ALV met walking dinner bij Geesberge

Op een schitterende plek aan de Vecht kwamen op 19 april 2017 zo’n veertig leden bijeen voor de Algemene Leden Vergadering. Het nieuwe OSV-lid Buitenplaats Geesberge is gastheer deze avond.

De bijeenkomst begint met een borrel, gevolgd door een walking dinner. Oesters, carpaccio en andere heerlijkheden worden af en aan gebracht. Om 19.30 uur opent voorzitter Angelika Pelsink de vergadering. Allereest worden enkele nieuwe leden welkom geheten: Madelein Holm van Succes4All, Natascha Martinoska van Nama Coaching & consultancy en Inge van de Ven, eigenaar van een groothandel in woonaccessoires. Ook de eigenaars van Logement aan de Vecht heet Angelika welkom.

 De cijfers

De notulen van de ALV van 2016 worden vastgesteld, waarna penningmeester Gerdine van Loon de cijfers laat zien. Het meest opvallend is een bedrag dat we als subsidie van de gemeente hebben gekregen. Dit is bedoeld voor het project Parkmanagement. ‘We mogen als leden heel tevreden zijn met het financieel beleid van het bestuur,’ stelt een van de aanwezige leden. De kascommissie heeft vastgesteld dat alles er prima uitziet.

Bestuurssamenstelling

Volgende punt is de bestuurssamenstelling. Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor: Martijn Meesters en Kees van Schaik. Er is nog ruimte voor nieuwe bestuursleden, geeft Angelika aan. Daarna blikt Angelika aan de hand van ons jaarbericht terug op de activiteiten van 2016: ‘Bij alle activiteiten bedenken we: “Is dit goed voor het economisch klimaat?” We willen er niet alleen zijn voor de individuele leden, maar ook voor de aangesloten verenigingen. Dan kunnen we ons hard maken voor de gemeente – want voor Stichtse Vecht zijn we immers een belangrijke gesprekspartner.’

Snel internet

Gerdine van Loon vertelt over de stand van zaken rondom snel internet. Het laatste nieuws hierover is, dat Ziggo een goede partij is voor ondernemers in de buitengebieden. ‘We zijn al met ze in contact getreden. Het gaat erom dat je de geïnteresseerde ondernemers bundelt. Ziggo regelt de rest. Binnenkort gaan we met de ondernemers van Gageldijk / Heerenweg een ledenvergadering organiseren over dit onderwerp. We brengen hiervan verslag uit, zodat het mogelijk ook interessant kan zijn voor andere ondernemers.’

Parkmanagement

Harry Spruijt stelt ons op de hoogte van de ontwikkelingen over Parkmanagement. De gemeente heeft hier subsidie voor beschikbaar gesteld. Harry: ‘Het ziet er positief uit. Er komen gesprekken op gang en de communicatie op het terrein verbetert: dat is een plezierige bijkomstigheid. Er zijn al een paar besturen in oprichting.’ Ook vertelt Harry wat de stand van zaken is omtrent bereikbaarheid.

Recreatie en toerisme

Leo Vonk vertelt over het platform recreatie en toerisme. De gemeente faciliteert dit platform. Leo: ‘We hebben plannen voor een vaarparade over de Vecht, zoiets als het Amsterdam Light Festival. Of een Theekoelparade voor een periode van twee maanden. Dit stimuleert het toerisme.’

Activiteitencommissie

Tot slot praat Willem Sorel ons bij over de activiteitencommissie. Willem: ‘We zijn gestopt met de maandelijkse borrel. Deze werd niet goed bezocht. De leden stelden voor om bijeenkomsten met sprekers te organiseren. Hier zijn we mee begonnen: in februari kwam staatssecretaris Wiebes spreken. Dit soort bijeenkomsten geven energie. We beloven u dat we in dit najaar weer met een klapper komen.’

Complimentje voor ’t bestuur

Bij de rondvraag geeft Ria Corbeel een compliment aan een voortvarend en modern bestuur. Pieter Bos, de eigenaar van Geesberge, bedankt de OSV voor haar komst. Angelika sluit de vergadering met de vraag: ‘Heeft u nog kwesties die u wilt bespreken met de gemeente? Zet ze op de flipover, wij nemen ze mee naar de gemeente!’

Hier vind je een pdf van het OSV Jaarbericht 2016