‘Samen Stichtse Vecht mooier en ondernemender maken’

In een regenachtige week schijnt tóch nog uitbundig de zon op de dag van de jaarlijkse nazomerbarbecue in de achtertuin van het gemeentekantoor. Ondernemers, politici en gemeentemedewerkers troffen elkaar op 12 september om bij te praten en plannen te maken. Een traditie die al vele jaren niet weg te denken is uit Stichtse Vecht. 

Voorzitter Cees van den Oosten heet de aanwezigen van harte welkom en bedankt de gemeente voor haar gastvrijheid. Hij geeft het woord aan wethouder van Economische ZakenMaarten van Dijk, die start met een compliment aan de ondernemersvereniging: ‘Een mooi initiatief van de OVSV om ieder jaar de politiek, ambtenaren en ondernemers samen te brengen. Samen kijken hoe we Stichtse Vecht weer een beetje mooier en ondernemender kunnen maken. De OVSV is een belangrijke partner voor ons als gemeente, zowel voor de ontwikkeling van plannen en beleid, als bij de uitvoering van projecten.’ Van Dijk noemt onder meer de Stuurgroep Samen aan zet, waarbinnen de gemeente, de OVSV en het zzp-platform regelmatig overleggen heeft.  

Initiatieven? Bel het team Economie!

‘Actueel is de herijking van het Programma Economie. De OVSV werkt mee aan de opzet van dit programma, waarin de gemeente vastlegt waar zij de komende vier jaar aan werkt. Ook vanuit de gemeenteraad leeft het onderwerp Economie. Voor de zomer organiseerde de raad een raadsconferentie, op 24 september krijgt dit een vervolg.’ De wethouder meldt ook dat er een Regionale Ontwikkelings Maatschappij wordt opgericht, die een rol krijgt bij de ontwikkeling en toeleiding naar financiering van MKB en projecten die bijdragen aan het profiel van de regio op het gebied van gezond stedelijk leven. Tot slot roept Van Dijk ondernemers op om zich te laten horen met initiatieven, vragen en feedback: ‘Binnen het team Economie staan we klaar voor u als ondernemer. Weet ons te vinden en ga met ons in gesprek!’ 

Bijeenkomsten verduurzaming

Ook Bert Strijker van ECUB krijgt het woord. ‘Samen met de gemeente en de OVSV helpen wij ondernemers bij het verduurzamen van panden, met als belangrijkste doel de energiekosten te reduceren en nieuwe duurzame energievormen te ontwikkelen. Bedrijven die lid worden van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven krijgen een energiescan en kunnen gebruikmaken van collectieve voordelen op het gebied van inkoop energie, ledverlichting en zonnepanelen.’ Cees van den Oosten en Bert Strijker attenderen de ondernemers op twee bijeenkomsten in het kader van verduurzaming. De eerste, ‘Zonnepanelen op Bedrijfsdaken’, is op 26 september bij Schulp Vruchtensappen in Breukelen. En op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid,vindt de inspiratiebijeenkomst Energie van de Toekomst plaats. 

Tijd voor de barbecue, verzorgd door Rosco Catering. Het was weer een plezierige en constructieve bijeenkomst! 

Lintje voor Adrie de Lange

Zaterdagavond 2 juni kreeg Adrie de Lange een lintje van burgemeester Witteman tijdens het ” Koetstock ”  festival in Kockengen.

Adrie kreeg zijn lintje voor zijn jarenlange verdiensten voor de Kockengense gemeenschap. 

Zo is hij initiator en voorzitter (sinds 1996) van Stichting Koetstock en bestuurslid van de Stichting Zwem- en recreatiepark ‘De Koet’. De opbrengsten van festival ‘Koetstock’ komen ten goede aan ‘De Koet’. Daarnaast is Adrie sinds 1987 bestuurslid van winkeliersvereniging Kockengen, waar hij diverse evenementen aanstuurt zoals de jaarmarkt, kerstmarkt en de Sinterklaasintocht.

Hij is tevens organisator van de Kockengense jaarmarkt, voorzitter van de OK (Ondernemersvereniging Kockengen en tevens van de OVSV (Ondernemersvereniging Stichtse Vecht).

Kortom een zeer verdiend lintje. Adrie gefeliciteerd!

