Lid

Naam: W. (Werner) Mies

Onderneming: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders

Functie: Gerechtsdeurwaarder

Adres: Zonnebaan 18

Postcode: 3542 ED

Plaats: Utrecht

030-8201120 / 06-22975914

info@rosmalennedland.nl

https://www.rosmalennedland.nl

Ieder zijn deel, ieder zijn recht, ieder zijn kans

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders werkt in dienst van één partij, waarbij altijd in het belang van twee partijen wordt gehandeld, namelijk opdrachtgever én debiteur. Wij hebben oog voor de belangen van de debiteur en zijn terughoudend met het nemen van kostenverhogende maatregelen. Ook leggen wij de debiteur uit wat zijn of haar rechten zijn. Wij doen dit alles zonder afbreuk te doen aan de behoeften van de opdrachtgever. U kunt uw vordering dus met een gerust hart aan ons uit handen geven. Onze werkwijze kenmerkt zich door de begrippen: resultaatgericht, rechtvaardig & respectvol.