Stichtse Vecht op de kaart gezet dankzij Thematour


het tourteam‘Stichtse Vecht staat op de kaart,’ meldt OSV-voorzitter Angelika Pelsink enthousiast na de Thematour Stichtse Vecht op 30 september. ‘De ogen zijn op ons gericht.’ De tour, waarbij ruim 100 ondernemers aanwezig waren, was een groot succes. Het was de kick-off van het Programma Economie 2015 – 2018. Een impressie.

Geen wifi? Dat kost omzet. Véél omzet. Ondernemers wisselen ervaringen uit bij De Greef Coatings, de eerste locatie tijdens de Thematour. De dag bestaat uit zes bedrijfsbezoeken, gekoppeld aan de thema’s die op dit moment het meest leven bij ondernemers uit Stichtse Vecht. De dag is georganiseerd door OSV, zzp Stichtse Vecht en de gemeente. Wethouder Pieter de Groene en bedrijvencontactfunctionaris Patricia Swinnen lopen de hele dag mee met de tour.

Glasvezel als basisvoorziening

Bij De Greef vertelt Linda Haandrikman van Jansen Medicars over de inspanningen die zij op bedrijventerrein Herenweg / Gageldijk heeft gedaan om een snellere internetverbinding te krijgen. Tot nu toe is dit niet gelukt. Glasvezel zou een basisvoorziening moeten zijn, stellen de aanwezige ondernemers.

Bedrijfsbezoeken en boottochtBroeckland

De karavaan trekt verder: locatie twee is het Broeckland College voor MBO. Inge Schwartz van de Economic Board Utrecht en Robert Koch, directeur van het Tech College, vertellen hier over de afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt. De aanwezige ondernemers krijgen een rondleiding door de school. Later op de dag wordt nog een bezoek gebracht aan Sodexo, bakkerij Olink, Corner Plaza aan de Planetenbaan en het Vechtstreekmuseum. De dag eindigt met een zonnige boottocht over de Vecht.

Het vervolg

Wat heeft de dag opgebracht? Het eerste aantoonbare resultaat is dat veel partijen met elkaar in contact zijn gebracht. ‘Met de Thematour hebben we organisaties kunnen boeien en binden. Het is een start met heel concrete vervolgstappen,’ zegt Angelika boottochtPelsink. Zo krijgt het bedrijventerrein Herenweg / Gageldijk begeleiding bij het maken van een businesscase en wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan door de Stichting Glasvezelgemeente. In samenwerking met één van de regionale ROC’s gaan studenten Handel winkelgebieden en winkeliers adviseren. Ook concludeerden winkeliers dat er een noodzaak is tot samenwerking.  Voor ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme komt er een speeddatesessie.  En tot slot zijn er zowel over parkmanagement en de leegstaande kantoren aan de Planetenbaan concrete vervolgafspraken gemaakt. Angelika Pelsink: ‘Stichtse Vecht leek altijd een beetje slaperig, er gebeurde hier niet zoveel op economisch gebied. De Thematour heeft veel losgemaakt, er staat van alles op stapel.’

Bekijk hier het filmverslag dat RTV Stichtse Vecht maakte van de Thematour

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

IMG_8879

 

Thematour Stichtse Vecht: ondernemend op je toekomst voorbereid!

Bedrijfsbezoeken saai? Niet tijdens de Thematour op 30 september! Tijdens deze tour door Stichtse Vecht praten we op zes verschillende locaties over de cruciale ondernemersthema’s van dit moment. De Thematour is een actiepunt dat voortvloeit uit het gemeentelijke Programma Economie 2015- 2018.

Ondernemers, bestuursleden van de OSV, ambtenaren EZ en wethouder De Groene vormen het thematourteam. Vanwege de logistiek is gekozen voor locaties in Breukelen en Maarssen. Ondernemers uit andere kernen zijn natuurlijk meer dan welkom.

Kies het thema dat jou op dit moment het meest raakt en kom langs! Je krijgt concrete voorbeelden uit het veld en gaat in gesprek met organisaties die echt iets voor jou en je bedrijf kunnen betekenen. Een paar uurtjes van je tijd die zeer nuttig zijn besteed! De precieze inhoud per thema maken we in onze volgende nieuwsbrief bekend.

