Coronamaatregelen: brief aan de leden van het bestuur

Geachte dames en heren,

We leven in een bijzonder zorgelijke tijd. Waarbij, afgezien van de gezondheidsrisico’s, ondernemers voor grote uitdagingen staan om hun bedrijf draaiende te houden. De veranderingen volgen elkaar in rap tempo op en het einde van de coronacrisis is, ondanks lichtpuntjes helaas nog niet in zicht. Dit brengt voor ondernemers veel onzekerheid met zich mee.


Huurders en verhuurders

In dit kader vinden er veel goede initiatieven plaats tussen onder meer verhuurders en huurders van onroerend goed. Bijvoorbeeld in het betalen van de huur. Het aanpakken van knelpunten in de betaling van huur, zoals tijdelijke huurverlaging, uitstel van huurbetaling, enz. Dat is een goede zaak in het belang van huurders en verhuurders. Dat dient ook de continuïteit en daarmee ook de belangen van werknemers.

Graag reiken wij in dit kader nog een nadere mogelijkheid aan. Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het gebruikelijk dat er een borgsom / bankgarantie van enkele maanden huur wordt betaald / afgegeven aan de verhuurder. Een mogelijkheid zou wellicht ook kunnen zijn, bij huurders die in problemen dreigen te raken, om daar tijdelijk enkele maanden geheel of gedeeltelijk huur mee te betalen. Borgsommen leveren voor de verhuurder nauwelijks rente op en kunnen later weer worden aangevuld. Dit is beter dan een huurder te verliezen met alle gevolgen van dien.


Financiële maatregelen

Er zijn diverse landelijke en lokale financiële maatregelen gekomen om ondernemers financieel steun te kunnen bieden. Deze overzichten zijn samengesteld door onze gemeente Stichtse Vecht, die ook zeer actief is om ondernemers te ondersteunen. Dit alles om de lokale economie draaiende te houden. Op de website van de gemeente vindt u alle maatregelen op een rij

De uitdagingen die voor ons liggen vragen meer dan ooit om een gezamenlijke aanpak. Wij wensen u veel sterkte en goede gezondheid in deze bijzondere en onzekere tijden.

Namens het bestuur,

Cees van den Oosten, Voorzitter
Gerdine van Loon, Secretariaat

Het is goed netwerken in 2020

Netwerken onder het genot van een drankje en een heerlijke stamppot en een terug- en vooruitblik op 2019 en 2020: daar draaide het om tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari, traditiegetrouw bij De Olifant in Breukelen. Het was een drukbezette bijeenkomst met ondernemers, raadsleden en gemeentemedewerkers van Economische Zaken. Een impressie. 

De glazen worden geheven, ondernemers schudden handen en kaartjes worden uitgewisseld. ‘Netwerken, daar draait het toch vooral om tijdens deze bijeenkomst,’ zegt bestuurslid Gerdine van Loon. ‘We hebben geen uitgebreid programma, ondernemers willen vooral bijpraten en zakendoen.’ Vast onderdeel van de receptie is uiteraard wel de nieuwjaarsspeech van de voorzitter, Cees van den Oosten. Cees blikt hierin kort terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. 

Samenwerking gemeente

Allereerst heet Cees van den Oosten de aanwezige ondernemers, raadsleden en gemeenteambtenaren van harte welkom. ‘We werken met veel plezier samen met de gemeente en zijn trots op de ambtelijk medewerkers van Economische Zaken. Samen hebben we onder meer gesproken over de Routekaart Klimaatneutraal 2030, waarin beschreven staat hoe Stichtse Vecht lokaal haar duurzaamheidsambities de komende jaren verwacht te realiseren. We hebben meegepraat over de Woonvisie, die op 2 juli door de Raad is aangenomen. De gemeente heeft in november de Dag van de Ondernemer georganiseerd, waar ook de OVSV aan meewerkte. In 2019 werkten we ook samen met de ECUB, onder meer aan het zonnepanelenproject. Bedrijven hebben gezien dat dit haalbaar en betaalbaar is, en dat vinden wij belangrijk voor ondernemers.’ 