Lintje voor Kees Swierts

Afgelopen donderdag, 26 april zijn er weer lintjes uitgedeeld. Ook ons bestuurslid Kees Swierts viel de eer ten deel er één in ontvangst te mogen nemen.

Hij kreeg zijn lintje voor zijn jarenlange inzet, inmiddels 25 jaar, als vrijwilliger binnen de gemeente Stichtse Vecht. Kees begon als secretaris bij MOS en was en is al jarenlang actief voor Handbal Vereniging Nijenrodes, het Repair Café en het ZZP-Platform. Vanuit deze laatste functie is Kees tevens actief binnen het bestuur van onze Ondernemers Vereniging OVSV.

Kees, een man die graag vanuit de achtergrond maar vol inzet en overtuiging zijn werk doet, is afgelopen donderdag met een lintje in het zonnetje gezet. Tijdens de receptie in de middag overhandigden collega bestuursleden Willem J.R. Sorel en Martijn Meesters hem een mooi geschenk als waardering voor zijn inzet bij de OVSV.

Negomatrix – Digitaal Marktplein voor aanbestedingen van werken en diensten ondernemers van de Gemeente Stichtse Vecht

Negomatrix is het Digitale Marktplein voor aanbestedingen van werken en diensten voor ondernemers van de Gemeente Stichtse Vecht.

Door de gemeente Stichtse Vecht worden ieder jaar enorm veel werken en diensten uitbesteed aan externe bedrijven / partijen van binnen de gemeente grens maar ook daar buiten.

De gemeentepolitiek heeft met de OVSV in de economische visie afgesproken om de lokale economie (het MKB) zoveel mogelijk te stimuleren binnen het kader van de aanbestedingswet voor het uitbesteden van werken, diensten en leveringen. In de economische visie is onderstaande tabel opgenomen als leidraad voor de gemeentelijke budgethouders.

Werken Aanbestedingsprocedure Bedragen
Enkelvoudig onderhands Tot € 50.000
Meervoudig onderhands € 50.000 tot € 1.500.000
Nationaal openbaar € 1.000.000 tot europese drempel
Europees Vanaf europese drempel*

 

Diensten en leveringen Aanbestedingsprocedure Bedragen
Enkelvoudig onderhands Tot € 20.000
Meervoudig onderhands € 20.000 tot € 100.000
Nationaal openbaar € 100.000 tot Europese drempel*
Europees Vanaf Europese drempel

 

 

 

  1. De enkelvoudige werken / diensten kunnen 1 op 1 rechtstreeks worden uitbesteed door de gemeentelijke Budgethouders.
  2. De meervoudig onderhands werken / diensten zijn conform de aanbestedingswet gebonden aan regels. In de economische visie is door uw ondernemersvereniging OVSV afgesproken dat indien:

*              de budgethouder 3 partijen uitnodigt voor een aanbesteding zal er altijd 1 ondernemer uit de Stichtse Vecht bij zijn.

*              de budgethouder 5 partijen uitnodigt voor een aanbesteding er altijd 2 ondernemers uit de Stichtse Vecht bij zijn.

  1. Nationaal en Europese openbare aanbestedingen worden conform de aanbestedingswet aanbesteed.

In de economische visie opgesteld door de gemeente in samenwerking met de OVSV is afgesproken dat we een digitaal platform ontwikkelen waar de gemeente en de ondernemers van de Stichtse Vecht elkaar gemakkelijk kunnen vinden.

Het digitale platform Negomatrix is geselecteerd door de gemeente in samenspraak met de OVSV is wordt op dit moment ingericht.

Aan het digitale platform wordt speciaal voor de ondernemers uit de Stichtse Vecht een leverancierslijst toe gevoegd. Hierop kunnen ondernemers welke zich willen aanbieden voor opdrachten van de gemeente zich aanmelden.

Het is van belang dat de ondernemers welke zich aanmelden zich goed profileren op de leverancierslijst van Negomatrix, dit wordt de zoekmachine voor de budgethouders van de gemeente!

Op korte termijn zal een bijeenkomst worden georganiseerd door de gemeente in samenwerking met de ondernemersvereniging OVSV om het nieuwe platform “marktplein” zal worden gepresenteerd. Deze presentatie is voor alle ondernemers binnen de Stichtse Vecht.

Hou de website in de gaten zodat u exact op te hoogte blijft wanneer de verdere berichtgeving omtrent het digitale marktplein zal worden gelanceerd.
Namens het bestuur:

Kees van Schaik en Harry Spruijt.

Oplossing verkeersproblematiek Zuilense Ring …?

Wat is de stand van zaken rondom de verkeersproblemen op de Noordelijke Randweg Utrecht? We nodigden Marc Klinkers, projectleider NRU van de Provincie Utrecht, uit om ons bij te praten over dit onderwerp. Na de presentatie hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering, gisteravond bij De Eendracht Maarssen.

‘De Divergerende Diamant’: dat is de intrigerende titel van de presentatie van Marc Klinkers. Klinkers laat ons enkele feiten en cijfers zien. De dagintensiteit van de Zuilense Ring is bijvoorbeeld 150.000 voertuigen per dag. En het verkeer neemt almaar toe. Er zijn daarom al jaren plannen om de NRU aan te passen, met als doel de verkeersdoorstroming te verbeteren.


Marc Klinkers vertelt dat er plannen zijn voor trajectcontrole
, eind 2018. Dit is een van de oplossingen voor een betere doorstroming. Verder moet er een oplossing komen voor de korte invoegstrook bij Maarssen. Fly-overs zijn niet mogelijk, door de bebouwing en door de grote hoogteverschillen. Gedacht wordt aan een Divergerende Diamant: een aanpassing van de rijstroken die het aantal conflictpunten op de weg terugbrengt van 26 naar 14. We krijgen enkele ‘rijlijnfilmpjes’ te zien, een simulatie van de mogelijk nieuwe situatie. Bestuurlijke goedkeuring voor dit plan moet nog komen, maar als die plaatsvindt voor mei 2018 zou het plan vanaf 2020 kunnen worden uitgevoerd.

Na de presentatie volgt een discussie over de bereikbaarheid en de optimalisering van de doorstroming vanaf Lage Weide. Marc Klinkers biedt aan om met enkele ondernemers om de tafel te gaan om verdere ideeën uit te wisselen over de doorstroming van de Zuilense Ring.

De Eendracht serveert een heerlijk walking dinner, waarna rond 20.00 uur de ALV van start gaat. Het eerste deel van de vergadering wordt nog geleid door Angelika Pelsink, van wie we  in januari afscheid namen. Tijdens de ALV wordt officieel bekrachtigd dat zij de voorzittershamer heeft neergelegd. Cees van den Oosten neemt de voorzittersrol tijdelijk op zich, totdat de vacature is opgevuld. Daarnaast vinden er nog twee bestuurswisselingen plaats: Gerdine van Loon is penningmeester-af en wordt uitvoerend secretaris. Kees van Schaik is de nieuwe penningmeester. En bestuurslid vanuit zzp-platform Stichtse Vecht is vanaf nu Kees Swierts. Henk Bosman houdt een afscheidsspeech voor Angelika en prijst haar grote werklust en betrokkenheid. ‘Jij hebt je in veel kwesties ingegraven, waarvoor we je heel dankbaar zijn.’

Tijdens de ALV kijken we terug op een jaar vol interessante activiteiten, waaronder de lezingen van Erik Wiebes en Tom Coronel, de verkiezing van Schulp Vruchtensappen als Ondernemer van het Jaar, het onderzoek naar Parkmanagement en de Dag van de Ondernemer. Willem J.R. Sorel blikt vooruit op de activiteiten voor 2018, waaronder een themabijeenkomst over duurzaamheid bij Warmtebouw. Maar bovenal zijn we bij elkaar om de ondernemersband te versterken, de samenwerking te zoeken en zaken te doen. En daarop heffen we het glas, aan het eind van de vergadering.

Winkelen in 2018 – de retail in Stichtse Vecht

Nederlandse consumenten hebben het afgelopen jaar flink meer uitgegeven. Ze kochten meer in de categorieën food, persoonlijke verzorging, kleding en lifestyle. Goed nieuws dus voor ons als ondernemers. Bestuurslid Willem J.R. Sorel praat ons bij over de laatste retail-ontwikkelingen.

Een duidelijke plus was er in 2017 voor de food, doe-het-zelfbranche (bouwmarkten), persoonlijke verzorging, schoenen en kleding en lifestyle. Minder florissant waren de resultaten voor consumentenelektronica en recreatie-artikelen. De online omzetten stegen met ca. 22%. De consument maakt steeds meer gebruik van de online supermarkten. Vooral tweeverdieners vinden dit prettig.

 Waar gaan we in 2018 shoppen?

De dagelijkse boodschappen blijven we nog steeds dichtbij doen, het liefst in onze woonplaats. Ook servicegevoelige assortimenten houden hun sterke binding in de kleinere woonkernen langer. Voor de niet-dagelijkse boodschappen, waaronder mode en luxeartikelen, hanteren mensen andere maatstaven De grote binnenstedelijke winkelgebieden  hebben een grote aantrekkingskracht als het gaat om funshoppen en recreëren. De vernieuwingen en mutaties zijn daar het grootst en dat is voor veel consumenten aantrekkelijk. Ook de steeds grotere keuze in horeca speelt een ondersteunende rol en versterkt het winkelgebied in middelgrote en grote steden.

Niet overal halleluja

Zijn de vernieuwingen allemaal halleluja? Natuurlijk niet. Een Hudson Bay bijvoorbeeld heeft het niet gemakkelijk. Een mooie uitstraling geeft geen garantie voor een zekere omzet. We willen er wel een keer gaan kijken en misschien iets kopen, maar of we terugkomen is een tweede. De horeca doet het wel bovengemiddeld goed bij Hudson Bay. Een kop koffie drinken, of anders in het restaurant aan het Rokin te Amsterdam (Nacarat van Ron Blaauw) is een bezienswaardigheid en beantwoordt aan innovatief ondernemen.

De situatie in Stichtse Vecht 

En hoe zit het in Stichtse Vecht? In 2015 kwam het Programma Economie Gemeente Stichtse Vecht gereed. Nu wordt binnenkort de vierde totaalmonitor Programma Economie 2015 – 2018 gepresenteerd. Dit document geeft schematisch weer wat ons te doen staat voor de komende jaren. De harde as als werklocaties, de zachte as als buitengebied en de kernen voor de retail en woonomgeving geven de realisatie en problematiek weer. Ook de overkoepelende randvoorwaarden worden hierin benoemd.

Ook is er onlangs een Retailvisie van de provincie Utrecht verschenen die is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Per gemeente zijn er analyses en prognoses gemaakt die wij goed kunnen gebruiken om de bestaande centrumgebieden in onze kernen te kunnen adviseren.

 

Foto: freestocks-org-187367- van unsplash

 

Nieuwjaarsreceptie: warme afscheidswoorden voor Angelika Pelsink

Tijdens onze drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari heeft Angelika Pelsink afscheid genomen als voorzitter van de OVSV. Ook nam Steven Rosman afscheid als bestuurslid en werd Theo Spliet tot erelid benoemd. Een impressie van de avond.

Rond vijf uur is het al gezellig druk in De Olifant. Ondernemers wensen elkaar alle goeds voor 2018, er wordt geproost en bijgepraat. Als de zaal goed gevuld is, neemt vicevoorzitter Willem J.R. Sorel het woord. Hij verwelkomt de aanwezige ondernemers, lokale politici, burgemeester Witteman en enkele gemeentemedewerkers. ‘Deze avond wordt anders dan anders,’ kondigt Willem aan. ‘Ik ga namelijk een officiële mededeling doen en deze heeft voor het bestuur een minder prettig karakter. We hadden ook een persbericht kunnen versturen, maar we wilden u dit vandaag persoonlijk mededelen. Onze voorzitter Angelika gaat ons helaas verlaten. En vanavond nemen we afscheid van haar.’

Vacature

Angelika is al een tijd niet meer actief als ondernemer in Stichtse Vecht en heeft zich in haar woonplaats Hilversum verkiesbaar gesteld bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is de reden waarom zij haar voorzitterschap wil overdragen aan iemand anders. Er komt een vacature, en voor de komende periode hebben wij een tijdelijke voorzitter gevonden: Cees van den Oosten. Angelika ontvangt een grote bos bloemen van het bestuur van de OVSV. Bij de volgende ALV nemen we officieel afscheid van haar.

