Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht (OVSV) is hét netwerk voor ondernemers in Stichtse Vecht! Wij vormen een platform van ondernemers: bij ons ontmoet u andere regionale ondernemers met wie u zaken kunt doen. En door samenwerking met de lokale overheid en andere partijen verbeteren wij de positie van ondernemers en ondernemerschap.

Evenementen

Twee keer per jaar kunt u rekenen op een spraakmakend event met sprekers als Eric Wiebes of Tim Coronel. U komt in gesprek met politiek en gemeente op de jaarlijkse zomerbarbecue op locatie bij het gemeentehuis in Maarssen. En elk jaar hebben we een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst.

Onze missie

OVSV inspireert en ondersteunt de leden in uitvoering en groei van het ondernemerschap. Dit doet zij door het uitwisselen van kennis, vaardigheden en ervaring. Het doel: onderlinge samenwerking vergroten en een bijdrage leveren aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Onze visie

OVSV is een toonaangevende, vooruitstrevende en inspirerende ondernemersvereniging. Wij bieden onze leden een stimulans voor persoonlijke en bedrijfskundige ontwikkeling. OVSV is gericht op voortdurende verbetering en vernieuwing. Dit zijn onze kernwaarden:

  • representeren
  • inspireren
  • netwerken
  • samenwerken
  • vernieuwen

Historie

Ondernemersvereniging Stichtse Vecht is opgericht op 3 maart 2011. OVSV is de nieuwe naam van de Vobmo, de Vereniging van Ondernemingen in Breukelen, Maarssen en Omstreken. De Vobmo werd opgericht in 1972. Toen de nieuwe gemeente Stichtse Vecht ontstond, kozen we voor een nieuwe naam. Op dit moment hebben we rond de 160 leden uit diverse branches.

Bestuur

Het bestuur van de OVSV bestaat uit 10 leden. Sommige voorzitters van regionale ondernemersverenigingen en het ZZP-platform Stichtse Vecht maken hier deel van uit. Het bestuur:

  • doet voorstellen voor het te volgen beleid en stelt dit vast;
  • onderhoudt en stimuleert de interne en externe communicatie;
  • onderhoudt en stimuleert de interne en externe contacten;
  • zet nieuwe ontwikkelingen in gang;
  • legt jaarlijks verantwoording af over zijn handelen aan de Algemene Ledenvergadering.