Heerlijk nazomeren tijdens OVSV-barbecue op Goudestein

Ruim 85 ondernemers, politici en gemeentemedewerkers ontmoetten elkaar gisteren tijdens de jaarlijkse nazomerbarbecue op Goudestein. Een traditie die al vele jaren niet weg te denken is uit onze gemeente Stichtse Vecht. Voorafgaand aan de barbecue werd een korte presentatie gegeven over ECUB, het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven.

Voorzitter Cees van den Oosten heet alle aanwezigen welkom en vraagt een warm applaus voor Van der Schaft Culinair die de barbecue dit jaar verzorgt. Cees vervolgt: ‘We staan hier op het terrein van een historisch pand, Goudestein. Dit prachtige gebouw is neergezet door rijke Amsterdamse kooplieden. In die tijd werd het openbaar bestuur gecombineerd met ondernemerschap: de man die Goudestein liet bouwen, was tegelijkertijd burgemeester van Amsterdam. In deze tijd is het ondenkbaar dat handel en openbaar bestuur in een hand liggen. Maar we zijn wel blij dat wij ons als ondernemersvereniging mogen verheugen in een goede relatie met de gemeente.’

Ongedwongen kennismaken

Willem J.R. Sorel neemt het woord en vertelt dat vandaag niet alleen ondernemers, fractievoorzitters en enkele wethouders aanwezig zijn. Ook verschillende teamleiders van de diverse afdelingen van de gemeente die met ondernemers in contact staan, zijn voor de barbecue uitgenodigd. ‘Zo kunnen we ongedwongen kennismaken met elkaar.’ Dan nodigt Willem de manager van de ECUB uit bij het spreekgestoelte. Bert Strijker, die we in mei al ontmoetten bij een presentatie over duurzaamheid bij Warmtebouw, vertelt dat de gemeente Stichtse Vecht en de OVSV zich hebben aangesloten bij ECUB op samen te werken aan verduurzaming van bedrijven.

Handboek Duurzaamheid

Bert Strijker van ECUB: ‘De komende 2,5 jaar gaan we hier in Stichtse Vecht aan de slag. Na Utrecht zijn we blij dat we met het collectief de provincie ingaan. Samen met de gemeente en de OVSV helpen we ondernemers bij het verduurzamen van panden, met als belangrijkste doel de energiekosten te reduceren en nieuwe duurzame energievormen te ontwikkelen.’ ECUB schreef in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het handboek ‘Aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’. Bert Strijker overhandigt dit handboek aan de wethouder van Milieu en Duurzaamheid, Linda van Dort, en de wethouder van Economische Zaken Frank van Liempdt. Bert Strijker: ‘We helpen ondernemers van hun ambitie naar realisatie. Je kunt met verduurzaming ook gewoon geld verdienen.’

Word ook lid van ECUB!
Een lidmaatschap van EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven heeft grote voordelen. Bedrijven die lid worden krijgen eerst een energiescan waarbij hun gehele energiehuishouding onder de loep wordt genomen. Zo weet u als ondernemer precies waar u staat, welke energiebesparende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de wettelijk geldende verplichtingen en welke aanvullende maatregelen interessant zijn. Vervolgens wordt u begeleid bij het doorvoeren van deze maatregelen en kunt u gebruik maken van collectieve voordelen op het gebied van inkoop energie, ledverlichting en zonnepanelen.

Wilt u weten wat u kunt besparen? Neem contact op met Bert Strijker, manager ECUB. Dit kan via b.strijker@ecub.nl of 06 – 20735360.

Haring happen bij de Heeren van Maarssen

Het haringseizoen is weer geopend! Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe werd op dinsdag 12 juni traditioneel geveild. Net zo traditioneel vierden wij daags daarna onze Haringparty in Maarssen.

Vrijdag 15 juni kwamen ruim 85 ondernemers en de plaatselijke politiek bijeen om op het zonovergoten terras van De Heeren van Maarssen haring te happen. Zoals elk jaar werden er ook andere heerlijke hapjes en drankjes geserveerd. Onze voorzitter Cees van den Oosten heette de aanwezigen hartelijk welkom en verwelkomde in het bijzonder Frank van Liempdt, de nieuwe wethouder van Economische Zaken. Van den Oosten sprak zijn waardering uit voor de organisatie van de Haringparty en benadrukte de netwerkfunctie van dit soort evenementen. Want ontmoeten, verbinden en business doen: daar draait het om bij Ondernemersvereniging Stichtse Vecht!

Duurzaamheidsadviezen tijdens bedrijfspresentatie Warmtebouw en ECUB

Wat is de route naar een duurzaam pand? En wat zijn de voordelen van verduurzaming voor mijn onderneming? Ruim vijftig ondernemers kwamen naar een interessante bedrijfspresentatie over dit onderwerp bij Warmtebouw Technische Installaties op 3 mei. Een impressie van de avond.

Directeur Herman Schiltkamp is trots op het bedrijfspand van Warmtebouw op bedrijventerrein De Wetering – Haarrijn. Het bedrijf zit hier nu sinds anderhalf jaar gevestigd en richt zich sterk op duurzaam ondernemen. Zo heeft het bedrijf een aparte businessunit Duurzaam Advies. Niet voor niets was Warmtebouw in 2017 de winnaar van de eerste Healthy Urban Office Challenge (HUOC), een prijs voor het meest inspirerende groene, gezonde en slimme kantoor.

Verplicht energielabel in 2023

De ondernemers van de OVSV krijgen een presentatie over duurzame bedrijfsvoering. Want dat is allang geen luxe meer: het is een must. Allereerst laat Patrick van Echtelt van Warmtebouw zien met welke wetten ondernemers de komende jaren te maken krijgen. Zo komt er in 2023 een verplichting voor kantoren om minimaal energielabel C te hebben. Patrick vertelt de ondernemers wat de route is naar een verduurzaming van het bedrijfspand. Met quickscans kan het bedrijf laten onderzoeken waar verbetering behaald kan worden. Vervolgens zijn er talloze mogelijkheden: onder meer kierdichting, dubbel glas, zonnepanelen, een warmtepomp en warmteterugwinning uit ventilatielucht. Het pand van Warmtebouw is zelf een voorbeeld in het vooruitstrevend toepassen van deze duurzame voorzieningen: ledverlichting, zonnepanelen, warmteterugwinning uit ventilatielucht, enzovoort.

 Handboek verduurzaming

Tweede spreker is Bert Strijker van het ECUB (Energie Collectief Utrechtse Bedrijven). Dit is een coöperatie zonder winstoogmerk, opgericht door en voor ondernemers uit de regio Utrecht.  Ook de gemeente Stichtse Vecht heeft zich aangesloten en stimuleert dit initiatief. Bert begint zijn verhaal met een opsomming van de voordelen van een duurzaam bedrijfspand voor ondernemers: het levert goed rendement op, leidt tot een verkleining van de ecologische voetafdruk en verhoging van de waarde van het pand en geeft het bedrijf een positieve uitstraling. ECUB wil in 2020 30% CO2-reductie bereiken voor aangesloten bedrijven.  Het ECUB heeft een handboek uitgebracht voor de aanpak van collectieve verduurzaming en biedt OVSV-voorzitter Cees van den Oosten een exemplaar aan.

Rondleiding en buffet

Na de presentatie krijgen we een rondleiding door het pand van Warmtebouw, waarna er een uitstekend buffet verzorgd wordt door Rosco Catering. Want een avond als deze gaat niet alleen over duurzame bedrijfsvoering, maar ook over verduurzaming van het ondernemersnetwerk in Stichtse Vecht.

Interesse in een gratis quickscan van jouw bedrijfspand? Lees er hier meer over en meld je aan!

De toekomst is voor early adopters – bedrijfsbezoek met Tom Coronel

De vernieuwde showroom van Toyota Van Ekris in Maarssen aan de Kometenweg vormde het sfeervolle decor van ons najaarsevenement met als spreker Tom Coronel. Relevant als je bedenkt dat het onderwerp ‘Mobiliteit met oog op de toekomst’ is.  Of zou dat zijn bedacht naar aanleiding van de locatie? Hoe dan ook: het sprak de 110 bezoekers aan. En terecht!

Schone oplossingen voor de mobiliteit waarbij het draait om de details: zo schoon is het water dat uit de auto komt van de waterstof-mobiel. Gewoon te drinken!