Wooncrisis

‘Ook in 2020 blijven we in gesprek met de gemeente en andere samenwerkingspartners. En we zijn kritisch waar dat nodig is. Zo worden er nu aan de Planetenbaan veel te dure en kleine appartementen gerealiseerd. Wij zijn voorstander van verscheidenheid in het woningaanbod, onder meer voor de werknemers in ons gebied. De wachttijden voor huurwoningen in onze regio zijn onacceptabel lang. Wij willen dat woningbouw meer prioriteit krijgt bij gemeenten en provincie en dat het belang van Stichtse Vecht hierbij niet uit het oog wordt verloren.’

Bestuurswisselingen 

‘We hebben afgelopen jaar diverse mooie evenementen georganiseerd en dat gaan we komend jaar ook weer doen. Ons bestuur gaat afscheid nemen van Henk Bosman en Leo Vonk. Officieel leggen ze hun functie neer tijdens de ALV. En dan krijgen we hopelijk ook de handen op elkaar voor de twee bestuursleden die we bereid hebben gevonden zich kandidaat te stellen: Rijchart van Oord en Barbara van Heusden. Alvast een applaus voor deze twee ondernemers!’

Nieuwe eigenaar De Olifant

Cees van den Oosten heft het glas om te proosten op het nieuwe jaar en geeft dan het woord aan Frank Opperhuizen, die samen met zijn partner Nelienke van Eijsden de kersverse eigenaar is van De Olifant. Frank werkte als 13-jarige jongen al bij De Olifant als afwashulp. Daarna werd hij leerling-kok, promoveerde tot kok en vervolgens chef-kok en is daarnaast per 1 januari eigenaar van het bekende restaurant aan de Vecht. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis is het befaamde stamppotbuffet dit jaar extra feestelijk. Ondernemers en de aanwezige raadsleden en gemeentemedewerkers laten zich het winterkostbuffet goed smaken. Een mooie start van 2020! 

Verslag en foto’s: Olga Leever

Najaarsbijeenkomst over Het Nieuwe Rijden

Het nieuwe rijden, wat houdt dat in? En gaan we echt allemaal aan de elektrische auto? In de DS-store van Citroën Van Oord werden we op 13 november bijgepraat over de trends uit de automotivebranche. Een drukbezochte najaarsbijeenkomst met walking dinner waarop volop ruimte was voor netwerken!   

Christiaan van Oord, directeur van de DS-store, heet de ondernemers welkom in de vestiging in De Meern – Leidsche Rijn. ‘Wij zijn een familiebedrijf. Onze vestigingen zien we als een huis, dat we openstellen voor onze gasten. Daarbij laten we ons niet leiden door de waan van de dag. We doen aan langetermijnplanning. Want er gebeurt veel in onze branche.’

Meerwaarde bieden 

Dat de automotivebranche in beweging is blijkt wel uit de presentatie van Mark Heijligers, pr-manager van DS Automobiles Nederland. ‘Met DS zijn we klaar voor de toekomst. We zijn geen gewone Citroëndealer meer – de DS verkopen we vanuit showrooms die we hebben ingericht volgens het boetiekmodel. Mensen kopen steeds meer online. Een showroom moet dus meerwaarde hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld een stoel waar de klant, met een virtual reality-bril op, zijn of haar favoriete model, kleur en accessoires uitzoekt.’ 

Het nieuwe rijden

Heijligers demonstreert het nieuwe rijden, waarbij de bestuurder gebruik maakt van rijhulpsystemen.Dat begint al aan de laadpaal: via een app kan de bestuurder aangeven hoe laat hij van huis vertrekt. De auto kan dan vast voorverwarmen of voorkoelen. Dat elektrisch rijden de nieuwe standaard wordt, staat vast voor Mark Heijligers: ‘We turn electricity into style.’

De trends volgens BOVAG

De tweede spreker, Levien Meiresonne van branchevereniging BOVAG, laat zien dat elektrisch rijden toeneemt. Uit recente cijfers blijkt dat op dit moment 8,7 miljoen auto’s rondrijden in Nederland. 45.000 hiervan rijden volledig elektrisch. Het verkoopmarktaandeel was van januari tot oktober 2018 nog 3,9 procent. Inmiddels is dit gestegen tot 8,7% (januari – oktober 2019). Meiresonne vertelt ook over trends op het gebied van mobiliteit, zoals steeds meer verstedelijking en het belang van duurzaamheid. In de toekomst leidt dit tot betere en goedkopere accu’s, boetes voor fabrikanten van vervuilende auto’s en mobiliteitssystemen waarbij men per reis kiest voor het beste vervoermiddel. 