Verbinder

Wethouder Pieter de Groene krijgt het woord en benoemt de positieve economische ontwikkelingen, vooral voor Midden-Nederland: ‘Dat is heel gunstig voor ons, maar tegelijkertijd komt er een druk op onze regio te staan. Hoe gaan we daar de komende tijd mee om?’ Pieter richt vervolgens het woord tot Angelika. Hij bedankt haar voor vijf jaar voorzitterschap van de OVSV. ‘Ik heb een paar mensen om me heen om wat steekwoorden gevraagd bij het horen van jouw naam. Ik hoorde dingen als “gaat discussie niet uit de weg”, “heeft gezorgd dat de Economic Board Stichtse Vecht er kwam”, “verbetering van de communicatie”, “heeft zich hard gemaakt voor glasvezel”, “is een verbinder”. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Angelika, enorm bedankt voor jouw inzet!’ Steven Rosman gaat het bestuur eveneens verlaten. Willem J.R. Sorel bedankt hem voor zijn grote inzet voor zzp’ers in de gemeente. Tot slot wordt Theo Spliet naar voren gehaald en benoemd tot erelid van de OVSV.

Stamppot

Dan is het tijd voor de traditionele stamppot. Traditioneel met een tikkeltje innovatie van De Olifant: zo zijn er chips van oergroenten aan de stamppot toegevoegd. Het nieuwe jaar is weer op gepaste wijze ingeluid!

 

Black Friday … een kans voor u als ondernemer?

De financiële gezondheid in vele branches en dienstverlenende organisaties trekt de laatste maanden sterk aan. Hoe is dat met de retail? Er zijn retailbranches die het goed doen en de toekomst ziet er gemiddeld genomen zonnig uit. Bestuurslid Willem J. Sorel beschrijft de stand van zaken en signaleert een trend: Black Friday. 

De ondernemers in de retail op de A-locaties zien hun omzetten inderdaad verbeteren. Volgens MKB Nederland neemt de omzetprognose het komende jaar met ruim acht procent toe. Voor de diverse formules van onder meer de bouwmarkten, supermarkten en speciaalzaken in food is dat al gaande. Maar de meeste retailbranches, waaronder dames- en herenmode, persoonlijke verzorging, bruin/wit goed en juweliers blijven op dit moment achter. Ook de daghoreca mag zich verheugen in positieve ontwikkelingen qua omzet. Nieuwe formules rijzen als paddenstoelen uit de grond. Zijn er nog andere en/of nieuwe ontwikkelingen te verwachten?

Black Friday: een nieuwe traditie?

Op dit moment wordt achter de schermen en in de retail organisaties geprobeerd de retailers te verleiden om volgende week vrijdag massaal mee te doen aan Black Friday, onder meer door de openingstijden te verruimen. Detailhandel Nederland denkt dat het Amerikaanse winkelfenomeen inmiddels een traditie is geworden in Nederland. Twee op de drie Nederlanders is op de hoogte van Black Friday, blijkt uit recent onderzoek van Motivaction onder duizend consumenten. Vooral onder jongeren is de koopjesdag goed bekend. “Consumenten kunnen zich een week na de intocht van Sinterklaas te buiten gaan aan koopjes”, aldus directeur Sander van Golberdinge van Detailhandel Nederland. Ook de periode na Black Friday zullen veel winkeliers hun winkels langer openhouden.

 En hoe zit het met de Sint?

Vele generaties zijn groot geworden met Sinterklaas en Zwarte Piet. Inmiddels heeft Zwarte Piet het zeker moeten ontgelden. De reclame-uitingen rondom Sinterklaas zijn duidelijk teruggeschroefd.

Een bestaand en goed lopend marketingconcept komt nu niet meer uit Spanje maar uit …  Amerika! Jammer, ik twijfel of “Black Friday” dezelfde impact krijgt als “Black Piet”.

Hoe denkt u hierover als ondernemer?

 

Foto van Anna Dziubinska on Unsplash

Doe mee met de Dag van de Ondernemer!

Eind deze week is het zover: de Dag van de Ondernemer! Kom jij ook ontbijten bij de gemeente in Maarssen? Het wordt een afwisselende ochtend waarin je alles hoort over het verwerven van opdrachten voor de gemeente. Daarnaast heeft onze voorzitter Angelika Pelsink hoogstwaarschijnlijk een leuke primeur! Bekijk de oproep voor de DvdO in dit filmpje van RTV Stichtse Vecht. Deelname is gratis. Geef je hier op voor de Dag van de Ondernemer!