Ze weten wat ondernemen is bij autobedrijf Van Ekris. Dat wijzen de getallen uit. Niet voor niets staan er 105 jaren in de geschiedenisboeken van de onderneming. Dat levert een bijzonder brede en gevarieerde clientèle, veel kennis en kunde en de signatuur ‘hofleverancier’ op. Stefan van Ekris vertelt kort in de openingspresentatie over het ontstaan van het bedrijf en schakelt dan snel door naar het verhaal van heden ten dage. Gaan we met z’n allen elektrisch rijden? Of zijn we binnenkort klaar voor waterstof? Of een hybride-systeem waarin verschillende zaken worden gekoppeld? De vraag van de consument (en de ondernemer in de zaal) zal het aanbod bepalen, zo voorspelt hij. Zolang het een schoon antwoord is, gaat Van Ekris mee in de te ontwikkelen concepten. Sterker nog, kent het bedrijf de mogelijkheden. De antwoorden liggen op de plank. Er kan al zoveel, zo weet Van Ekris, dat ze als bedrijf in de startblokken staan. Samen met de ondernemer, als betrokken consument, leveren ze oplossingen op maat. Van Ekris is klaar voor die start, klaar voor de –schone – toekomst.

Early adopter

De avond werd afgesloten met een hilarische interactieve quiz via app op de mobiele telefoon. De vragen gingen over de avond. Wie had er het beste opgelet? Dat was winnaar Max Schuurman. Hij zegevierde. Een complete poetsbeurt voor de auto viel hem ten deel.

Na een zeer smakelijk voor- en hoofdgerecht van Traiteurie Oud Loosdrecht was het tijd voor Turbo Tom. Op hoge snelheid kregen de OSV-leden in een uur de eigenwijze kijk op ondernemingszaken gepresenteerd van Tom Coronel. Deze autocoureur houdt zich naast racen al jaren bezig met ondernemen. Vooral via internet. Met enkele tips en trucs en vele voorbeelden en praktijkervaringen geeft hij de aanwezigen een kijkje in de keuken. Als een early adopter van vele marketing- en communicatiestrategieën laat hij zien dat snel reageren, maar vooral goed luisteren, kijken en feedback halen bij concurrenten de manier is om beter te worden en doelen te bereiken. Hij schetst avontuur, durf en passie voor het ondernemerschap. Hij heeft een onnavolgbare competitiedrang met zijn broer, die weinigen kunnen volgen. Maar die hem hebben gebracht waar hij nu staat. Hij weet ook dat hij ‘hinderlijk’ kan overkomen door zijn enthousiasme. Maar, zegt hij relativerend, ‘het zit in mijn genen. Kijk daardoorheen en neem tot je wat je kunt gebruiken.’

Youtube en Snapchat

Via de zoekmachine in opkomst (Youtube, doe daar wat mee!), Snapchat (het is er … onderzoek het!) en Instagram (alle doelgroepen zijn te bereiken) weet hij de luisteraars te raken. Omdat het werkt! De inspiratiesessie van Tom Coronel schudt menig bezoeker wakker, en zet ze, op z’n minst aan tot nadenken. Hoe fijn is dat aan het begin van het weekend? Ondernemen houdt nooit op … Dat zie je maar weer! Met dank aan Toyotadealer Van Ekris en onze eigen Ondernemersvereniging Stichtse Vecht.

Tekst en fotografie: Annet Koops

RTV Stichtse Vecht maakte een videoverslag van de bijeenkomst!

Meerdaagse Theekoepelparade Stichtse Vecht …?

Stel je eens voor dat Stichtse Vecht een evenement zou hebben als het Amsterdam Light Festival. Of reizend theatergezelschap De Parade. Wat zou dit een boost kunnen geven aan onze regio! Het Platform Recreatie en Toerisme heeft er al enkele brainstormsessies aan gewijd. Bestuurslid Leo Vonk blogt erover.

 Eind 2014 werd de Economische Visie voor Stichtse Vecht vastgesteld. Hierop volgde de Economische Uitvoeringsagenda, waarin plannen werden gemaakt voor de diverse economische aandachtsgebieden. Zo was er een jaar of twee geleden ook een bijeenkomst in De Olifant over recreatie. Diverse horeca-eigenaren, evenementenorganisaties en recreatie-ondernemers zaten hier bij elkaar. Het was de start van de oprichting van het Platform Recreatie en Toerisme.

De Vecht als usp

Het Platform heeft inmiddels een paar bijeenkomsten gehad. De gemeente ondersteunt dit initiatief omdat het recreatie en toerisme in Stichtse Vecht wil stimuleren. Anderzijds vindt de gemeente ook dat initiatieven kleinschalig moeten blijven. Daarom bedachten we dat een evenement van een paar weken het best zou werken. En wat is nou mooier om hierbij de Vecht en de prachtige theekoepels langs het water centraal te stellen? Dat is immers een ‘unique selling point’ van onze regio.