Het Blauwe Boekje

Bij stijlvol rijden hoort stijlvolle kleding. Vandaar dat ook Roel Wolbrink is uitgenodigd, mede-oprichter van pakkenmaker New Tailor. Het bedrijf bestaat alweer 21 jaar. Wolbrink pleit ervoor je altijd goed te kleden: ‘Iedere dag dat u ’s ochtends voor de kast staat, kunt u kiezen voor de juiste verpakking.’ Hij is inmiddels ook een autoriteit op het gebied van stijl: samen met Stefan de Vries schreef hij stijlgids en etiquettehandboek Het Blauwe Boekje. Alle aanwezigen krijgen het boek mee naar huis. Dan is het tijd om te netwerken. Een heerlijk walking dinner wordt verzorgd door Van der Schaft Culinair en in een ongedwongen sfeer praten ondernemers bij. Het was weer een geslaagd evenement! 

Verslag en foto’s: Olga Leever

Kom naar de Dag van de Ondernemer!

Ondernemen is topsport. Vooral tussen voetbal en ondernemerschap zijn veel raakvlakken. Welke precies, dat hoort u op de Dag van de Ondernemer op 15 november 2019! Samen met de gemeente Stichtse Vecht organiseren wij deze dag met als inspirerende spreker voetbalscheidsrechter en zelfstandig ondernemer Bas Nijhuis

Dit keer vieren we de Dag van de Ondernemer niet in het gemeentehuis, maar hebben we een feestelijke bijeenkomst in de nieuw geopende Business Lounge Bisonspoor, speciaal voor ondernemers in Stichtse Vecht. De gemeente trakteert, in samenwerking met de ondernemersverenigingen. 

Presentatie Bas Nijhuis

Bas Nijhuis houdt een presentatie met als titel ‘VAR versus ondernemerschap – een andere kijk op ondernemen’. Wat de overeenkomst is tussen de ondernemer en de Video Assistant Referee die de scheidsrechter ondersteunt bij het nemen van beslissingen, hoort u van Bas tijdens de Dag van de Ondernemer. Dat kan niet anders dan grensverleggend zijn! Daarnaast vertellen twee bijzondere lokale ondernemers uit Stichtse Vecht hun verhaal en is er een netwerkborrel. Kop deze uitnodiging in en wees erbij! 

Aanmelden

Uw gratis ticket ontvangt u na aanmelding via www.stichtsevecht.nl/dvdo Let op: deze uitnodiging is alleen voor ondernemers uit Stichtse Vecht! 

Programma 

  • 16:00 – 16:30 uur: inloop
  • 16:30 – 17:00 uur: welkom wethouder Maarten van Dijk en pitch ondernemers
  • 17:00 – 18:00 uur: presentatie Bas Nijhuis, inclusief vragen stellen
  • 18:00 – 19:00 uur: borrel en netwerken

Locatie

Business Lounge Bisonspoor, Maarssen. Dit is op de derde verdieping van Business Center Bisonspoor, Planetenbaan 20-59, 3606 AK Maarssen. 

‘Samen Stichtse Vecht mooier en ondernemender maken’

In een regenachtige week schijnt tóch nog uitbundig de zon op de dag van de jaarlijkse nazomerbarbecue in de achtertuin van het gemeentekantoor. Ondernemers, politici en gemeentemedewerkers troffen elkaar op 12 september om bij te praten en plannen te maken. Een traditie die al vele jaren niet weg te denken is uit Stichtse Vecht. 

Voorzitter Cees van den Oosten heet de aanwezigen van harte welkom en bedankt de gemeente voor haar gastvrijheid. Hij geeft het woord aan wethouder van Economische ZakenMaarten van Dijk, die start met een compliment aan de ondernemersvereniging: ‘Een mooi initiatief van de OVSV om ieder jaar de politiek, ambtenaren en ondernemers samen te brengen. Samen kijken hoe we Stichtse Vecht weer een beetje mooier en ondernemender kunnen maken. De OVSV is een belangrijke partner voor ons als gemeente, zowel voor de ontwikkeling van plannen en beleid, als bij de uitvoering van projecten.’ Van Dijk noemt onder meer de Stuurgroep Samen aan zet, waarbinnen de gemeente, de OVSV en het zzp-platform regelmatig overleggen heeft.  

Initiatieven? Bel het team Economie!