Hier alvast de tijdstippen en locaties per thema:

9.00 – 10.00 u: glasvezel bij de Greef Coatings, Merwedeweg 13, Breukelen

10.15 – 11.15 u:  onderwijs en arbeidsmarkt bij Broeklandcollege in Breukelen

11.30 – 13.00 u: bedrijventerreinen en parkmanagement, Sodexo, de Corridor 3  Breukelen

13.00 – 14.00 u: transformatie van kantoren, kantoorgebouw Planetenbaan Maarssen

14.15 – 15.15 u:   versterken winkelgebieden, bakkerij Olink. Bolesteinsestr. 1-3, Maarssen

15.30 – 16.00 u: recreatie en toerisme, Vechtstreekmuseum, Diependaalsedijk 19b, Maarssen

16.00 – 17.00 uur: afsluiting tour met boottocht en borrel. Opstappen bij Vechtstreekmuseum. Iedereen die aanwezig is bij één of meer van de thema’s is welkom voor de boottocht.

Dus save the date: woensdag 30 september. Geef je op via info@stichtsevecht.nl met daarbij de vermelding ‘Thematour’. Vermeld je in je mail bij welk thema je aanwezig wilt zijn?

Bouwbedrijf Van Engen wint ondernemersprijs

Jan-Willem van Engen ontvangt ondernemersprijsBouwbedrijf Van Engen uit Kockengen is Ondernemer van het Jaar Stichtse Vecht. Directeur Jan-Willem van Engen ontving de ondernemersprijs tijdens de jaarlijkse barbecue van de gemeente en de OSV. Ook kondigde voorzitter Angelika Pelsink van de OSV een Thematour voor ondernemers aan die wordt gehouden op 30 september.

De traditionele nazomerbarbecue vindt dit jaar plaats op 3 september in het voormalige gemeentehuis van Loenen. Na een hartelijk welkom aan de aanwezige ondernemers en andere genodigden vraagt Angelika de drie genomineerden voor de Ondernemersprijs naar voren. De prijs was jarenlang een begrip bij de OSV en is terug van weggeweest.

Bedrijfsbezoek

Ondernemers van de OSV nomineerden Rederij de Tijd, Bouwbedrijf Van Engen en Rosco Catering & Partyservice voor de prijs. De jury bestond uit vertegenwoordigers van OSV, Rabobank, Nyenrode en de gemeente. Alle drie de genomineerden kregen een bedrijfsbezoek van de jury. Joost Oorschot van de OSV feliciteert Arjan van den Hoek van De Tijd, Jan-Willem van Engen van Bouwbedrijf van Engen en Hanna Stam van Rosco Catering met hun nominatie. ‘Arjan van den Hoek is de enige kapitein die ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is, wist u dat?,’ zegt Van Oorschot. ‘Hij zoekt samenwerking met lokale partijen en is mede-initiatiefnemer van Maarssen on Ice en de Vechtse Vaarparade.’ Rosco Catering wordt door de jury geroemd door de betrouwbaarheid, kwaliteit en toegevoegde waarde en het betrokken personeel. ‘De klant gaat altijd voor. Vandaar dat Hans Ros hier zelf nu niet is; hij verzorgt een evenement op locatie.’

Sculptuur

genomineerden en juryledenBouwbedrijf Van Engen komt als winnaar uit de bus. Joost Oorschot: ‘Het was een lastige keuze voor de jury, maar we waren onder de indruk van het doorzettingsvermogen en de creativiteit van deze jonge onderneming. In een moeilijke tijd voor de bouw wist het bedrijf van Jan-Willem zich te ontwikkelen van eenmanszaak in 2008 tot een bedrijf met tien man personeel in 2015. Van Engen is een specialist in ecologisch bouwen.’ Jan-Willem van Engen ontvangt een sculptuur uit handen van Joost Oorschot. Het beeld, ‘De wind in de zeilen,’ staat symbool voor groei van een onderneming, en voor de gemeente Stichtse Vecht. Jan-Willem is trots op de prijs. ‘Ik doe naar mijn gevoel niets anders dan andere aannemers. Toch merk ik dat steeds meer mensen ons weten te vinden. Klanten vertellen ons dat ze het bouwproces leuk vonden. We doen er dan ook alles aan om de klant goed te begeleiden en te helpen.’ Het beeld komt niet op kantoor te staan, zegt Jan-Willem: ‘We zetten het in de vergaderruimte. Want de prijs is niet alleen voor mij, maar voor ons hele team.’