Theekoepelparade

Geïnspireerd door het Amsterdam Light Festival en de Theekoepelparade kwamen we op het idee om een meerdaagse Theekoepelparade over de Vecht te organiseren. De Theekoepelparade werd tot twee jaar geleden elke zomer georganiseerd door Stichting Loenen Cultuur (bekijk hier foto’s van de parade van foto- en videoclub Loenen aan de Vecht). Het was een vaartocht langs verschillende theekoepels gecombineerd met muziek, poëzie en theater. Zelf voer ik ook mee met een van mijn boten. Het was een mooie activiteit, maar helaas moesten de organisatoren er geld op toeleggen. En je wilt er ook iets aan overhouden. Hoe zou het zijn om zoiets opnieuw op te zetten, maar dan breder? De leden in het platform en de Stichting Loenen Cultuur zijn alvast erg enthousiast over dit idee.

Impuls voor de regio

Een groter opgezette Theekoepelparade kan een enorme impuls geven aan onze regio. Ik denk dan aan vaartochten langs de theekoepels met kunst, theater, literatuur en poëzie. Maar ook met culinaire uitstapjes naar de deelnemende horeca-ondernemers en overnachtingen in de diverse bed & breakfasts in onze gemeente. Er moet een website komen, een programmaboekje en een app. Als we dit breed neerzetten, profiteert iedereen in onze gemeente ervan. Ook de winkeliers, de vormgevers, de drukkers en de maakindustrie. Maar dit idee kan alleen maar succesvol worden uitgevoerd als bewoners en bedrijven nauw samenwerken!

Heb jij ideeën of wil je meedoen? Meld je bij Leo! Na de zomervakantie komt het Platform Recreatie en Toerisme weer bij elkaar.  Mail naar llvonk@gmail.com

 

 

Haring happen bij de Heeren

Ze zijn weer heerlijk, de nieuwe haringen. Vanmiddag vanaf 16.00 uur was ondernemend Stichtse Vecht traditiegetrouw aanwezig bij de Heeren van Maarssen voor jenever, verse haring, vishapjes en gezelligheid. Er waren maar liefst 85 ondernemers van de partij, waaronder veel nieuwe leden. Een fotoverslag.


ALV met walking dinner bij Geesberge

Op een schitterende plek aan de Vecht kwamen op 19 april 2017 zo’n veertig leden bijeen voor de Algemene Leden Vergadering. Het nieuwe OSV-lid Buitenplaats Geesberge is gastheer deze avond.

De bijeenkomst begint met een borrel, gevolgd door een walking dinner. Oesters, carpaccio en andere heerlijkheden worden af en aan gebracht. Om 19.30 uur opent voorzitter Angelika Pelsink de vergadering. Allereest worden enkele nieuwe leden welkom geheten: Madelein Holm van Succes4All, Natascha Martinoska van Nama Coaching & consultancy en Inge van de Ven, eigenaar van een groothandel in woonaccessoires. Ook de eigenaars van Logement aan de Vecht heet Angelika welkom.

 De cijfers

De notulen van de ALV van 2016 worden vastgesteld, waarna penningmeester Gerdine van Loon de cijfers laat zien. Het meest opvallend is een bedrag dat we als subsidie van de gemeente hebben gekregen. Dit is bedoeld voor het project Parkmanagement. ‘We mogen als leden heel tevreden zijn met het financieel beleid van het bestuur,’ stelt een van de aanwezige leden. De kascommissie heeft vastgesteld dat alles er prima uitziet.

Bestuurssamenstelling

Volgende punt is de bestuurssamenstelling. Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor: Martijn Meesters en Kees van Schaik. Er is nog ruimte voor nieuwe bestuursleden, geeft Angelika aan. Daarna blikt Angelika aan de hand van ons jaarbericht terug op de activiteiten van 2016: ‘Bij alle activiteiten bedenken we: “Is dit goed voor het economisch klimaat?” We willen er niet alleen zijn voor de individuele leden, maar ook voor de aangesloten verenigingen. Dan kunnen we ons hard maken voor de gemeente – want voor Stichtse Vecht zijn we immers een belangrijke gesprekspartner.’