‘Actueel is de herijking van het Programma Economie. De OVSV werkt mee aan de opzet van dit programma, waarin de gemeente vastlegt waar zij de komende vier jaar aan werkt. Ook vanuit de gemeenteraad leeft het onderwerp Economie. Voor de zomer organiseerde de raad een raadsconferentie, op 24 september krijgt dit een vervolg.’ De wethouder meldt ook dat er een Regionale Ontwikkelings Maatschappij wordt opgericht, die een rol krijgt bij de ontwikkeling en toeleiding naar financiering van MKB en projecten die bijdragen aan het profiel van de regio op het gebied van gezond stedelijk leven. Tot slot roept Van Dijk ondernemers op om zich te laten horen met initiatieven, vragen en feedback: ‘Binnen het team Economie staan we klaar voor u als ondernemer. Weet ons te vinden en ga met ons in gesprek!’ 

Bijeenkomsten verduurzaming

Ook Bert Strijker van ECUB krijgt het woord. ‘Samen met de gemeente en de OVSV helpen wij ondernemers bij het verduurzamen van panden, met als belangrijkste doel de energiekosten te reduceren en nieuwe duurzame energievormen te ontwikkelen. Bedrijven die lid worden van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven krijgen een energiescan en kunnen gebruikmaken van collectieve voordelen op het gebied van inkoop energie, ledverlichting en zonnepanelen.’ Cees van den Oosten en Bert Strijker attenderen de ondernemers op twee bijeenkomsten in het kader van verduurzaming. De eerste, ‘Zonnepanelen op Bedrijfsdaken’, is op 26 september bij Schulp Vruchtensappen in Breukelen. En op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid,vindt de inspiratiebijeenkomst Energie van de Toekomst plaats. 

Tijd voor de barbecue, verzorgd door Rosco Catering. Het was weer een plezierige en constructieve bijeenkomst! 

Verslag en foto’s: Olga Leever

‘Draadloos internet? Daar wilde Steve Jobs meer van weten’

U bent het inmiddels gewend bij de OVSV: minimaal eens per jaar zorgen we voor een bekende spreker met een interessant verhaal. Voorafgaand aan onze ALV, dinsdagavond 26 maart, gaven we het podium aan Cees Links uit Maarssen. Cees bedacht samen met een team draadloos internet in 1988. Tijdens zijn presentatie in Hotel Breukelen vertelt hij over het ontstaan van wifi en over de ontwikkelingen van het internet.

Eind jaren 80. Het was de begintijd van de draadloze telefoon. ‘Draadloos verbinden, dat moet met internet toch ook mogelijk zijn,’ bedachten Cees en zijn collega’s. Cees Links: ‘Ik hield in die tijd een presentatie waarin ik liet zien dat het goedkoper was om Nederland vol te zetten met hotspots in plaats van een 3G-netwerk. Alleen de licenties kostten al miljarden.’

Telefoontje van Steve Jobs

Totdat Cees in 1999 een telefoontje kreeg van Steve Jobs, CEO van Apple. Dat zorgde voor de echte doorbraak van draadloos internet. Cees: ‘We hadden in die tijd een heel ingewikkelde naam voor het draadloze internet. Mijn vrouw zei: waarom kort je het niet gewoon af tot Wireless Fidelity oftewel wifi? Aan haar hebben we dus deze wereldwijd gebruikte naam te danken.’ Cees Links is niet rijk geworden van de uitvinding: hij was in die tijd gewoon in loondienst. In 2017 ontving hij wel in Anaheim Californië de prestigieuze Golden Mousetrap Lifetime Achievement Award. Tegenwoordig is hij General Manager van de Wireless Connectivity Business Unit van het Amerikaanse Qorvo, dat in 2016 zijn bedrijf Greenpack overnam.

Internetsecurity

Wifi is inmiddels gemeengoed geworden. We kunnen niet zonder het ‘internet of things’. Leidt de verregaande digitalisering niet tot baanverlies? Natuurlijk, beaamt Cees. Maar het levert ook weer banen op: ‘Denk aan de telefonistes die ons vroeger handmatig doorverbonden. Die functie bestaat niet meer, maar er zijn andere functies voor in de plaats gekomen.’ Cees vertelt ook over internetsecurity en de risico’s van het internet. Onze telefoon bijvoorbeeld luistert de hele dag met ons mee.  En het briefgeheim dat sinds 1600 bestaat, geldt niet voor e-mail.

