‘Ondernemers zijn optimistische mensen’ – burgemeester Reinders spreekt tijdens ALV

Een toespraak van burgemeester Ap Reinders, bestuurswisselingen en de benoeming van een erelid. Dat waren enkele hoogtepunten van onze ALV op 11 november 2021 bij De Olifant in Breukelen. Daarnaast was het ook fijn om elkaar weer in de ogen te kunnen kijken, te kunnen netwerken en te genieten van een heerlijk buffet. 

Veiligheid voor alles: bij binnenkomst van het restaurant wordt onze QR-code gecheckt. Voorzitter Cees van den Oosten heeft zich moeten afmelden wegens ziekte; Kees Swierts leidt daarom de vergadering. Die begint met een blik op de notulen van de vorige ALV op 26 maart 2019. Vanwege de pandemie hebben we vorig jaar geen ledenvergadering georganiseerd. Geen enkel evenement kon doorgaan; de laatste bijeenkomst was de nieuwjaarsbijeenkomst in maart 2020. Gelukkig hadden we wel een barbecue in september van dit jaar. Dat neemt niet weg dat de vereniging actief is geweest, meldt Kees. Zo is er elk kwartaal overleg met de gemeente in de stuurgroep ‘Samen aan zet’, zijn er overleggen met de provincie Utrecht en werken we samen met andere ondernemersverenigingen in het Platform Bedrijven Utrecht West (PBUW) (zie voor een uitgebreid overzicht het jaarverslag). Kees meldt dat de volgende ALV pas weer in maart 2023 plaatsvindt: het zou vreemd zijn om over een paar maanden, zo kort op deze ALV, weer een ledenvergadering te organiseren. 

Henk Bosman erelid

Er vinden een paar bestuurswisselingen plaats. Adrie de Lange, Leo Vonk en Henk Bosman verlaten het bestuur. Henk Bosman wordt benoemd tot erelid. Henk is lid van de OVSV sinds 1989 (toen nog Vereniging van Ondernemers in Breukelen, Maarssen en Omstreken – Vobmo) en jarenlang zeer actief in het bestuur. Kees Swierts overhandigt Henk een bos bloemen en roemt zijn jarenlange inzet als secretaris, organisator van bedrijfsbezoeken en de aandacht voor bereikbaarheid en infrastructuur. Als bestuursleden worden herkozen Harrie Spruijt, Kees van Schaik, Martijn Meesters en Kees Swierts. Als nieuwe leden worden benoemd Barbara van Heusden, Ivo Kalthoff en Rijchart van Oord. Rijchart wordt benoemd als vice-voorzitter en het plan is dat hij op termijn het voorzittersstokje van Cees van den Oosten over zal gaan nemen. 

lees verder onder de foto

Bewondering

Dan introduceert Kees Swierts burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht: ‘Fijn dat hij ons voor het eerst kan toespreken. We zijn blij met de gemeente als partner van de OVSV.’ Burgemeester Reinders begint met enkele ondernemerscijfers. Zo zijn er 7.200 bedrijven in Stichtse Vecht gevestigd, waarvan 1250 bedrijven op de twaalf bedrijventerreinen. Er zijn ruim 3000 zzp’ers. ‘Ondernemers zijn belangrijk voor onze economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid en voor levendige dorpskernen. Ze zorgen ook voor solidariteit, zoals we zien in deze tijden van corona. Achter dit virus gaat veel leed schuil, als samenleving zijn we steeds minder in staat om samen te leven. Ik ben blij met de vele initiatieven die ontstonden, ook van ondernemers. Ik heb ook bewondering voor ondernemers die een bedrijf zijn gestart in deze moeilijke tijd. Ondernemers zijn optimistische mensen die het heft in eigen handen nemen.’

Faciliteren en verbinden

‘De rol van ons als gemeente is om ondernemers te laten ondernemen,’ vervolgt Reinders. ‘Dat doen wij door te faciliteren en te verbinden met alle kennis en kunde die we hebben. De Dag van de Ondernemer is hier een voorbeeld van en ook ons structurele overleg met het bedrijfsleven. Ik houd me daarnaast bezig met openbare orde en veiligheid. Ik ben een groot voorstander van het Keurmerk Veilig Ondernemen, waarmee je veiligheid integraal benadert en goede afspraken maakt met elkaar.’ De burgemeester rondt af met een uitnodiging: ‘De deur staat bij ons altijd open voor uw wensen en ideeën. U kunt op mijn steun rekenen. Samen zorgen we ervoor dat Stichtse Vecht een mooie economische regio blijft met heel veel kansen.’ 

Verslag en foto’s: Olga Leever

Facebook
Twitter
LinkedIn