Snel internet

Gerdine van Loon vertelt over de stand van zaken rondom snel internet. Het laatste nieuws hierover is, dat Ziggo een goede partij is voor ondernemers in de buitengebieden. ‘We zijn al met ze in contact getreden. Het gaat erom dat je de geïnteresseerde ondernemers bundelt. Ziggo regelt de rest. Binnenkort gaan we met de ondernemers van Gageldijk / Heerenweg een ledenvergadering organiseren over dit onderwerp. We brengen hiervan verslag uit, zodat het mogelijk ook interessant kan zijn voor andere ondernemers.’

Parkmanagement

Harry Spruijt stelt ons op de hoogte van de ontwikkelingen over Parkmanagement. De gemeente heeft hier subsidie voor beschikbaar gesteld. Harry: ‘Het ziet er positief uit. Er komen gesprekken op gang en de communicatie op het terrein verbetert: dat is een plezierige bijkomstigheid. Er zijn al een paar besturen in oprichting.’ Ook vertelt Harry wat de stand van zaken is omtrent bereikbaarheid.

Recreatie en toerisme

Leo Vonk vertelt over het platform recreatie en toerisme. De gemeente faciliteert dit platform. Leo: ‘We hebben plannen voor een vaarparade over de Vecht, zoiets als het Amsterdam Light Festival. Of een Theekoelparade voor een periode van twee maanden. Dit stimuleert het toerisme.’

Activiteitencommissie

Tot slot praat Willem Sorel ons bij over de activiteitencommissie. Willem: ‘We zijn gestopt met de maandelijkse borrel. Deze werd niet goed bezocht. De leden stelden voor om bijeenkomsten met sprekers te organiseren. Hier zijn we mee begonnen: in februari kwam staatssecretaris Wiebes spreken. Dit soort bijeenkomsten geven energie. We beloven u dat we in dit najaar weer met een klapper komen.’

Complimentje voor ’t bestuur

Bij de rondvraag geeft Ria Corbeel een compliment aan een voortvarend en modern bestuur. Pieter Bos, de eigenaar van Geesberge, bedankt de OSV voor haar komst. Angelika sluit de vergadering met de vraag: ‘Heeft u nog kwesties die u wilt bespreken met de gemeente? Zet ze op de flipover, wij nemen ze mee naar de gemeente!’

Hier vind je een pdf van het OSV Jaarbericht 2016

Eric Wiebes: ‘Werken is goed voor de samenleving’

‘Ik dank u allen hartelijk voor het aan de gang houden van de economie.’ Dat zegt Eric Wiebes tegen de ruim 110 aanwezige ondernemers bij Van der Valk Breukelen. Op woensdag 22 februari is de staatssecretaris van Financiën te gast bij de OSV. Een impressie van de avond.

‘Het gaat goed met werkend Nederland. Er komen 15.000 banen per maand bij en we gaan het tweede jaar in met een economische groei van 2%. Werkenden hebben er gemiddeld 8% koopkracht bij gekregen tijdens deze kabinetsperiode. Kunnen we nu tevreden achteroverleunen? Nee. De werkloosheid is gedaald, maar er staan nog steeds 450.000 mensen te trappelen om aan het werk te gaan. Rondom vaste contracten en regelingen voor zzp’ers valt nog van alles te wensen. En uit een OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)-meting blijkt, dat Nederlanders het minst werken van alle welvarende landen op aarde. Er is in ons land veel onbenut arbeidspotentieel. De samenleving zou er anders uit zien als we in staat zouden zijn meer te werken.’

Lastenverlaging

Wat is de remedie om meer mensen aan het werk te krijgen, volgens Wiebes? ‘Allereerst moeten de lasten omlaag. Als je van een uitkering naar een laagbetaalde baan gaat, ga je er financieel niet op vooruit. Werken loont dan niet. In het midden van de arbeidsmarkt loont werken wel, maar ga je meer werken, dan wordt dat ook weer afgestraft. Lastenverlaging is één van de bewezen recepten om werk te creëren. Het tweede recept is, dat we minder dingen moeten verbieden of verplichten op de arbeidsmarkt. Dit leidt namelijk tot veel administratieve handelingen. Ondernemers hebben er last van dat het moeilijk is om iemand te ontslaan. Iemand van de publieke omroep vertelde me laatst: “We nemen geen mensen meer in vaste dienst, dat is te gevaarlijk.” Het wordt tijd om hier iets aan te doen.’