De toekomst van internet

Toch ziet Cees de toekomst van het internet zeker niet somber in. Cees Links: ‘Met internet zijn veel meer toepassingen mogelijk dan we nu gebruiken. Wie heeft er hier centrale deurvergrendeling in zijn auto? Kijk eens aan, dat heeft iedereen! Sinds 1995 kunnen we de deuren van onze auto met één druk op de knop openen. Wat vreemd is het dan dat we dat systeem bij onze woningen niet gebruiken. Of, nog een stapje verder: als het systeem ziet dat ik de straat inrijd, mag de voordeur voor mij worden opengezet.’ Met wifi 6, dat recent ontwikkeld is, kunnen veel apparaten tegelijk op internet worden aangesloten, vertelt Cees. En dat is een noodzaak in deze tijd. Niet alleen omdat in één huishouden gemiddeld 9 devices met wifi communiceren, maar ook met het oog op de groei van het aantal slimme apparaten. Er wordt verwacht dat dat binnen een paar jaar stijgt naar 50. Wifi: we kunnen niet meer zonder!

Namens de OVSV dankt Gerdine van Loon Cees hartelijk voor zijn verhaal dat historisch gezien van groot belang is geweest. Mooi dat dit door een inwoner uit onze gemeente dankzij de OVSV voor het voetlicht is gebracht!

Meer weten over het Internet der Dingen? Cees Links bracht er twee boeken over uit. Download Internet for Dummies gratis!

Verslag: Olga Leever

Duurzame mobiliteit met ECUB – Just add Water(stof)

Terugblik bijeenkomst –

Just add Water(stof)

Duurzame mobiliteit is een van de speerpunten van ECUB. Wij geloven naast het elektrisch rijden op een batterij ook in een toekomst voor het elektrisch rijden op waterstof. 

Bijeenkomst Just add Water(stof) groot succes

Wat een energie zat er in de zaal! Meer dan negentig mensen lieten zich donderdag 6 december tijdens de waterstofbijeenkomst
‘Just add Water(stof)’ informeren over de mogelijkheden van waterstof voor mobiliteit. De bijeenkomst die door het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) georganiseerd werd vond plaats bij het bedrijf Ampco Flashlight, gevestigd op het bedrijventerrein de Wetering – Haarrijn in Utrecht.

Naast kennisoverdracht over kansen van waterstof voor bedrijven waren ook het stimuleren van de vraag voertuigen en waterstofproductie en de organisatie van systeemintegratie beoogde doelen.

Diverse bedrijven gaven aan dat zij de intentie hebben om een waterstofvoertuig aan te schaffen wanneer er voldoende tankmogelijkheden zijn en het financieel haalbaar is.

Zij maakten dit kenbaar door de plaatsing van hun bedrijfslogo en een handtekening op een groot bord.

Bedrijven werden ook opgeroepen om deel te nemen aan drie werkgroepen die in het leven zijn geroepen:
1. De werkgroep waterstof-personenauto’s
2. De werkgroep waterstoftransport
3. De werkgroep waterstofproductie en systeemintegratie

Diverse ondernemers gaven zich hier al voor op. Zou u u deel willen nemen aan een van deze werkgroepen? Laat het ons weten! Mail naar Bert Strijker: b.strijker@ecub.nl.

Samen brengen we waterstofkansen naar de regio Utrecht.

Meer weten over de bijeenkomst en meer foto’s zien?

Lees en bekijk hier meer…

Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven in werking. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 ieder bedrijf dat energiebesparingsplichtig is, een rapport bij het bevoegd gezag inleveren over de genomen energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Daarbij moet waarschijnlijk ook een planning voor de maatregelen die nog niet uitgevoerd zijn. Een bedrijf of instelling is energiebesparings-plichtig wanneer het meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 kubieke meter aardgas (of equivalent) verbruikt.


