Het U10-beraad: samen voor de regio

Een paar keer per jaar komt de U10 samen. Wat is dat eigenlijk? En wat is het belang voor ons als ondernemers? Steven Rosman praat ons bij.

Tien burgemeesters tekenden in het najaar van 2015 het U10-convenant. Hierin staan afspraken over ontwikkelingen die relevant zijn voor onze regio. De afspraken maakten de gemeenten samen met de Economic Board of Utrecht. In de U10 zijn tien gemeenten vertegenwoordigd: Utrecht, Bunnik, de Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist.

Bestuurstafel Economie

Tijdens het U10 Beraad, een paar keer per jaar, gaan wethouders en gemeenteraadsleden van de tien gemeenten met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. In bestuurstafels worden deze onderwerpen uitgediept. Er zijn zes bestuurstafels, waaronder Wonen en Duurzaamheid. Voor de OSV is met name de bestuurstafel Economie van belang. Ik schuif regelmatig aan deze tafel aan.

Stand van zaken economie regio Utrecht

Wat is er de laatste tijd zoal besproken aan de bestuurstafel Economie?

  • Er is een visie in de maak op de ontwikkeling van de detailhandelsstructuur in de stadsregio.
  • Breedband internet in de buitengebieden staat hoog op de agenda. Het plan is om de ontsluiting via breedband internet in de buitengebieden te versterken om de economische en maatschappelijke kansen te vergroten.
  • We praten over de profilering van de regio in z’n geheel. Op welke manieren kunnen we het toerisme in onze regio versterken? Vooral de omslag van de stad naar de regio is kansrijk, vindt de bestuurstafel.
  • Ook de bedrijventerreinen komen aan bod. Er is een Regionaal Convenant opgesteld om de herstructurering van de locaties te kunnen begeleiden. Dit convenant loopt tot 2020.
  • Tot slot is er gesproken over de ontwikkeling van een vitale kantorenmarkt. Er is een convenant tussen de gemeenten opgesteld en ook wordt er gesproken over de rol van de provincie.

 Over de U10

Dankzij de U10 kunnen gemeenten elkaar versterken en waar mogelijk gezamenlijke ambities formuleren. Lees meer over de U10 Half maart is er weer een bestuurstafel Economie. In een volgend blog breng ik hier verslag van uit. Heb je vragen of zijn er onderwerpen die je wilt inbrengen in het U10-overleg, neem dan contact met me op!