Oplossing verkeersproblematiek Zuilense Ring …?

Wat is de stand van zaken rondom de verkeersproblemen op de Noordelijke Randweg Utrecht? We nodigden Marc Klinkers, projectleider NRU van de Provincie Utrecht, uit om ons bij te praten over dit onderwerp. Na de presentatie hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering, gisteravond bij De Eendracht Maarssen.

‘De Divergerende Diamant’: dat is de intrigerende titel van de presentatie van Marc Klinkers. Klinkers laat ons enkele feiten en cijfers zien. De dagintensiteit van de Zuilense Ring is bijvoorbeeld 150.000 voertuigen per dag. En het verkeer neemt almaar toe. Er zijn daarom al jaren plannen om de NRU aan te passen, met als doel de verkeersdoorstroming te verbeteren.


Marc Klinkers vertelt dat er plannen zijn voor trajectcontrole
, eind 2018. Dit is een van de oplossingen voor een betere doorstroming. Verder moet er een oplossing komen voor de korte invoegstrook bij Maarssen. Fly-overs zijn niet mogelijk, door de bebouwing en door de grote hoogteverschillen. Gedacht wordt aan een Divergerende Diamant: een aanpassing van de rijstroken die het aantal conflictpunten op de weg terugbrengt van 26 naar 14. We krijgen enkele ‘rijlijnfilmpjes’ te zien, een simulatie van de mogelijk nieuwe situatie. Bestuurlijke goedkeuring voor dit plan moet nog komen, maar als die plaatsvindt voor mei 2018 zou het plan vanaf 2020 kunnen worden uitgevoerd.

Na de presentatie volgt een discussie over de bereikbaarheid en de optimalisering van de doorstroming vanaf Lage Weide. Marc Klinkers biedt aan om met enkele ondernemers om de tafel te gaan om verdere ideeën uit te wisselen over de doorstroming van de Zuilense Ring.

De Eendracht serveert een heerlijk walking dinner, waarna rond 20.00 uur de ALV van start gaat. Het eerste deel van de vergadering wordt nog geleid door Angelika Pelsink, van wie we  in januari afscheid namen. Tijdens de ALV wordt officieel bekrachtigd dat zij de voorzittershamer heeft neergelegd. Cees van den Oosten neemt de voorzittersrol tijdelijk op zich, totdat de vacature is opgevuld. Daarnaast vinden er nog twee bestuurswisselingen plaats: Gerdine van Loon is penningmeester-af en wordt uitvoerend secretaris. Kees van Schaik is de nieuwe penningmeester. En bestuurslid vanuit zzp-platform Stichtse Vecht is vanaf nu Kees Swierts. Henk Bosman houdt een afscheidsspeech voor Angelika en prijst haar grote werklust en betrokkenheid. ‘Jij hebt je in veel kwesties ingegraven, waarvoor we je heel dankbaar zijn.’

Tijdens de ALV kijken we terug op een jaar vol interessante activiteiten, waaronder de lezingen van Erik Wiebes en Tom Coronel, de verkiezing van Schulp Vruchtensappen als Ondernemer van het Jaar, het onderzoek naar Parkmanagement en de Dag van de Ondernemer. Willem J.R. Sorel blikt vooruit op de activiteiten voor 2018, waaronder een themabijeenkomst over duurzaamheid bij Warmtebouw. Maar bovenal zijn we bij elkaar om de ondernemersband te versterken, de samenwerking te zoeken en zaken te doen. En daarop heffen we het glas, aan het eind van de vergadering.