Voorbereiding leden door ECUB
ECUB gaat al haar leden voorbereiden op deze naderde wetswijziging. De komende tijd bezoeken wij alle onze leden om hen in het systeem van EnergiePartners te krijgen. Het online monitoringssysteem van EnergiePartners, de Energieplanner, is zo ingericht dat bedrijven eens ze in de Energieplanner hun hun resultaten bijhouden, gemakkelijk een rapportage voor het bevoegd gezag in pdf kunnen uitprinten.Meer weten? Lees verder…
Nieuwe SDE+ rondes
Bent u grootverbruiker van stroom en denkt erover om zonnepanelen aan te schaffen? Vraag dan SDE+ subsidie aan. De nieuwe aanvraagronde start op 12 maart. Hulp nodig? Laat het ons weten.Lees hier meer…
Liesbosch en Laagraven in Nieuwegein ook aangesloten
Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven breidt uit naar Nieuwegein! Na de uitbreiding vorig jaar naar Stichtse Vecht gaat ECUB de komende 3 jaar ook aan de slag op de bedrijventerreinen Liesbosch en Laagraven in Nieuwegein.Lees hier meer…
Nieuwe ECUB-leden

ECUB verwelkomde in de afgelopen periode de volgende bedrijven als lid:

* Wasserij / Linnenverhuur G. van der Kleij & Zn. B.v. in Utrecht

* Modern BV, Van Schaik in Stichtse Vecht

* Schulp Vruchtensappen B.V. / sap-perserij in Stichtse Vecht

* Terberg Leasing B.V. in Utrecht

* Stylepoint BV in Utrecht

* Muntstad Maarssen in Utrecht

Netwerken en stamppot eten – nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Zuurkool- en boerenkoolstamppot, een toespraak van de voorzitter en proosten op het jaar dat voorligt: ziedaar de traditionele ingrediënten van onze nieuwjaarsbijeenkomst. Natuurlijk in De Olifant in Breukelen. Altijd een druk bezocht evenement van onze ondernemersvereniging. Zo ook op 10 januari!

De glazen worden geheven, ondernemers schudden handen en omhelzen elkaar. We zien veel blije gezichten op de nieuwjaarsbijeenkomst. De kerstvakantie wordt besproken, plannen voor het nieuwe jaar uitgewisseld. Toch is het een receptie met een zwart randje. Want burgemeester Marc Witteman, die traditiegetrouw bij dit evenement aanwezig was, is ons op Kerstavond ontvallen. Voorzitter Cees van den Oosten gedenkt de burgemeester aan het begin van zijn nieuwjaarsspeech: ‘Het was een burgemeester die het geweldig goed heeft gedaan. Een week voor zijn overlijden sprak hij ons bestuurslid Adrie de Lange uit Kockengen nog, en vroeg hem vooral iedereen de hartelijke groeten te doen op deze bijeenkomst. Dat typeert hem.’ Van den Oosten last uit piëteit een moment stilte in. Ook meldt hij dat er geen wethouders tijdens de nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn omdat zij in verband met het overlijden deze maand geen representatieve taken vervullen.

Lokale Ondernemerslijst

Cees van den Oosten attendeert de ondernemers op de Lokale Ondernemerslijst waarop bedrijven uit Stichtse Vecht zich kunnen inschrijven. Via deze lijst vergroten zij de kans om bij gemeentelijke aanbestedingen opdrachten te verwerven. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn Emma Steenbergen en Marjolein Schotman van gemeente Stichtse Vecht aanwezig om te helpen bij de inschrijving. Rond de tien ondernemers maken gebruik van deze gelegenheid.

Meer uitbreidingsmogelijkheden

Cees van den Oosten geeft in zijn toespraak een overzicht van de plannen van het OVSV-bestuur voor 2019 die van belang zijn voor bedrijven en werknemers: ‘Er is een goede samenwerking met zeven andere ondernemersverengingen uit West-Utrecht, waardoor belangrijke onderwerpen nog meer gewicht krijgen bij gemeenten en provincie. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan uitbreiding van bedrijfsterreinen toeneemt. Samen met de gemeente spreken we over uitbreidingsmogelijkheden voor circa 3,5 hectare voor de komende jaren. Dat sluit aan bij het STEC-rapport van de gemeente. Ook blijft er grote behoefte aan woningbouw, onder meer voor de werknemers in ons gebied. De wachttijden voor huurwoningen in onze regio zijn onacceptabel lang. Wij willen dat woningbouw meer prioriteit krijgt bij gemeenten en provincie. Een derde punt is het tekort aan met name technisch personeel. Daarom blijven we aandacht geven aan de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt en aan initiatieven als bijvoorbeeld de Techniekdagen.’

