Project Parkmanagement

work-and-business-management-company-icon-set_121470208STEC, onderzoeksbureau voor ruimtelijke ontwikkeling, maakte in opdracht van de gemeente de Bedrijventerreinenscan. Evert-Jan de Kort en Lukas Meuleman van STEC presenteerden de uitkomsten op 30 oktober aan 30 belangstellenden. 

Onderzocht zijn: bereikbaarheid, banen & vestigingen, ruimtelijke kwaliteit, marktwaarde & vastgoed en levensfase. Ondernemers van de bedrijventerreinen Maarssenbroek, Breukelerwaard, Keulschevaart, Merwedeweg, De Werf, Angstelkade en Herenweg/Gageldijk waren goed vertegenwoordigd. 

Na de presentatie gaven ondernemers te kennen welke wensen ze hebben voor de verbetering van de terreinen. Zo is de bereikbaarheid van de Handelsweg op bedrijventerrein Maarssenbroek een punt van aandacht. Op de Corridor in Breukelen is de bewegwijzering een probleem. Bedrijventerrein Merwedeweg heeft behoefte aan glasvezel, evenals het terrein aan de Keulschevaart. Per 1 november gaat Arie van Wouwe, projectleider, in gesprek met eigenaren en ondernemers. Als er voldoende draagvlak is bij ondernemers kunnen per terrein zaken gezamenlijk worden aangepakt om bedrijventerreinen te revitaliseren.