Regio Utrecht

Provincie Utrecht

Als basis voor onze prioriteiten maken wij gebruik van de notitie van de provincie Utrecht “Ruimtelijk-economische strategie voor Utrecht” (november 2018).

Met de provincie Utrecht vindt onder andere overleg plaats over diverse beleidspunten, zoals de ontsluiting van de N230 (Zuilense Ring), de aansluiting op de A2 en de bereikbaarheid vanuit Maarssen, Maarsseveen en Maarssenbroek. Ook de ontwikkelingen betreffende de N201 (provinciale weg tussen Vinkeveen en Hilversum) worden behandeld.
Andere onderwerpen zijn:

  • het achterblijven van de woningbouw;
  • de veel te lange wachttijden op het verkrijgen van een woning door onze werknemers;
  • de vraagstukken rondom energietransitie, zoals de effectiviteit van de maatregelen en de kosten voor de bedrijven en de bewoners.
    Trekkers namens de OVSV: Cees van den Oosten en Henk Bosman.

PBUW
Het PBUW (Platform Bedrijven Utrecht West) wordt gevormd door zeven ondernemersverenigingen. Het doel van dit platform is Het verbeteren van de contacten tussen het bedrijfsleven, de lokale en provinciale bestuurders en de politiek. En het onder de aandacht brengen van diverse knelpunten in de regio Utrecht West.
Deelnemers namens de OVSV: Cees van den Oosten en Harry Spruijt

ECUB
De ECUB (Energie Collectief Utrechtse bedrijven) is een frequente informatiebron voor en gesprekspartner van de OVSV geworden. Bij alles wat te maken heeft met energietransitie zoals zonnepanelen, duurzaamheid, terugdringen van CO2, et cetera, is de ECUB een belangrijke organisatie voor ons. De gesprekken vinden met regelmaat plaats, vaak in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht.
Trekker namens de OVSV: Cees van den Oosten en Willem Sorel.

Meeting grote bedrijven en overheid
In deze commissie worden, in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht, voorbereidingen getroffen en plannen gemaakt om te onderzoeken hoe grote bedrijven (50 medewerkers en meer) geïnteresseerd te krijgen onder de noemer: “Samen ondernemen, samen besturen”.
Deelnemer namens de OVSV: Willem Sorel.