Thematour

Voordat de barbecue begint, nodigt Angelika Pelsink de ondernemers van harte uit voor de Thematour voor bedrijven. De toer is een actiepunt dat voortvloeit uit het Programma Economie 2015- 2018. De speerpunten die gemeente en ondernemers hebben geformuleerd zijn onderwijs en arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, transformatie van kantoren, winkelgebieden, toerisme en recreatie en de aanleg van glasvezel. Op 30 september vindt een bustocht plaats langs verschillende bedrijven, waarin de zes thema’s aan bod komen. Geïnteresseerden krijgen binnenkort te horen hoe zij zich voor deze tocht kunnen aanmelden.

SONY DSC

SONY DSCSONY DSC

SONY DSCSONY DSC

SONY DSCSONY DSC

SONY DSCSONY DSC

SONY DSCSONY DSC

SONY DSCSONY DSC

SONY DSCSONY DSC

barbecue OSV

 

 

 

 

 

Van ‘het kan niet’ naar ‘wat is mogelijk?’ – uitvoeringsagenda Economische Visie

Boom & Bosch 28 meiEind 2014 is de Economische Visie in onze gemeente vastgesteld. Nu is er een uitvoeringsagenda opgesteld, een vertaling van de visie in concrete projecten en maatregelen. Op 28 mei gingen ondernemers met de gemeente aan tafel om plannen te maken. Een verslag.  

Wethouder Pieter de Groene opent de bijeenkomst in Boom en Bosch in Breukelen. OSV-voorzitter Angelika schetst de stappen van de OSV tot nu toe. ‘De OSV wil een cultuuromslag teweeg brengen. We willen van “het kan niet” naar “wat is mogelijk?”. Met een onderzoekende, actieve houding. En als iets niet mogelijk is, zullen we dat ook concreet benoemen.’

Coöperatie opzetten
De aanwezige ondernemers en gemeentemedewerkers gaan in werkgroepen uiteen. Er zijn verschillende agendapunten benoemd. In ronde 1 wordt gesproken over kantoren, bedrijventerreinen en toerisme / recreatie. Ook detailhandel is een agendapunt, maar omdat er geen vertegenwoordigers vanuit deze branche aanwezig zijn, slaan we dit onderwerp vanavond even over.
Wat wordt er zoal besproken in de werkgroepen tijdens ronde 1? Over het thema ‘kantoren’: ‘Het moet mogelijk zijn om leegstaande kantoren een nieuwe bestemming te geven. Tijdelijke restaurants bijvoorbeeld of huisvesting. De gemeente zou hierin faciliterend en voorwaardescheppend moeten zijn. Misschien is het een idee om hiervoor een coöperatie op te zetten. Ook citymarketing en een betere communicatie zouden goed zijn.’

Dependance Rijksmuseum
De groep die praat over bedrijventerreinen vindt dat terreinen geclusterd zouden moeten worden rond om een thema. ‘Je kunt dan de Unique Selling Points per bedrijventerrein duidelijk benoemen. Dit helpt bij het upgraden van zo’n terrein tot een aantrekkelijk gebied.’ En dan het thema toerisme. De groep vindt dat het goed is om te kijken wat er al is, zodat er niet van alles opnieuw ontwikkeld hoeft te worden. ‘Een dependance van het Rijksmuseum in Stichtse Vecht is prachtig, maar ondersteun eerst eens de bestaande musea met professionele PR en museaal beheer.’ ‘Het is belangrijk om arrangementen te bedenken voor toeristen, zodat we ze echt iets te bieden hebben.’

