Bedrijven terreinen


In deze notitie van de provincie Utrecht geeft de provincie aan dat er in Utrecht te weinig ruimte is voor bedrijfsvestiging. Maar in dezelfde notitie komt de provincie niet veel verder dan te stellen dat gezocht moet worden naar mogelijke locaties. Wij vinden dat te mager. Voor Stichtse Vecht denken wij dat er de komende jaren behoefte is aan extra bedrijventerreinen van in totaal ca. 3 ha.

In het STEC-rapport uit 2016 werd nog gesproken over een wens van uitbreiding tot 2025 met in totaal 11 ha. Door herontwikkeling van de leegstand zou daarvan ca. 6 ha. op te lossen zijn, zodat ca. 5 ha. als uitbreidingsvraag overbleef.


Wat is de behoefte nu echt op dit moment: 11, 5 of 3 ha.? Nu de economie weer aantrekt verschuiven ook de behoeften. Want de oorspronkelijke 11 ha. is misschien teveel en 3 ha. lijkt ons in het kader van de economische groei weer te weinig. Maar is 5 ha. dan genoeg?


Wij pleiten voor een nieuw gedegen onderzoek à la STEC. Voor de kortere termijn kunnen wij bij onze leden wel een enquÍte houden om een globaal inzicht in die behoefte te verkrijgen.


Verder wijzen wij nog op de PRS 2013-2028 waarin vermeld staat dat voor de kern Kerklaan de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein De Werf met 1 hectare netto in het stedelijk programma is opgenomen. Wij vragen om snelle uitvoering van dit deel van het stedelijk programma.