Coronamaatregelen: brief aan de leden van het bestuur

Geachte dames en heren,

We leven in een bijzonder zorgelijke tijd. Waarbij, afgezien van de gezondheidsrisico’s, ondernemers voor grote uitdagingen staan om hun bedrijf draaiende te houden. De veranderingen volgen elkaar in rap tempo op en het einde van de coronacrisis is, ondanks lichtpuntjes helaas nog niet in zicht. Dit brengt voor ondernemers veel onzekerheid met zich mee.


Huurders en verhuurders

In dit kader vinden er veel goede initiatieven plaats tussen onder meer verhuurders en huurders van onroerend goed. Bijvoorbeeld in het betalen van de huur. Het aanpakken van knelpunten in de betaling van huur, zoals tijdelijke huurverlaging, uitstel van huurbetaling, enz. Dat is een goede zaak in het belang van huurders en verhuurders. Dat dient ook de continuïteit en daarmee ook de belangen van werknemers.

Graag reiken wij in dit kader nog een nadere mogelijkheid aan. Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het gebruikelijk dat er een borgsom / bankgarantie van enkele maanden huur wordt betaald / afgegeven aan de verhuurder. Een mogelijkheid zou wellicht ook kunnen zijn, bij huurders die in problemen dreigen te raken, om daar tijdelijk enkele maanden geheel of gedeeltelijk huur mee te betalen. Borgsommen leveren voor de verhuurder nauwelijks rente op en kunnen later weer worden aangevuld. Dit is beter dan een huurder te verliezen met alle gevolgen van dien.


Financiële maatregelen

Er zijn diverse landelijke en lokale financiële maatregelen gekomen om ondernemers financieel steun te kunnen bieden. Deze overzichten zijn samengesteld door onze gemeente Stichtse Vecht, die ook zeer actief is om ondernemers te ondersteunen. Dit alles om de lokale economie draaiende te houden. Op de website van de gemeente vindt u alle maatregelen op een rij

De uitdagingen die voor ons liggen vragen meer dan ooit om een gezamenlijke aanpak. Wij wensen u veel sterkte en goede gezondheid in deze bijzondere en onzekere tijden.

Namens het bestuur,

Cees van den Oosten, Voorzitter
Gerdine van Loon, Secretariaat

Facebook
Twitter
LinkedIn