Voorbeeldcases
In ronde twee buigen de werkgroepen zich over drie nieuwe thema’s. Bij het thema ‘mobiliteit’ komt de vraag naar een snel glasvezelnetwerk naar voren. Ook een betere aansluiting van de Zuilense Ring op de A2 is van belang.
De groep ‘onderwijs en arbeidsmarkt’ praat over het belang van een school voor middelbaar beroepsonderwijs voor de gemeente. ‘Maar kijk eerst eens waar ondernemers behoefte aan hebben. Hier zouden we onderzoek naar moeten doen. Het type onderwijs moet aansluiten op deze behoefte.’ Ook het ondersteunen van startende ondernemers wordt genoemd.
De laatste werkgroep praat over de pro-actieve overheid. ‘Een ondernemer zoekt naar oplossingen, een ambtenaar niet,’ klaagt een ondernemer. ‘De gemeente zou alternatieven moeten aanbieden als iets niet mogelijk is.’ ‘Laat de gemeente voorbeeldcases uitwerken,’ wordt er geopperd. ‘Daarin laat je zien wat er wél kan. Dat is veel motiverender.’

Samen optrekken
Aan het eind van de avond concludeert Pieter de Groene: ‘We hebben flink wat huiswerk – zowel de gemeente als de ondernemers. Vanuit de gemeente komt er extra ambtelijke faciliteit om dit proces te ondersteunen. Nog vóór de zomervakantie wil ik met vertegenwoordigers van de verschillende ondernemersverenigingen aan tafel om de vervolgstappen door te spreken.’ Al met al een positieve ontwikkeling, merkt OSV-bestuurslid Gerard Aaftink op: ‘Dit is voor het eerst dat we als gemeente en ondernemers samen optrekken in een veranderproces.’

 

SONY DSCSONY DSC

SONY DSCSONY DSC

 

SONY DSCSONY DSC

 

SONY DSCSONY DSC

 

SONY DSCSONY DSC

 

 

Praat mee over de toekomst van ondernemend Stichtse Vecht!

Hoe maken we onze dorpskernen bruisender? Wat doen we met leegstaande kantoren? Hoe kunnen we als ondernemers sámen onze gemeente positief op de kaart zetten? De uitvoeringsagenda van de Economische Visie geeft ons de kans hierover mee te praten. Op dinsdag 19 mei had een groep ondernemers een voorbereidend gesprek over de uitvoeringsagenda. Donderdag 28 mei praten we verder.

Bij Van der Valk in Breukelen zit een gemêleerd ondernemersgezelschap bij elkaar. Van financieel directeur tot paardenpensionhouder, van vruchtensapproducent tot supermarkteigenaar. ‘Het belang van ondernemers voor onze gemeente is groot,’ zegt Gerard Aaftink, die de avond samen met Angelika Pelsink heeft voorbereid. ‘We hebben 6700 ondernemers in Stichtse Vecht. Dat is 10% van de bevolking. Samen verschaffen we werk aan 23.500 mensen.’ De aanleiding voor deze bijeenkomst is de uitvoeringsagenda waarover ondernemers mee kunnen praten.

Wat is de uitvoeringsagenda?

De uitvoeringsagenda is de concrete vertaling van de Economische Visie in maatregelen en projecten. De visie is op 16 december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Begin 2015 is het college van B&W gestart met het opstellen van een uitvoeringsagenda. Dit is de concrete vertaling van de Economische Visie in maatregelen en projecten. Het gaat daarbij over de thema’s economie, bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Wat er leeft bij ondernemers

De gemeente heeft een bijeenkomst over de uitvoeringsagenda gepland op 28 mei. Alle ondernemers van Stichtse Vecht zijn daarbij welkom. Tijdens de voorbereidende avond bij Van er Valk bespreken ondernemers welke onderwerpen er wat hen betreft op de agenda mogen komen. Enkele opmerkingen die worden gemaakt: ‘Denk aan het belang van opleiden en onderwijs. Nyenrode kan hier een rol in spelen. Maar MBO en HBO ontbreken in Stichtse Vecht.’ ‘De communicatie met de gemeente laat te wensen over. Er is teveel regeldruk. Het lijkt een ondoordringbaar bolwerk.’ ‘Wees voorzichtig met verkeersbelemmerende maatregelen: het is niet goed voor de bereikbaarheid.’ Ook versterking van de dorpskernen en de leegstaande kantoren komen tijdens het gesprek aan bod.

