Infrastructuur

Op diverse plekken in de regio is snel actie nodig om de bereikbaarheid te verbeteren. Denk hierbij aan betere verbindingen met het openbaar vervoer, de N230 (Zuilense Ring) en de N201 (Aalsmeer-Hilversum).

Als de OVSV dringen wij erop aan dat er eindelijk uitvoering wordt gegeven aan de verbeteringsplannen voor de doorstroming van zowel de Noordelijke Randweg Utrecht (N230) als de N201.

Daaronder verstaan wij ook de verbetering van de doorstroming op de kruispunten NRU-A2 (aansluiting van de Zuilense Ring op de A2) en de aansluiting vanuit Lage Weide op de A2.

Maar ook het goed reguleren van het sluipverkeer op de N201 (van de A1 naar de A2) om zo een goede ontsluiting te waarborgen naar de A2 van de aangrenzende dorpen in het noorden van onze gemeente (Loenen, Vreeland, Nigtevecht en Breukelen).