Meedoen

‘Werken is goed voor een samenleving. Het maakt mensen economisch zelfstandig. En het is een manier om mee te doen. Je voelt je medeverantwoordelijk voor de samenleving, want iets in die samenleving heb jij gedaan. Het is een manier om ervaringen op te doen en vrienden te maken. Laten we met z’n allen zorgen dat mensen geen tijd hebben om een bushokje in elkaar te trappen omdat ze werken aan het bouwen van die bushokjes.’

Btw

Het is tijd voor vragen uit de zaal. Over de ‘hijgerigheid’ van de media bijvoorbeeld. Wiebes: ‘Ik twitter niet, ik zit niet op Facebook – het scheelt enorm veel tijd dat ik me niet op die platforms bezig hoef te houden met rechtzetten van beweringen die niet kloppen. Ik probeer zoveel mogelijk tijd te besteden aan mijn werk. Ik ga rustig door om het langzaam beter te maken.’

Een andere vraag uit de zaal: ‘Hoe voorkomen we dat zzp’ers de armen van de toekomst worden?’ Wiebes: ‘De meeste Nederlandse zzp’ers redden zich prima. Maar er is een groep die moeilijker ligt dan het gemiddelde. Het is goed om daar aandacht voor te hebben.’ En hoe zit het met de btw, wordt die nog hoger? ‘Dat moeten we aan een nieuwe regering overlaten. Technisch gezien is er wat voor te zeggen om voor één btw-percentage te kiezen, want ons systeem zorgt voor veel complexiteit. Echter: verlaging is leuk, maar verhoging niet. En als iets een verworden recht wordt, krijg je dat niet makkelijk teruggedraaid.’

Goed vestigingsklimaat

Hoe ziet Wiebes de globalisering in het huidige perspectief? ‘Natuurlijk zijn bedrijven altijd op zoek naar landen waar het prettig wonen is en waar mensen gelukkig zijn. Nederland is zo’n land. Maar de winstbelasting is niet aantrekkelijk. Ik vind dat we moeten werken aan een goed vestigingsklimaat. Daarom moeten we blijven streven naar innovatie. Daar moeten we niet bang voor zijn. We zijn altijd een land geweest met honger naar vooruitgang. Daar leven we voor. En dat is mooi.’

[BMo_scrollGallery id=14 sG_thumbPosition=top sG_images=1 duration=slow gallery_width=600 gallery_height=400 thumbs_width=100 thumbs_height=100 sG_caption=0 sG_start=1 sG_loop=1 sG_loopThumbs=1 sG_clickable=1 sG_opacity=40 sG_area=200 sG_scrollSpeed=2 sG_autoScroll=0 sG_aS_stopOnOver=1 sG_diashowDelay=0 sG_followImages=1 sG_responsive=1 ]

 

 

 

ONSV beter laten werken … zo doen we dat!

De LinkedIngroep offline… het werd tijd om elkaar eens in de ogen te kijken! Op 13 februari kwamen we samen in Boom en Bosch in Breukelen. We aten soep en hadden een constructief gesprek. Een verslag.

De gemeente regelde een heerlijk soepje met broodjes, waarop een speeddate-achtige kennismaking volgde tussen de deelnemers. Pieter Doesburg, communicatieadviseur bij de gemeente en een van de beheerders van de LinkedIngroep, vertelde over het ontstaan van de groep Ondernemend Netwerk Stichtse Vecht. ‘Samen met de ondernemersverenigingen werkten we aan een economisch programma, maar er was duidelijk ook behoefte aan een platform,’ vertelde Pieter. ‘Er zijn bijna 5000 ondernemers in Stichtse Vecht. Samen kun je veel betekenen voor het lokale bedrijfsleven. Eén van de instrumenten daarvoor is een online-netwerk waar ondernemers onderling en gemeente elkaar vinden. LinkedIn is als zakelijk platform de meest aangewezen vorm daarvoor.’ Pieter benadrukte dat het een ondernemersplatform is, waar ondernemers en gemeente samen een succes van kunnen maken. De kracht van het netwerk wordt bepaald door de grootte.

De groep laten groeien – maar hoe?

