30-09-2020: 16:00 - 20:30


30 september stond onze jaarlijkse ledenvergadering gepland.


Geachte dames en heren,

Wij hebben u in onze nieuwsbrief van 24 juli j.l. geïnformeerd dat wij op 10 september a.s. onze jaarlijkse BBQ wilden houden die wij zoals u weet samen met de gemeente organiseren bij Goudestein. Wij hadden toen de goede verwachting dat wellicht tegen die tijd de Coronabeperkingen zouden zijn opgeheven. Helaas blijkt dat tot onze spijt niet het geval te zijn. Dit betekent dat we ook dit mooie evenement, in overleg met de gemeente, niet kunnen laten doorgaan.

Wij hebben in dezelfde aankondiging aan u bericht dat onze jaarlijkse ledenvergadering zou worden gehouden op 30 september a.s.

U zult er begrip voor hebben dat we ook deze vergadering niet door kunnen laten gaan. We zullen deze verplaatsen naar een andere datum. Hierover zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren. Het was onze bedoeling om onze burgemeester Dhr. A. Reinders in onze ALV uit te nodigen om een inleiding te houden. We hopen toch dit jaar nog een ALV te kunnen organiseren en u te verwelkomen en met elkaar een glas te drinken en weer bij te praten.

Het spijt onze erg dat we als actieve ondernemersvereniging niet dat kunnen doen voor onze leden wat we willen en een aantal evenementen niet hebben kunnen laten doorgaan.

Met ondernemende groet,

Namens het bestuur OVSV


De volgende personen hebben zich al aangemeld: