgen enkele ‘rijlijnfilmpjes’ te zien, een simulatie van de mogelijk nieuwe situatie. Bestuurlijke goedkeuring voor dit plan moet nog komen, maar als die plaatsvindt voor mei 2018 zou het plan vanaf 2020 kunnen worden uitgevoerd.

Na de presentatie volgt een discussie over de bereikbaarheid en de optimalisering van de doorstroming vanaf Lage Weide. Marc Klinkers biedt aan om met enkele ondernemers om de tafel te gaan om verdere ideeën uit te wisselen over de doorstroming van de Zuilense Ring.

De Eendracht serveert een heerlijk walking dinner, waarna rond 20.00 uur de ALV van start gaat. Het eerste deel van de vergadering wordt nog geleid door Angelika Pelsink, van wie we  in januari afscheid namen. Tijdens de ALV wordt officieel bekrachtigd dat zij de voorzittershamer heeft neergelegd. Cees van den Oosten neemt de voorzittersrol tijdelijk op zich, totdat de vacature is opgevuld. Daarnaast vinden er nog twee bestuurswisselingen plaats: Gerdine van Loon is penningmeester-af en wordt uitvoerend secretaris. Kees van Schaik is de nieuwe penningmeester. En bestuurslid vanuit zzp-platform Stichtse Vecht is vanaf nu Kees Swierts. Henk Bosman houdt een afscheidsspeech voor Angelika en prijst haar grote werklust en betrokkenheid. ‘Jij hebt je in veel kwesties ingegraven, waarvoor we je heel dankbaar zijn.’

Tijdens de ALV kijken we terug op een jaar vol interessante activiteiten, waaronder de lezingen van Erik Wiebes en Tom Coronel, de verkiezing van Schulp Vruchtensappen als Ondernemer van het Jaar, het onderzoek naar Parkmanagement en de Dag van de Ondernemer. Willem J.R. Sorel blikt vooruit op de activiteiten voor 2018, waaronder een themabijeenkomst over duurzaamheid bij Warmtebouw. Maar bovenal zijn we bij elkaar om de ondernemersband te versterken, de samenwerking te zoeken en zaken te doen. En daarop heffen we het glas, aan het eind van de vergadering.

ALV met walking dinner bij Geesberge

Op een schitterende plek aan de Vecht kwamen op 19 april 2017 zo’n veertig leden bijeen voor de Algemene Leden Vergadering. Het nieuwe OSV-lid Buitenplaats Geesberge is gastheer deze avond.

De bijeenkomst begint met een borrel, gevolgd door een walking dinner. Oesters, carpaccio en andere heerlijkheden worden af en aan gebracht. Om 19.30 uur opent voorzitter Angelika Pelsink de vergadering. Allereest worden enkele nieuwe leden welkom geheten: Madelein Holm van Succes4All, Natascha Martinoska van Nama Coaching & consultancy en Inge van de Ven, eigenaar van een groothandel in woonaccessoires. Ook de eigenaars van Logement aan de Vecht heet Angelika welkom.

 De cijfers

De notulen van de ALV van 2016 worden vastgesteld, waarna penningmeester Gerdine van Loon de cijfers laat zien. Het meest opvallend is een bedrag dat we als subsidie van de gemeente hebben gekregen. Dit is bedoeld voor het project Parkmanagement. ‘We mogen als leden heel tevreden zijn met het financieel beleid van het bestuur,’ stelt een van de aanwezige leden. De kascommissie heeft vastgesteld dat alles er prima uitziet.

Bestuurssamenstelling

Volgende punt is de bestuurssamenstelling. Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor: Martijn Meesters en Kees van Schaik. Er is nog ruimte voor nieuwe bestuursleden, geeft Angelika aan. Daarna blikt Angelika aan de hand van ons jaarbericht terug op de activiteiten van 2016: ‘Bij alle activiteiten bedenken we: “Is dit goed voor het economisch klimaat?” We willen er niet alleen zijn voor de individuele leden, maar ook voor de aangesloten verenigingen. Dan kunnen we ons hard maken voor de gemeente – want voor Stichtse Vecht zijn we immers een belangrijke gesprekspartner.’

Snel internet

Gerdine van Loon vertelt over de stand van zaken rondom snel internet. Het laatste nieuws hierover is, dat Ziggo een goede partij is voor ondernemers in de buitengebieden. ‘We zijn al met ze in contact getreden. Het gaat erom dat je de geïnteresseerde ondernemers bundelt. Ziggo regelt de rest. Binnenkort gaan we met de ondernemers van Gageldijk / Heerenweg een ledenvergadering organiseren over dit onderwerp. We brengen hiervan verslag uit, zodat het mogelijk ook interessant kan zijn voor andere ondernemers.’

Parkmanagement

Harry Spruijt stelt ons op de hoogte van de ontwikkelingen over Parkmanagement. De gemeente heeft hier subsidie voor beschikbaar gesteld. Harry: ‘Het ziet er positief uit. Er komen gesprekken op gang en de communicatie op het terrein verbetert: dat is een plezierige bijkomstigheid. Er zijn al een paar besturen in oprichting.’ Ook vertelt Harry wat de stand van zaken is omtrent bereikbaarheid.

Recreatie en toerisme

Leo Vonk vertelt over het platform recreatie en toerisme. De gemeente faciliteert dit platform. Leo: ‘We hebben plannen voor een vaarparade over de Vecht, zoiets als het Amsterdam Light Festival. Of een Theekoelparade voor een periode van twee maanden. Dit stimuleert het toerisme.’

Activiteitencommissie

Tot slot praat Willem Sorel ons bij over de activiteitencommissie. Willem: ‘We zijn gestopt met de maandelijkse borrel. Deze werd niet goed bezocht. De leden stelden voor om bijeenkomsten met sprekers te organiseren. Hier zijn we mee begonnen: in februari kwam staatssecretaris Wiebes spreken. Dit soort bijeenkomsten geven energie. We beloven u dat we in dit najaar weer met een klapper komen.’

Complimentje voor ’t bestuur

Bij de rondvraag geeft Ria Corbeel een compliment aan een voortvarend en modern bestuur. Pieter Bos, de eigenaar van Geesberge, bedankt de OSV voor haar komst. Angelika sluit de vergadering met de vraag: ‘Heeft u nog kwesties die u wilt bespreken met de gemeente? Zet ze op de flipover, wij nemen ze mee naar de gemeente!’

Hier vind je een pdf van het OSV Jaarbericht 2016

Meer samenwerking, meer resultaat – ALV 2016


De Thematour ligt alweer enige tijd achter ons. Wat is de stand van zaken? Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 april blikt voorzitter Angelika Pelsink met ons terug op de tour en op andere gebeurtenissen uit 2015. We combineren de ALV met een bedrijfsbezoek.
Dit jaar zijn we te gast bij bouwbedrijf Van Engen in Kockengen.

Bij ontvangst in Kockengen staat er een heerlijk buffet voor ons klaar, verzorgd door Zaal Het Lokaal. Na de maaltijd krijgen we een bedrijfspresentatie van Jan Willem van Engen. Van Engen won vorig jaar de Ondernemersprijs vanwege de innovatieve aanpak van het jonge groeiende bedrijf. Tijdens de presentatie vertelt directeur Van Engen dat het bedrijf zoveel mogelijk met natuurlijke materialen werkt. We krijgen voorbeelden te zien van projecten. Zoals een ecologische woonark en een ecologische villa. ‘Een geslaagd project leidt bij ons meestal tot een nieuw proejct, vertelt Van Engen.FullSizeRender 4

Nieuwe leden
Dan begint de ALV. Angelika Pelsink heet drie nieuwe leden welkom: projectontwikkelaar Sander van Oostrum, Bertho Smit van Fortado en Jasper Wammes van Quicksolid. Angelika: ‘Het aantal leden groeit gestaag. En er gaat bijna niemand weg.’ In het bestuur zijn geen wisselingen, nadat in het najaar Leo Vonk en Willem Sorel de plaats innamen van Philip de Koning en Gerard Aaftink. Wel heeft Lex Meijers aangekondigd te stoppen met zijn bestuursfunctie in 2017.

Website en LinkedIn-groep

IMG_2880Angelika vertelt dat de websiteproblemen nu snel worden opgelost. Zo kan iedereen zich weer via de website aanmelden voor evenementen. Ook zijn we samen met de gemeente en zzp Stichtse Vecht bezig met een digitale community voor ondernemers via LinkedIn en een “marktplein”. We streven ernaar dit rond de zomer operationeel te hebben.

Follow-up Thematour

Steeds meer zoeken we de samenwerking op, zodat we als ondernemers sneller resultaat zien. Dit zien we bijvoorbeeld aan de follow-up van de Thematour. Tijdens een presentatie vertellen vier bestuursleden wat de stand van zaken is rondom bedrijventerreinen, winkelgebieden en andere aandachtspunten uit het Economisch Programma.

Aan het eind van de ALV is er een borrel, eveneens verzorgd door Zaal Het Lokaal.

 

IMG_2882FullSizeRender 7FullSizeRender 4IMG_2881FullSizeRender 6FullSizeRender 5

FullSizeRender 3FullSizeRender 7

 

 

 

 

 

OSV is in beweging – ALV 2015

Een Thematour met een enorme spin-off, veel nieuwe leden en diverse interessante activiteiten: de OSV kijkt terug op een tevredenstemmend jaar. Tijdens de ALV op 19 november blikt voorzitter Angelika Pelsink met ons terug én vertelt over de focuspunten voor volgend jaar.

Traditiegetrouw combineren we de ALV met een bedrijfsbezoek. Dit jaar zijn we te gast bij Ontdek de Boerennatuur, de boerderij van de familie Segers in Kockengen. In de sfeervolle oude koestal is een ‘boerderijmuseum’ ingericht. Hier vindt de vergadering plaats.

Bestuurswisselingen

Angelika heet twee nieuwe bestuursleden welkom: Leo Vonk en Willem Sorel. Zij nemen de plaats in van Philip de SONY DSCKoningh en Gerard Aaftink, die sinds het begin van de OSV in 2011 lid waren van het bestuur. Philip was als jurist van grote waarde en ook Gerard krijgt een woord van dank van Angelika: ‘Gerards grootste verdienste is dat hij ons én de gemeente heeft geattendeerd op het ontbreken van een economische paragraaf in haar toekomstvisie. Indirect heeft Gerard gezorgd dat ondernemen nu volop op de agenda staat in Stichtse Vecht.’ Een groot applaus volgt.

Bloggen en twitteren

Angelika vertelt dat het aantal leden van de vereniging gestaag groeit: we zitten nu op een aantal van 161. Komend jaar streven we naar nog meer leden. Er staan voor 2016 diverse interessante bijeenkomsten op de planning. Ander nieuws: onze website krijgt een andere, meer toegankelijke indeling. Er komen blogs op de site, waar elke ondernemer aan mee mag schrijven. Ook gaan we twitteren vanaf nu. Ons twitteraccount is @OVStVecht.

In beweging

De vergadering besluit met een hapje en een drankje temidden van de prachtige oude auto’s, trekkers en landbouwwerktuigen. De OSV is echt in beweging. Want, zoals Koos Segers het omschrijft in zijn bedrijfspresentatie: ‘Als je blijft doen wat je altijd deed, dan wordt het nooit wat.’


SONY DSC

SONY DSCSONY DSC

 

SONY DSCSONY DSC