Gemeenteraadsverkiezingen: ondernemers, praat mee!

De politiek maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen voor volgend jaar. Staat het bedrijfsleven daarbij wel genoeg ‘in the picture’? En zo ja, wat staat er dan in de partijprogramma’s? Met het bestuur hebben we vijf onderwerpen gevonden die we onder de aandacht van de politiek willen brengen. Jullie aanvullingen hierop kunnen we goed gebruiken!

1.Bereikbaarheid/mobiliteit

Bereikbaarheid is het grootste knelpunt voor de bedrijven in Stichtse Vecht. Bovendien is het een breed onderwerp: het gaat over logistiek, bereikbaarheid over weg en water en met het OV en over digitale bereikbaarheid.

De bekende knelpunten rondom de aansluiting op de A2 en de Zuilense Ring liggen op het bordje van de provincie. Net als de herinrichting van de provinciale wegen N201 (Vreeland-A2) en N402 (Loenen-Maarssen). Ondernemers vrezen tussen de wal en het schip te komen bij de herinrichting. Net zoals nu dreigt te gebeuren met het invoeren van 30- of 50-kilometerzones en inrichtingsverkeer binnen de gemeente. Hierbij speelt de gemeente wel degelijk een rol. Het gaat dan niet om hinder, maar om daadwerkelijke beperking van de bedrijvigheid. Een voorbeeld is een vrachtwagen die niet meer een gebied in kan rijden en kilometers moet omrijden.

Hebben we het over digitale bereikbaarheid, dan pleiten we voor inzet op breedbandverbinding. Dit past bij de kenniseconomie van de toekomst en de mobiliteits- en verduurzamingsvraagstukken van nu.

2.Eerlijk aanbestedingsbeleid

De overheid is een belangrijke opdrachtgever voor ondernemend Nederland. Wij verwachten een inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de regionale MKB-bedrijven. Hiervoor is kennis van de regionale bedrijvigheid een vereiste. Ook vraagt het om een beleid dat onderhandse aanbestedingen met redelijke eisen mogelijk maakt.

3. Duidelijke servicenormen: één loket en goede communicatie

Wijzigen van een bedrijfspand naar een woonbestemming, als winkeliersverenging een sinterklaasintocht regelen … als je dit op je neemt, moet je langs allerlei loketten. Ik noemEZ, handhaving, juridische zaken, openbare werken … Wij pleiten voor één loket. Want ondernemers zijn er in de eerste plaats om te ondernemen. De gemeente kan ondernemers ondersteunen door duidelijke servicenormen. Afspraken over doorlooptijden van vergunningen moeten altijd hard zijn. Een bedrijfscontactfunctionaris begeleidt ondernemers in complexere vergunningsaanvragen langs de verschillende loketten. Zorgvuldig werkende ondernemers worden niet belast met overbodige controles van vergunningen. Ook het vermijden van de stijging van lokale lasten hoor hierbij. Kortom, minder regels en bureaucratie. Soms kan het heel simpel door rekening te houden met de stakeholders bij de periodieke herziening van bestemmingsplannen, eens per tien jaar. Dat wil zeggen bijtijds beginnen met proces en mensen aan het begin van het traject informeren. Een voorbeeld is het proces Herenweg/Gageldijk: dit ging te snel.

Ook pleiten we voor een goede communicatie met de ondernemer. Bijvoorbeeld door een actuele ondernemerspagina op de gemeentewebsite. En het benutten en ondersteunen van LinkedIn-platform Ondernemend Netwerk Stichtse Vecht.

 4. Ontwikkeling en ondersteuning recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme is onderontwikkeld in Stichtse Vecht. En dat terwijl wij zoveel te bieden hebben! Recreatie op een schaal die past bij de gemeente vraagt wel om passende faciliteiten. Het vraagt ook om steun vanuit de politiek, om denken in mogelijkheden. Er ligt een mooie kans voor Stichtse Vecht om de achtertuin te worden voor Utrecht en haar inwoners. Ondersteun het Platform Recreatie en Toerisme waar ondernemers praktische ideeën ontwikkelen die met wat hulp van de gemeente uitgevoerd kunnen worden. En omarm de ondernemer die iets nieuws durft op te zetten in de gemeente.

 5. Behoud en ontwikkeling bedrijventerreinen

Stichtse Vecht is in eerste instantie een woongemeente. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte moet zijn voor bedrijven. Er zijn enkele bedrijventerreinen in de gemeente en door de toenemende economie kunnen wij meer vraag verwachten. Behoud de terreinen die er nu zijn. Breidt waar mogelijk uit en investeer in kwaliteit van de terreinen.

Wat vinden jullie van deze punten? Hebben jullie aanvullingen? Wij als bestuur horen het graag! Stuur je input naar voorzitter@ovsv.nl