Meer samenwerking, meer resultaat – ALV 2016


De Thematour ligt alweer enige tijd achter ons. Wat is de stand van zaken? Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 april blikt voorzitter Angelika Pelsink met ons terug op de tour en op andere gebeurtenissen uit 2015. We combineren de ALV met een bedrijfsbezoek.
Dit jaar zijn we te gast bij bouwbedrijf Van Engen in Kockengen.

Bij ontvangst in Kockengen staat er een heerlijk buffet voor ons klaar, verzorgd door Zaal Het Lokaal. Na de maaltijd krijgen we een bedrijfspresentatie van Jan Willem van Engen. Van Engen won vorig jaar de Ondernemersprijs vanwege de innovatieve aanpak van het jonge groeiende bedrijf. Tijdens de presentatie vertelt directeur Van Engen dat het bedrijf zoveel mogelijk met natuurlijke materialen werkt. We krijgen voorbeelden te zien van projecten. Zoals een ecologische woonark en een ecologische villa. ‘Een geslaagd project leidt bij ons meestal tot een nieuw proejct, vertelt Van Engen.FullSizeRender 4

Nieuwe leden
Dan begint de ALV. Angelika Pelsink heet drie nieuwe leden welkom: projectontwikkelaar Sander van Oostrum, Bertho Smit van Fortado en Jasper Wammes van Quicksolid. Angelika: ‘Het aantal leden groeit gestaag. En er gaat bijna niemand weg.’ In het bestuur zijn geen wisselingen, nadat in het najaar Leo Vonk en Willem Sorel de plaats innamen van Philip de Koning en Gerard Aaftink. Wel heeft Lex Meijers aangekondigd te stoppen met zijn bestuursfunctie in 2017.

Website en LinkedIn-groep

IMG_2880Angelika vertelt dat de websiteproblemen nu snel worden opgelost. Zo kan iedereen zich weer via de website aanmelden voor evenementen. Ook zijn we samen met de gemeente en zzp Stichtse Vecht bezig met een digitale community voor ondernemers via LinkedIn en een “marktplein”. We streven ernaar dit rond de zomer operationeel te hebben.

Follow-up Thematour

Steeds meer zoeken we de samenwerking op, zodat we als ondernemers sneller resultaat zien. Dit zien we bijvoorbeeld aan de follow-up van de Thematour. Tijdens een presentatie vertellen vier bestuursleden wat de stand van zaken is rondom bedrijventerreinen, winkelgebieden en andere aandachtspunten uit het Economisch Programma.

Aan het eind van de ALV is er een borrel, eveneens verzorgd door Zaal Het Lokaal.

 

IMG_2882FullSizeRender 7FullSizeRender 4IMG_2881FullSizeRender 6FullSizeRender 5

FullSizeRender 3FullSizeRender 7