Bedrijfsleven Stichtse Vecht: 8 punten voor de plaatselijke politiek

Sinds het ontstaan van Stichtse Vecht wordt het lokale bedrijfsleven steeds meer betrokken bij de ontwikkelingen in onze gemeente. De lokale partijen zijn op dit moment bezig om hun programma op te stellen voor de verkiezingen in maart 2018. En daarbij doen we ze graag een handreiking. We sturen de partijen een overzicht van de punten die ons bezighouden. Bovendien gaan we de komende weken met de diverse partijen in gesprek om het belang van deze punten te onderstrepen. De 8 belangrijkste punten op een rij. 

1 Samenwerking ondernemers en ambtenaren

Sinds enkele jaren is er een bedrijfscontactfunctionaris in de gemeente Stichtse Vecht, die ons de weg wijst naar de afdeling of persoon die ons kan helpen bij onze vragen en problemen. Als ondernemers hebben wij behoefte aan verdere intensivering van hun functie: meer begeleiding vanaf de eerste vraag tot het eerste echte contact met de juiste afdeling, begeleiding van het proces tijdens het verdere verloop en een goede afronding van het gehele proces.

2 Aanbestedingen door de gemeente Stichtse Vecht

De gemeente is een overheidsorgaan. Maar zij is ook een belangrijke opdrachtgever voor ons als ondernemers. Wij verwachten van deze grote, lokale opdrachtgever een transparant inkoop- en aanbestedingsbeleid waarbij echt rekening wordt gehouden met de lokale ondernemers. En wij verwachten ook dat de gemeente kennis heeft van de mogelijkheden en de ervaringen van de lokale ondernemers, zodat onderhandse aanbestedingen met redelijke eisen mogelijk zijn. Dit geldt uiteraard voor de minder grote opdrachten, omdat bij grote opdrachten andere wettelijke regelgeving van toepassing kan zijn. Bijvoorbeeld bij een Europese aanbesteding.

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Ons standpunt is: bereikbaarheid voor alles! De gemeente Stichtse Vecht kent vele beperkingen qua bereikbaarheid en mobiliteit. We moeten woekeren met de schaarse ruimte om onze werk- en woonplekken te bereiken. Het is dus belangrijk om veel aandacht te besteden aan dit grootste knelpunt voor veel ondernemers van onze gemeente. Het vraagt om ingrijpende maatregelen van meerdere partijen om toekomstbestendig te worden. De gemeente heeft hierin de regie. Bedrijven moeten bereikbaar blijven – nu en in de toekomst!

4 Digitale bereikbaarheid

Binnen onze gemeente laat de digitale bereikbaarheid nog veel te wensen over. In de buitengebieden zijn de verbindingen met internet vaak zo slecht dat bedrijfsvoering met het oog op dit aspect vrijwel onmogelijk is. Mobiliteits- en verduurzamingsvraagstukken vragen op korte termijn op structurele investeringen voor de toekomst.

5 Recreatie & toerisme

Onze gemeente ligt voor het toerisme op een bijna ideale plek: tussen het groene hart, de Utrechtse heuvelrug en het plassengebied. Voor ondernemers binnen Stichtse Vecht liggen hier kansen. Met steun van de politiek ligt er een kans voor Stichtse Vecht om de ‘achtertuin’ te worden voor Utrecht en Amsterdam. Het Platform Recreatie & Toerisme werkt aan een basis voor deze ontwikkeling en kan zeker hulp gebruiken om de plannen ten uitvoer te brengen.

6 Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen worden steeds meer gezien als belangrijke werkgelegenheidslocaties. Het project Parkmanagement dat wij hebben opgezet is hiervan een voorbeeld. Dit verdient navolging of uitbreiding. Door de economische veranderingen, die op allerlei terreinen plaatsvinden is er vraag naar maatwerk. Wij vragen de partijen om de balans te zoeken tussen gezonde economische groei, leefbaarheid en landschappelijke waarden.

7 Alternatieve bedrijfsvormen

Binnen onze gemeente kennen wij enkele duizenden zzp’ers. Deze groep groeit nog steeds en vormt een belangrijke motor van de lokale economie. Het is van belang om in kaart te brengen waar deze groep behoefte aan heeft.

8 Winkelgebieden

De winkelgebieden binnen onze gemeente hebben het moeilijk en kunnen best wat steun gebruiken. Vitale winkelgebieden zijn essentieel voor de leefbaarheid van de kernen. Het is zaak om de winkelgebieden te beschermen tegen verdere afbraak.