Praat mee op 28 mei!

Het vervolg van deze avond is op 28 mei. Dan vindt de vergadering van de uitvoeringsagenda plaats. Deze avond is dé kans om mee te beslissen over de toekomst van ondernemend Stichtse Vecht. Wethouder Pieter De Groene, bedrijfscontactfunctionaris Patricia Swinnen en Evert van Tellingen, beleidsadviseur Economische Zaken zijn namens de gemeente aanwezig. Het plan is om in drie werkgroepen uiteen te gaan en te inventariseren welke maatregelen ondernemers wenselijk vinden. De uitvoeringsagenda van de Economische Visie wordt in de tweede helft van 2015 door het college vastgesteld.

Zet donderdag 28 mei dus in je agenda! Alle ondernemers uit Stichtse Vecht zijn welkom. Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: Boom en Bosch (Trouwzaal), Markt 13, Breukelen

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

 

Netwerkborrel bij De Heeren van Maarssen

De maandelijkse netwerkborrel van april vond plaats bij De Heeren van Maarssen. Jack en Irma Westerhout ontvingen zo’n 30 OSV-ondernemers op donderdag 2 april. De volgende netwerkborrel is op 7 mei – zet het alvast in de agenda!

netwerkborrel OSV bij De Heeren van Maarssen
netwerkborrel OSV bij De Heeren van Maarssen

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

‘We bleven geloven in ons plan’ – ondernemersavond over de berging van de Koersk

In 2000 zinkt in de Barentszzee bij Rusland een hightech kernonderzeeër: de Koersk. Een Nederlands bedrijf is betrokken bij de berging van het schip. Het is het Utrechtse familiebedrijf Mammoet van de broers Frans en Jan van Seumeren. Op 20 maart vertelt Jan van Seumeren hun verhaal aan OSV-ondernemers.

In ’t Zand in Maarssen bekijken we eerst een documentaire over de berging van het schip, dat in augustus 2000 zonk in de Barentszzee. Het bergen van het schip lukte de Russen niet zelf en er werd buitenlandse hulp ingeschakeld. Het Nederlandse bedrijf Mammoet kreeg de opdracht de Koersk te bergen en heeft hier samen met heel veel Nederlandse bedrijven aan gewerkt.

berging van de Koersk
bekijk hier de documentaire via Documentairenet.nl

Tijdsdruk

De broers Van Seumeren van Mammoet bedachten een plan: ze lieten in korte tijd een heel nieuw schip bouwen, met nieuwe technieken die nog nooit eerder waren getest. De media verklaarden de broers voor gek: de tijdsdruk voor de bergingsoperatie was namelijk groot. De Barentszzee wordt elke jaar in oktober zo onstuimig dat elke reddingspoging onmogelijk wordt. Inderdaad leek de missie aanvankelijk te mislukken. Uiteindelijk werd de Koersk begint oktober toch gelicht. Jan en Frans Van Seumeren worden als helden door president Poetin in Rusland onthaald.

Schietgebedje

Het waren lange en zware dagen, vertelt Jan van Seumeren de zaal na het zien van de documentaire: tijdenlang maakte het team dagen van 20 uur. En in oktober werd het spannend omdat het stormseizoen begon. ‘De storm begon al aardig op te steken. Ik deed een schietgebedje, en door een wonder werd het drie dagen windstil en stralend weer. We hebben de klus net op tijd kunnen klaren.’

Samenwerking

Wat is het geheim van de geslaagde operatie? Van Seumeren: ‘De samenwerking. Ik had het idee voor de berging. Maar zonder mijn broer en een team van duizenden mensen, die keihard hebben gewerkt om alles binnen de tijd mogelijk te maken, hadden we het nooit voor elkaar gekregen.  Mijn broer en ik staan altijd achter elkaar. Ook toen onze omgeving riep dat het onmogelijk was wat we van plan waren, bleven we erin geloven. Door angst hebben we ons niet laten weerhouden.’