 Bereikbaarheid en energietransitie

Cees van den Oosten vervolgt: ‘Ook maakt onze OVSV zich samen met de regio sterk voor een betere bereikbaarheid van onze bedrijfsterreinen. We rekenen erop dat in het nieuwe jaar de aanpassingen aan de Noordelijke Randweg eindelijk van de grond komen. En tot slot is de energietransitie een belangrijk aandachtspunt, waarbij de OVSV samen met de gemeente werkt aan een plan om daken van bedrijfsgebouwen van zonnepanelen te voorzien. Ondernemers hebben hier voordeel van en tegelijkertijd wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de energietransitie. In onze gemeente is globaal 200.000 vierkante meter hiervoor geschikt. Dat kan 19 miljoen Kw/h elektra opleveren: stroom voor 5000 huishoudens! Laten we de tijd nemen om nieuwe technieken die aanstaande zijn, af te wachten. Ik denk hierbij aan nieuwe technieken als het gebruik van waterstof, ook voor auto’s, waarover het ECUB in december een informatieavond organiseerde. Dit soort initiatieven is beter dan burgers en bedrijven op kosten te jagen voor klimaatmaatregelen die duur zijn en nauwelijks effect hebben. Doelmatigheid, effectiviteit en kostenbewustzijn moeten voorop staan – dit staat overigens ook in het collegeprogramma van Stichtse Vecht.’

 Stamppotbuffet

Na de woorden van Cees van den Oosten opent chef-kok Frank Opperhuizen van De Olifant het winterkostbuffet. Ondernemers en de aanwezige raadsleden genieten van de boerenkool met worst, zuurkool met spek en de hutspot. Nu kan het ondernemersjaar 2019 pas écht beginnen!

Staat u al op de Lokale Ondernemerslijst? U meldt zich aan via www.stichtsevecht.nl/ondernemerslijst

Verslag en foto’s: Olga Leever

Helga van Leur bij eindejaarsbijeenkomst: ‘Vandaag heb jij morgen in handen!’

Een uniek museum en een unieke spreker: zie daar de ingrediënten voor een zeer geslaagde eindejaarsbijeenkomst van de OVSV op donderdag 29 november. In het Healey Museum in Vreeland bekeken we stijlvolle automobielen, luisterden naar klimatoloog Helga van Leur en genoten van een heerlijk driegangendiner.

Op de traditionele eindejaarsbijeenkomst met spreker heet vicevoorzitter Willem J.R. Sorel ons van harte welkom in het eerste en enige Healey Museum ter wereld. Het museum is op 24 november 2012 geopend op het terrein van een proefboerderij in Vreeland. Het idee voor een permanente expositie en kenniscentrum ontstond bij een paar mensen met een groot hart voor de auto’s van het merk Austin-Healey. Het plan werd opgevat om unieke exemplaren van Healey’s en Austin-Healey’s tentoon te stellen in een multifunctionele ruimte, waar ook lezingen en diners kunnen worden gehouden. En dat plan is uitgevoerd. Hans van de Kerkhof, initiatiefnemer van de stichting Healey Museum, geeft een rondleiding langs fel en meer ingetogen gekleurde auto’s, stuk voor stuk een lust voor het oog. Zo bekijken we de Works 3000 Healey die speciaal door de fabriek gebouwd is om te racen op het circuit van Sebring. Ook de allervroegste Healey’s zijn te zien in de collectie, zoals de eerste auto gebouwd door de ontwerper zelf, Donald Mitchell Healey.

Urgentie is hoog

Na de rondleiding nemen we plaats in het atrium, waar klimatoloog Helga van Leur ons bijpraat over de laatste duurzaamheidsontwikkelingen. Haar presentatie ‘Vandaag heb je morgen in handen’ is een positief verhaal over alles wat we wél kunnen doen aan het klimaatprobleem. Helga: ‘Heeft u ook zo genoten van de afgelopen zomer? De modellen schoten van de schaal af. Record na record werd verbroken. Het is een feit dat het klimaat verandert en de urgentie om hier iets tegen te doen, is hoog. Technologie kan ons hierbij onder meer helpen. Maar dan moet de mens wel in actie komen.’ Helga pleit voor een tweesporenbeleid: ‘Bij een lekkage moet je én snel repareren én zorgen dat je lekkage in de toekomst voorkomt. Deze gedachte geldt ook voor vermindering van de CO2-uitstoot.’

Nieuwe kansen

‘Vooruitdenken is belangrijk. We willen allemaal veilig zijn en overleven. Dus moeten we zorgen dat de aarde ook voor toekomstige generaties behouden blijft. Geen “ja maar” meer, maar “oké, hoe dan?”. Ondernemers zijn creatief: duurzaam denken biedt nieuwe kansen! Ga samenwerken – als bedrijven onderling, maar ook met de overheid. Neem barrières weg en benut elke zonnestraal. Vandaag heb jij morgen in handen!’

