Erelid

Naam: N.J. Witte

Onderneming: Nico Witte – Erelid

Adres: Anna Blamanlaan 25

Postcode: 1422 GW

Plaats: Uithoorn

Functie OVSV: Erelid

0297-563207 / 06-26130176

njwitte@caiway.nl

Over Nico Witte

‘Laten we open zijn.’ Hoewel de heer Nico Witte alweer jaren geleden afscheid nam als voorzitter van wat destijds nog de VOMO heette, voelt hij zich nog steeds betrokken bij de ondernemersvereniging. ‘Er moet gelegenheid zijn voor het uiten van gedachten. Iedereen moet mee kunnen denken. Het is immers een vereniging ván de ondernemers!’

Over het ondernemerschap

In de jaren negentig was het de gewoonte dat de directeur van Strukton de functie van voorzitter van de ondernemersvereniging op zich nam. Natuurlijk moest Nico Witte daar eerst nog even over nadenken – maar uiteindelijk besloot hij om ‘ja’ te zeggen. En daar heeft hij geen spijt van. ‘Ik heb het altijd erg leuk gevonden bij de vereniging. Destijds heerste er nog een soort van ‘sigarencultuur’ – bedrijven die minder dan één miljoen gulden omzet draaiden, werden niet toegelaten. Inmiddels kunnen ondernemers die gewoon een goede zaak hebben gelukkig ook lid worden.’ Elk half jaar laat Nico Witte zijn gezicht wel eens zien bij de vereniging – zo blijft hij goed op de hoogte. Want ‘als je eenmaal zo betrokken bent geweest, dan blijf je dat altijd volgen’.