De economische ontwikkelingen? Even bijpraten

Hoe staat het met recreatie en toerisme, glasvezel en de winkelgebieden in onze gemeente? Op 22 maart kregen OSV-bestuursleden de kans om de politiek (Raadscommissieleden) bij te praten over de uitvoering van de economische agenda. De ontmoeting vond plaats bij OSV-lid Bammens. Hieronder praat ik jou ook bij.

Untitled

(foto: Maarten Durville, directeur Bammens, heet iedereen welkom)

Als een speer

Tijdens de thematour op 30 september 2015 stonden zes onderwerpen op de agenda. Recreatie & Toerisme & Horeca, kortweg R&T, was het laatste onderwerp dat een boost kreeg. Maar daarna ging het hard! Inmiddels is er een Platform R&T gerealiseerd.

Na het bijzonder geslaagde event bij de Olifant op 9 februari kwamen elf enthousiaste ondernemers bijeen. Hun doelstelling is recreatie en toerisme binnen SV te bevorderen op een wijze waar R&T en horeca-ondernemers wat aan hebben. Ook de middenstand pikt hiervan een graantje mee. Spreek bestuurslid Leo Vonk aan als je mee wilt doen!

Sneller internet

Op de Herenweg/Gageldijk waren we al gestart. De Merwedeweg is het tweede gebied waar een pilotproject glasvezel van start gaat. De thematour had een vliegwieleffect: via gebiedsregisseurs komen nu naast bedrijven nu ook bewonersinitiatieven van de grond. En dat is belangrijk, want massa is nodig als het gaat om het interesseren van leveranciers van sneller internet.

Untitled10 CIMG8685a

De nieuwe winkelstraat

Voor de detailhandel is op de Kaatsbaan een bijzonder programma gestart: de Nieuwe Winkelstraat. Het geheim is dat winkeliers samenwerken. De Nieuwe Winkelstraat is een initiatief van de Rabobank en uiteraard verlenen gemeente en OSV hun medewerking.

Untitled20 CIMG8669a

En nieuw onderwijs?

De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is zonder meer het meest complexe thema. Onderwijs is een regionaal thema en de verschillende spelers, onderwijs-overheid-ondernemers, hebben hele verschillende agenda’s en uitdagingen. Dat is dan ook meteen de taak die er ligt voor de gemeente en die wij uitdragen: neem de regie en creëer een gezamenlijke visie binnen Stichtse Vecht. Voorkom versnippering en verspilling.

Ik ben zeer benieuwd naar de wensen van ondernemers ten aanzien van de medewerkers. We krijgen verschillende signalen. Wat is jouw verhaal? Zend het naar angelika.pelsink@ovsv.nl

Tot het zover is richt de OSV zich op een eigen project, in samenwerking met het ROC van Hilversum. In de vier winkelkernen doen eindejaarsstudenten Handel onderzoek. Ook brengen ze advies uit aan winkeliers. Dit is een examenopdracht. Voor alle vragen over de detailhandel in Stichtse Vecht kunt u terecht bij bestuurslid Willem Sorel.

Bedrijventerreinen

Er is een schouw geweest van alle bedrijventerreinen door de gemeente. Ook deden we een korte inventarisatie naar de terreinen die mogelijk in aanmerking komen voor parkmanagement.

ALV en Beursvloer

Op 21 april is de Algemene Ledenvergadering van de OSV. Voor de ALV begint kunt u meedoen aan de Beursvloer bij OSV-lid PAUW Bedrijven. Ik hoop u allen te kunnen begroeten, liefst bij de Beursvloer én bij Bouwbedrijf Van Engen. Hier vindt namelijk de ledenvergadering plaats.