De groep is gestart in september 2016. Er is tot nu toe ingezet op natuurlijke groei. Er zijn inmiddels bijna 300 leden. Dit kunnen er veel meer worden – er zijn immers bijna 5000 ondernemers in Stichtse Vecht! Hoe kunnen we groei voor elkaar krijgen? Allereerst door te zorgen dat de groep aantrekkelijk wordt. Dat er reuring ontstaat. Een lege kroeg loop je immers ook niet binnen.

Maar ja, hoe plaats je dan berichten in de groep, en hoe communiceer je er met elkaar? Olga Leever gaf een korte praktische toelichting op de toepasbaarheid van LinkedIn. De laptops kwamen tevoorschijn en via de schermen keek men mee. Olga vertelde hoe het werkt om berichten te posten. Plaats bijvoorbeeld een oproep of een vraag. En wil je een artikel delen, zorg dan voor een ‘haakje’: een reden waarom jij het bericht deelt. Bedenk steeds wat jouw groepsgenoten aan jouw post kunnen hebben. De aanwezigen gingen in groepjes uiteen en plaatsen direct diverse posts in de groep. Na de bijeenkomst was het netwerk tien berichten rijker.

Hoe maken we het netwerk aantrekkelijker?

Aan het eind van de bijeenkomst bespraken we hoe we de groep kunnen verbeteren, waardoor de aantrekkingskracht toeneemt. De ideeën op een rij:

Online

 • Meer ervaringen delen
 • We nodigen mensen uit voor de LinkedIngroep via ons eigen netwerk
 • We plaatsen berichten als actualiteiten, aanbestedingen, klussen en vacatures die net iets eerder in de groep staat dan ergens anders. Dit maakt dat je echt iets mist als je geen lid bent van de groep
 • Zichtbaar maken van contacten met wie je samenwerkt (ervaringen delen)
 • Link maken naar andere platforms en evenementen, koppeling naar Facebook en Twitter
 • Logo van de groep in je eigen communicatie gebruiken, bijvoorbeeld op je website.
 • Verslagen ondernemersverenigingen in de groep plaatsen.
 • Campagne opzetten met bestand ondernemers van KvK.
 • Meer vragen stellen in de posts op LinkedIn, meer tips geven in de berichten, reageren op anderen zodat er gesprekken ontstaan
 • Betere ‘draadjes’ maken: alle info over één onderwerp onder hetzelfde bericht

Offline

 • Vaker combinatie van offline-online bijeenkomst
 • Iedereen neemt naar de volgende bijeenkomst een collega mee die nog geen lid is van het platform
 • Er zelf meer over praten dat je in de groep zit, deel het!
 • Spandoek over de groep op de Fietsboot (ludieke koppeling online-offline)
 • Promotieteams langs de winkeldeuren om potentiele doelgroepen lid te maken
 • Rechtstreeks benaderen door diverse leden van hun contacten bij winkeliersverenigingen.

Ambassadeurs

En dan zijn er nog de ambassadeurs: actieve leden die zorgen dat er regelmatig posts en reacties komen in de groep. Dat zijn op dit moment negen mensen, waaronder Leo Vonk, Gera van Vliet, Barry Wentzel en burgemeester Marc Witteman. Wil jij ook ambassadeur worden van de Linkedingroep Ondernemend Netwerk Stichtse Vecht? Vraag Olga Leever en Annet Koops om informatie!

Wordt vervolgd

Veel ondernemers gaven aan dat ze behoefte hebben aan een vervolgbijeenkomst. Worden verbeteringen toegepast, zijn er nieuwe ideeën en wat werkt niet? Want een real life bijeenkomst, daar kan toch geen online platform tegenop. Zo bleek ook al gauw in café de Danne in Breukelen waar nog werd nagepraat over de bijeenkomst. En waar de mobieltjes allerhande updates meldden van de LinkedIngroep. Zie je … zo werkt het!

 

 

 

 

Genieten tijdens culinaire cruise

De laatste netwerkbijeenkomst dit jaar was bijzonder geslaagd: een culinaire cruise met MS de Tijd van Rederij de Tijd. Tijdens de cruise werden we culinair verwend door chef-kok Rik van der Schaft van Van der Schaft culinair. Ter lering en vermaak trok de polderwachter, Marcel Bleekendaal, langs de tafels om iedereen te laten genieten van polsstokspringen en andere polderavonturen. Onze secretaris, Henk Bosman, werd zeer terecht nog even toegezongen voor zijn verjaardag. De sfeer aan boord was uitstekend!

 

Foto’s: Willem J. Sorel