Erelid

Naam: L. (Leo) Beuker

Onderneming: Leo Beuker – Erelid

Adres: Poldermolenlaan 23

Postcode: 3404 DG

Plaats: IJsselstein

030-6880182 / 06-83245973

beukerleo@gmail.com

Over Leo Beuker

Leo Beuker is directeur van Rabo Eigen Steen Holding BV. Als directievoorzitter van de Rabobank Hilversum Vecht en Plassen was hij bestuurslid van de Vobmo van 1997 tot 2009. Eerst als secretaris, daarna als voorzitter en ten slotte als penningmeester. Deze laatste functie heeft hij na zijn vertrek uit de regio nog een periode voortgezet. Leo Beuker blikt terug op zijn jaren in het bestuur: ‘Er werden zakelijke banden gesmeed, maar het was ook gezellig. Het is echt een combinatie: je combineert het nuttige met het aangename. Kennis opdoen, elkaar informeren – en tegelijkertijd voldoende ruimte voor informele contacten. We zijn een businessclub die echt gezien wordt door de bestuurders in de regio, maar die steeds ook individuele ondernemers bleef verbinden.’

Na enkele jaren werd Beuker voorzitter van de Vobmo. ‘Dit gaf mij de gelegenheid om mijn persoonlijke kijk op maatschappelijke en economische ontwikkelingen naar voren te brengen. Het liefst zette ik de leden daarbij aan het denken – met de nodige humor natuurlijk. Na een jaar of vijf als voorzitter loop je echter het risico in herhalingen te vervallen. Dit vond ik een goed moment om het stokje over te dragen aan Pieter de Groene. Achteraf gezien op het juiste moment. Pieter was de perfecte persoon om de inbreng vanuit de Vobmo naar voren te brengen in het proces rond de herindeling die uiteindelijk leidde tot de oprichting van de gemeente Stichtse Vecht.’

Over het erelidmaatschap

‘Het is natuurlijk heel leuk als je na zo’n periode via het erelidmaatschap waardering ontvangt. Het maakt het ook mogelijk om zonder de zakelijke verbinding en het hebben van een bedrijf in de regio deel uit te blijven maken van deze geweldige businessclub. Een belangrijk kenmerk van de ereleden is dat ze naast bestuurscollega’s ook het een gevoel van een vriendenclub hebben. En vrienden wil je niet missen, die wil je regelmatig ontmoeten. Dit lidmaatschap is daar een prachtige basis voor.’