Activiteiten in Stichtse Vecht

Samen aan Zet

Nadat in 2015 de stuurgroep “Samen aan Zet” is geformeerd vindt er elk kwartaal een overleg plaats met de wethouder Economische Zaken en ambtenaren van de afdeling Economische Ontwikkeling. De voorzitters van de OVSV en het ZZP-platform maken deel uit van deze stuurgroep, waarin de voortgang en eventuele aanpassingen van het economisch beleid besproken worden.

Deelnemers namens de OVSV: Cees van den Oosten en Henk Bosman. En namens het ZZP-platform Kees Swierts en Rietje Beeren.

Stichting Leergeld

In 2019 wordt in onze gemeente, in navolging van vergelijkbare activiteiten in het land, een Stichting Leergeld opgericht. De stichting richt zich op het bestrijden van armoede onder kinderen, op de gebieden Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn.

Deelnemer namens de OVSV: Martijn Meesters.

Negometrix

Het project Negometrix is gerealiseerd in samenwerking met de Gemeente Stichtse Vecht. Doel van dit project was het opstarten van een database met lokale ondernemers die actief benaderd kunnen worden voor het uitbesteden van opdrachten en/of het inkopen van goederen voor de lokale overheden.

Deelnemers namens de OVSV: Harry Spruijt en Kees van Schaik.

Kerngroep Recreatie en Toerisme

Mede op basis van de ‘Beleidsnota Recreatie en Toerisme’ (2015) is door de kerngroep R&T in 2018/2019 het ‘Kompas Kwaliteitstoerisme’ uitgewerkt.

Deelnemer namens de OVSV: Leo Vonk.

Onderwijs

De OVSV heeft al enkele jaren geleden geconstateerd dat de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het (technisch) onderwijs onvoldoende is. Wij hechten aan een structureel overleg ter verbetering van die aansluiting. De eerste contacten in dit kader zijn gelegd met het Broeckland College.

Trekkers namens de OVSV: Cees van den Oosten en Harry Spruijt.

Energietransitie

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende decennia. Vanuit Europa, het rijk en gemeenten zelf zijn ambitieuze doelstellingen opgesteld voor CO2-neutraal. Om de doelstellingen te behalen hebben gemeenten een belangrijke rol, gelet op hun taken binnen de ruimtelijke ordening, gebouwde omgeving, en als overheid die dicht bij haar bewoners staat. De OVSV neemt deel aan diverse overleggen met de gemeente Stichtse Vecht en andere overheden over de energietransitie, de doelstellingen en de consequenties van de maatregelen.

Trekkers namens de OVSV: Cees van den Oosten en Willem Sorel.

Retail en Horeca

Binnen de gemeente Stichtse Vecht wordt veel aandacht besteed aan de faciliteiten voor horeca en retail. Recente voorbeelden zijn de Horecavisie (2019) en de Retailvisie (2016). Op dit moment (voorjaar 2019) behandelt de lokale politiek (onder andere) het project Hazeslinger in Breukelen. Het betreft hier de revitalisatie en nieuwe indeling van het parkeerterrein op de Hazeslinger en de nieuwe ontwikkelingen betreffende de Aldi (tijdelijke verplaatsing, afbraak en nieuwbouw).

Deelnemer namens de OVSV: Willem Sorel.