Bestuursactiviteiten

De OVSV is bij veel activiteiten direct of indirect betrokken. Onderstaand vermelden wij enkele activiteiten om u een indruk te geven wat ons als vereniging bezighoudt, voor of achter de schermen.

Sinds de stuurgroep “Samen aan Zet” enige jaren geleden is geformeerd vindt er elk kwartaal een overleg plaats met de wethouder Economische Zaken en ambtenaren van de afdeling Economische Ontwikkeling. De voorzitter en enkele bestuursleden van de OVSV  maken deel uit van deze stuurgroep, waarin de voortgang en eventuele aanpassingen van het economisch beleid besproken worden.

Op de Beursvloer Stichtse Vecht vinden bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar om te netwerken en te handelen in betrokkenheid met “gesloten beurzen”.

Met de provincie Utrecht vindt onder andere overleg plaats over diverse beleidspunten, zoals de ontsluiting van de N230 (Zuilense Ring), de aansluiting op de A2 en de bereikbaarheid vanuit Maarssen, Maarsseveen en Maarssenbroek. Ook de ontwikkelingen betreffende de N201 (provinciale weg tussen Vinkeveen en Hilversum) worden behandeld.