Groei

De berging van de Koersk heeft het bedrijf van de broers een enorme boost gegeven. Het jaar na de berging liep het aantal opdrachten terug omdat Mammoet vanwege de bergingsoperatie veel werk had moeten afslaan. Daarna groeide de onderneming echter gigantisch.

‘Laten we samen welvarend zijn’ – nieuwjaarsbijeenkomst De Olifant

nieuwjaarsbijeenkomst OSV 22-1-2015
nieuwjaarsbijeenkomst OSV 22-1-2015

‘De Vecht kronkelt door ons werkgebied en verbindt ons,’ zegt voorzitter Angelika Pelsink in haar nieuwjaarsspeech tijdens de eerste OSV-bijeenkomst van dit jaar. ‘In 2013 hebben we er met elkaar op gevaren met rederij De Tijd.  Samen welvarend dus. En dat wens ik u ook voor 2015.’

Het is druk bij De Olifant in Breukelen op deze 22e januari. Ondernemers en plaatselijke politici heffen er het glas op een mooi nieuwjaar. Angelika Pelsink blikt vooruit en noemt enkele aandachtspunten. Zoals het aanbestedingsloket dat er komt bij de gemeente. En de eerste bijeenkomst van de uitvoeringsagenda van de economische visie op 2 februari. ‘We volgen de ontwikkelingen op de voet: bevordert de maatregel de economie en de bedrijvigheid in Stichtse Vecht?’

Dromen

Angelika geeft het woord aan wethouder Eric Balemans, plaatsvervanger voor wethouder Economische Zaken Pieter de Groene. ‘Dromen zijn bedrog, zingt Marco Borsato. Maar is dat zo? Dromen zijn het begin van ondernemerschap. Wij als gemeente onderkennen dat. We hebben elkaar nodig als gelijkwaardige partners. En hiertoe zie ik grote kansen in 2015. Welke kansen pakken we? Weet dat de deur van de gemeente altijd voor u open staat!’

Verbindingen aangaan

Na het praatje van de wethouder laat een van de nieuwe OSV-leden, Maaike Vergouwen van Classic Traveler, een diapresentatie zien van de Vecht. De foto’s maakten zij en haar partner vanaf de mast van een schip dat over de Vecht voer. ‘Ik sluit me aan bij de woorden van Eric Balemans: durf je dromen te dromen. Met Classic Traveler heb ik dat ook gedaan: wij vormen een platform voor creatieven, ondernemers en andere partijen. Zoals de gemeente Amsterdam met wie we twee jaar samenwerkten. Ik geloof in het Amerikaanse model: niet kijken naar de overheid, maar zelf je bedrijf staande houden. Onder meer door verbindingen aan te gaan met elkaar.’

Stamppot

En dan is het tijd voor het traditionele stamppotbuffet, een borrel en een goed gesprek. Het nieuwe jaar is definitief begonnen.

[BMo_scrollGallery id=9 sG_thumbPosition=bottom sG_images=1 duration=slow gallery_width=600 gallery_height=400 thumbs_width=100 thumbs_height=100 sG_caption=1 sG_start=1 sG_loop=1 sG_loopThumbs=1 sG_clickable=1 sG_opacity=40 sG_area=200 sG_scrollSpeed=2 sG_autoScroll=0 sG_aS_stopOnOver=1 sG_diashowDelay=0 sG_followImages=1 sG_responsive=1 ]

The Next Entrepreneur

tne.man

 

Om startende ondernemers te ondersteunen en hun kansen te vergroten, organiseren MKB-Nederland en de Rabobank voor het derde jaar op rij The Next Entrepreneur.

Startende ondernemers zijn belangrijk voor het ondernemerschap en de economie in Nederland. Zij zorgen voor innovatie en vernieuwing en zijn de toekomst van het bedrijfsleven. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat startende ondernemers een betere kans van slagen hebben als zij:

  • voldoende kennis hebben van de belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering;
  • zich bewust zijn van en behoed worden voor veel voorkomende valkuilen;
  • zichzelf voortdurend (willen) verbeteren.

Continue reading “The Next Entrepreneur”