Driegangendiner

Na de optimistische presentatie van Helga van Leur praten ondernemers na bij een heerlijk driegangendiner, verzorgd door traiteurie Oud Loosdrecht. Compleet met grand dessert en verse koffie van de Kaldi-koffiekar. Helga biedt het OVSV-bestuur als dank voor de organisatie het boek ‘Drawdown’ aan, een boek over het keren van klimaatontwrichting. Diverse ondernemers gaan met de klimatoloog in gesprek én grijpen de kans om met Helga en hun favoriete Healey op de foto te gaan. Kortom: het was een waar feestje!

Bekijk hier de video-impressie van de eindejaarsbijeenkomst 

Heerlijk nazomeren tijdens OVSV-barbecue op Goudestein

Ruim 85 ondernemers, politici en gemeentemedewerkers ontmoetten elkaar gisteren tijdens de jaarlijkse nazomerbarbecue op Goudestein. Een traditie die al vele jaren niet weg te denken is uit onze gemeente Stichtse Vecht. Voorafgaand aan de barbecue werd een korte presentatie gegeven over ECUB, het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven.

Voorzitter Cees van den Oosten heet alle aanwezigen welkom en vraagt een warm applaus voor Van der Schaft Culinair die de barbecue dit jaar verzorgt. Cees vervolgt: ‘We staan hier op het terrein van een historisch pand, Goudestein. Dit prachtige gebouw is neergezet door rijke Amsterdamse kooplieden. In die tijd werd het openbaar bestuur gecombineerd met ondernemerschap: de man die Goudestein liet bouwen, was tegelijkertijd burgemeester van Amsterdam. In deze tijd is het ondenkbaar dat handel en openbaar bestuur in een hand liggen. Maar we zijn wel blij dat wij ons als ondernemersvereniging mogen verheugen in een goede relatie met de gemeente.’

Ongedwongen kennismaken

Willem J.R. Sorel neemt het woord en vertelt dat vandaag niet alleen ondernemers, fractievoorzitters en enkele wethouders aanwezig zijn. Ook verschillende teamleiders van de diverse afdelingen van de gemeente die met ondernemers in contact staan, zijn voor de barbecue uitgenodigd. ‘Zo kunnen we ongedwongen kennismaken met elkaar.’ Dan nodigt Willem de manager van de ECUB uit bij het spreekgestoelte. Bert Strijker, die we in mei al ontmoetten bij een presentatie over duurzaamheid bij Warmtebouw, vertelt dat de gemeente Stichtse Vecht en de OVSV zich hebben aangesloten bij ECUB op samen te werken aan verduurzaming van bedrijven.

Handboek Duurzaamheid

Bert Strijker van ECUB: ‘De komende 2,5 jaar gaan we hier in Stichtse Vecht aan de slag. Na Utrecht zijn we blij dat we met het collectief de provincie ingaan. Samen met de gemeente en de OVSV helpen we ondernemers bij het verduurzamen van panden, met als belangrijkste doel de energiekosten te reduceren en nieuwe duurzame energievormen te ontwikkelen.’ ECUB schreef in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het handboek ‘Aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’. Bert Strijker overhandigt dit handboek aan de wethouder van Milieu en Duurzaamheid, Linda van Dort, en de wethouder van Economische Zaken Frank van Liempdt. Bert Strijker: ‘We helpen ondernemers van hun ambitie naar realisatie. Je kunt met verduurzaming ook gewoon geld verdienen.’

Word ook lid van ECUB!
Een lidmaatschap van EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven heeft grote voordelen. Bedrijven die lid worden krijgen eerst een energiescan waarbij hun gehele energiehuishouding onder de loep wordt genomen. Zo weet u als ondernemer precies waar u staat, welke energiebesparende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de wettelijk geldende verplichtingen en welke aanvullende maatregelen interessant zijn. Vervolgens wordt u begeleid bij het doorvoeren van deze maatregelen en kunt u gebruik maken van collectieve voordelen op het gebied van inkoop energie, ledverlichting en zonnepanelen.

Wilt u weten wat u kunt besparen? Neem contact op met Bert Strijker, manager ECUB. Dit kan via b.strijker@ecub.nl of 06 – 20735360.